Doç. Dr. Cevdet KIZIL - CV 

İ
L
E
T
İ
Ş
İ
M

 

İsim / Soyad:

 

Doç. Dr. Cevdet KIZIL
E-posta: cevdet@cevdetkizil.com    cevdetkizil@yahoo.com
Web: cevdetkizil.com              cevdetchess.com

E
Ğ
İ
T
İ
M

Üniversite:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Bilimler, Post Doktora

Hong Kong University of Science and Technology (Çin Halk Cumhuriyeti)

(2015-2018), 6 Temmuz 2015 - 6 Temmuz 2018

 

AACSB Int. (Association to Advance Collegiate Schools of Business) &

Y.Ö.K. (Yüksek Öğretim Kurumu) tarafından akredite

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Doktorası (Ph.D.)

Kadir Has Üniversitesi (2006-2009)

Tam (%100) Burslu Öğrenci (Full Scholarship Student)

Doktora Dersleri: 3.38/4.00 G.P.A. (84.5 / 100.0 not ortalaması)

Pedagojik Formasyon D.: 4.00/4.00 G.P.A. (100.0 / 100.0 not ortalaması)

2006 Girişli Doktora Öğrencileri Arasında En Hızlı - İlk Mezun

(Erken Mezuniyet)

 

Tez Başlığı: "Bankacılık Sektöründe Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi"

 

Y.ö.K. (Yüksek öğretim Kurumu) tarafından akredite

 

 

İşletme Fakültesi, Örgütsel Liderlik Yükseklisansı (M.S. - OL)

Southern New Hampshire University (A.B.D.)

(2006-2007) Diploma Tarihi: 15 Ocak 2008

Yüksek Şeref Öğrencisi (Highest Honors)

3.95/4.00 G.P.A. (98.7 / 100.0 not ortalaması)

4/4 kez Dekan'ın Onur Listesi (Dean's Honor List) Üyesi  

 

ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs) &    NEASC (New England Association of Schools and Colleges) &

ECBE (European Council for Business Education) &

Y.ö.K. (Yüksek öğretim Kurumu) tarafından akredite

 

İşletme Fakültesi, İşletme Yükseklisansı (M.B.A.)

Southern New Hampshire University (A.B.D.)

(2003-2004) Diploma Tarihi: 13 Mayıs 2005

Yüksek Şeref Öğrencisi (Highest Honors)

3.93/4.00 G.P.A. (98.2 / 100.0 not ortalaması)

5/5 kez Dekan'ın Onur Listesi (Dean's Honor List) Üyesi  

 

ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs) &    NEASC (New England Association of Schools and Colleges) &

ECBE (European Council for Business Education) &

Y.ö.K. (Yüksek öğretim Kurumu) tarafından akredite

İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü (Lisans) İstanbul Üniversitesi

(2000-2002) Şeref Öğrencisi (Honor Student) - %10luk dilimde

Y.ö.K. (Yüksek öğretim Kurumu) tarafından akredite

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Kocaeli Üniversitesi

(1998-2000) (Bölüm 1.si, İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçis)

 

Y.ö.K. (Yüksek öğretim Kurumu) tarafından akredite

Ortaokul/Lise:

Eyüboğlu Koleji (1991-1998)     Eyüboğlu Koleji

ECIS (Avrupa Uluslararası Okullar Konseyi) tarafından akredite

 

(2 kez sınıf 1.si, 3 kez sınıf 2.si)

Yabancı Dil:

İngilizce (Çok iyi derecede)

   -100/100 YÖKDİL (Yabancı Dil Sınavı - Sosyal Bilimler İngilizce), YÖKDİL 2018 Sonbahar Dönemi Türkiye 1.si, 2018 yılı

   -90/100 YDS (Yabancı Dil Sınavı - İngilizce), A Seviyesi - Türkiye'de En Yüksek (En Üst) %2'lik Dilimde, 2013 yılı

   - 5/5 Liverpool Üniversitesi Genel (Overall) Sınav Reytingi, 2010 yılı

   - 20/20 Liverpool Üniversitesi Dilbilgisi (Grammar) Sınav Puanı, 2010 yılı

   - 5/5 Liverpool Üniversitesi Dilbilgisi (Grammar) Sınav Reytingi, 2010 yılı

   - 20/20 Liverpool Üniversitesi Okuma (Reading) Sınav Puanı, 2010 yılı

   - 5/5 Liverpool Üniversitesi Okuma (Reading) Sınav Reytingi, 2010 yılı

   - 6/6 Liverpool Üni. Kompozisyon Yazma (Writing) Sınav Puanı, 2010 yılı

   - 7.0 / 9.0 IELTS Puanı, 2006 yılı

   - 84/100 KPDS (Kamu Per. Yabancı Dil Bil. S. T. Sınavı - İngilizce), 2005

   - 600 (250 CBT - 100 IBT) TOEFL Puanı, 2003 yılı

   - 75/100 ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı - İngilizce),2003

