CEVDET IN BOSTON SCIENCE MUSEUM (CEVDET BOSTON BILIM MUZESI'NDE)

 

Cevdet & T-Rex (Cevdet ve T-Rex)

 

Cevdet in Boston Science Museum's Theater of Electricity (Cevdet Boston Bilim Muzesi'nin Elektrik Alani'nda).