   - 85/100 ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı - İngilizce),2002

   - 583 (237 CBT - 93 IBT) TOEFL Puanı, 2001 yılı

   - Written English (İngilizce Yazım), Written English - UK ( İngilizce Yazım - Birleşik Krallık), Word Processing Fundamentals (Metin İşleme Temelleri), Listening Skills (İngilizce Dinleme), English Listening Comprehension - U.S. (İngilizce Dinleme Anlama - ABD), Listening Comprehension - English UK (İngilizce Dinleme Anlama - İngiltere), Reading Comprehension - English (Dinleme Algılama - İngilizce), Spelling (U.S.) (İngilizce İmla), Typing Speed and Accuracy (Yazma Hızı ve Doğruluğu) sertifikalarına sahiptir - brainbench

   - English Spelling (İngilizce İmla), English Vocabulary (İngilizce Kelime Haznesi) sertifikalarına sahiptir - ecertifications

Bilgisayar:
 

- ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Baş Denetçi (ISO27001 Information Security Management Systems Lead Auditor) sertifikasına sahiptir - IRCA

- Computer Fundamentals (Win XP) (Bilgisayar Temelleri - Win XP), Computer Fundamentals (Win 95/98) (Bilgisayar Temelleri - Win 95/98), MS Word 2000 Fundamentals (MS Word 2000 Temelleri), MS Excel 2000 Fundamentals (MS Excel 2000 Temelleri), Computer Fundamentals (Win 2000) (Bilgisayar Temelleri - Win 2000), Computer Industry Knowledge (Bilgisayar Endüstrisi Bilgisi), Internet Industry Knowledge (Internet Endüstrisi Bilgisi), Internet Technology Fundamentals (Internet Teknolojisi Temelleri), Internet Concepts (Internet Kavramları), Internet Research and Evaluation - U.S. (Internet Araştırma ve Değerlendirme - ABD), WWW Concepts (World Wide Web Kavramları), Web Design Concepts (Web Tasarım Kavramları), MS Frontpage 2000 (MS Frontpage 2000), MS Internet Explorer 5.5 Fundamentals (MS Internet 5.5 Temelleri), MS Internet Explorer 4.0 Fundamentals (MS Internet Explorer 4.0 Temelleri) sertifikalarına sahiptir - brainbench

 - Microsoft Word 97, Microsoft Excel 97 sertifikalarına sahiptir - ecertifications

İşletim Sistemleri/Platformları: Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 98, Windows 95
Programlama Dilleri: JAVA
Internet/Skript Teknolojileri: HTML , ASP, Java script.
İstatistik: WinQSB
Diğer: MS Word, MS Excel, MS Frontpage, MS Internet Explorer, MS Powerpoint, MS Visio, MS Project
İşletme ve İktisat:

- ISO9001 Kalite Yönetim Sistemleri Baş Denetçi (ISO9001 Quality Management Systems Lead Auditor) sertifikasına sahiptir - IRCA

- Graduate Certificate in International Business (Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Sertifikası) - Southern New Hampshire University

- Proje Yönetimi Sertifikası, PMP (Project Management Professional) Sınavı Hazırlık Eğitim Programı Sertifikası - İstanbul Kurumsal Gelişim (İKG)

- Business Fundamentals (U.S.) (İşletme Bilimi Temelleri - ABD), Business Concepts (U.S.) (İşletme Bilimi Kavramları - ABD), Business Ethics Awareness (U.S.) (İşletme Etiği ve İş Ahlakı - ABD), Business Process Reengineering (İşletme Süreçlerinin Yeniden Tasarlanması), Business Communication (İşletme İletişim Teknikleri), E-Commerce Concepts (E-Ticaret Kavramları), E-Commerce Implementation (E-Ticaret Uygulamaları), Business Math (İşletme Matematiği), Business Writing (İşletme ve İş Dünyasında Yazışmalar), Marketing Strategy (Pazarlama Stratejisi), Marketing Concepts (Pazarlama Kavramları), Market Research (Pazar Araştırmaları), Advertising Industry Knowledge (Reklamcılık Endüstrisi Bilgisi), Managing People - U.S. (Personel Yönetimi - ABD), Managing People - U.K. (Personel Yönetimi - Birleşik Krallık), Workplace Fundamentals - U.S. (İş Yeri Temelleri - ABD), Time Management - U.S. (Zaman Yönetimi - ABD), Negotation Strategy (Müzakere Stratejisi) sertifikalarına sahiptir - brainbench

 - Basic Economics (İktisadın Temelleri) sertifikasına sahiptir - ecertifications

Muhasebe-Finans : - Asian Academic Accounting Association (AAAA) 10th Annual Conference Katılım Sertifikası - FourA

- Certified Controls Specialist (CCS) - The Institute for Internal Controls (IIC), Sertifikasyon ve Üyelik Numarası: 17047508  

- Certified Internal Controls Auditor (CICA) - The Institute for Internal Controls (IIC), Sertifikasyon ve Üyelik Numarası: 15126890

- Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) İktisadi Gelişmede Muhasebe ve Denetimin Önemi Sempozyumu Katılım Sertifikası - KGK

- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Belgesi (SMMM Ruhsatı) - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) - Oda Sicil No: 43937, Ruhsat No: 34294287

- Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Bilgi Teknolojileri (BT) Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması Sertifikası - TİDE 

- Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) COSO Sertifikası - TİDE

- Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Kurumsal Risk Yönetimi Sertifikası - TİDE

- Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Standartlar ve Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ): Güncellemeler Yenilikler Sertifikası - TİDE

Bilim :

Elsevier Day - Science Direct and Author Workshop (Mendeley) Sertifikası, Research Academy on Campus - 27 Şubat 2020.

Matematik :

 - Math Fundamentals (Matematik Temelleri), Math Fundamentals - Metrics (Matematik Temelleri - Metrik), Mathematics Aptitude (Matematiksel Yetenek), Problem Solving - Quantitative (Problem Çözme - Sayısal), Problem Solving - Quantitative Metric (Problem Çözme - Sayısal Metrik), Problem Solving - Qualitative (Problem Çözme - Nitel), Problem Solving - Qualitative Metric (Problem Çözme - Nitel Metrik), sertifikalarına sahiptir - brainbench & ecertifications

Satranç : - Yalova Üniversitesi Ödüllü Rektörlük Satranç Turnuvası Katılım Sertifikası (Rektörlük) - Yalova Üniversitesi

- Yalova Üniversitesi Ödüllü Rektörlü Satranç Turnuvası Katılım Sertifikası (Yalova Üniversitesi Satranç Kulübü) - YUCC

Tarih: - History - Central/East Asia (Tarih - Orta/Doğu Asya) sertifikalarına sahiptir - ecertifications
İş Sağlığı ve Güvenliği:

- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamında Verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Başarı Sertifikası - T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


Y
A
Y
I
N
L
A
R

/

E
S
E
R
L
E
R

Kitap Kızıl, C. (2023). "İç Kontrol ve Denetimin Modern İş Dünyasındaki Rolü: Teorik ve Pratik Yaklaşım (The Role of Internal Controls and Auditing in Modern Business World: Theoretical and Practical Approach)". Ekin Yayınevi (Ekin Publishing). ISBN: 978-625-6952-34-8).
Kitap Demirkol, V., Kızıl, C. (2021). "Yeni Milat: Covid-19 - İktisadi, Finansal ve Kurumsal Yönleriyle" kitabı içerisinde "Covid-19 Sürecinin Denetim Üzerindeki Etkisi" kitap bölüm yazarlığı, Editör: Dr.Öğr.Üyesi Onur Özdemir ve Doç.Dr.Semra Boğa, Gazi Kitabevi, Ankara, Türkiye, Eylül 2021, ISBN: 978-625-7530-97-2, ss.137-161.
Kitap Çetin, A.T., Aslan, S., Kızıl, C. (2021). "İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları, Cilt 2 - Maliye ve Finans Uygulamaları" kitabı içerisinde "Akademisyenlerin İnternet Kabulü ile ilgili Davranışları ve Marmara Bölgesi'nde Yer Alan Üniversitelerde Bir Araştırma"" kitap bölüm yazarlığı, Editör: Dr.Şahin Karabulut, Gazi Kitabevi, Ankara, Türkiye, Nisan 2021, ISBN: 978-625-735-883-5, ss.309-331, https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/iktisadi-mali-ve-finansal-uygulamalarin-ampirik-sonuclari-cilt2-maliye-ve-finans-uygulamalari-dr-sahin-karabulut
Kitap Erarslan. İ., Akman, V., Kızıl, C. (2021). "Research and Evaluations in Social, Administrative and Educational Sciences" kitabı içerisinde "Determinations and Recommendations for Increasing Women Employment in Turkey: An Economical and Financial Discussion" kitap bölüm yazarlığı, Editör: Dr.Öğr.Üyesi Özlem Kaya, İKSAD Kitabevi, Ankara, Türkiye, Şubat 2021, ISBN: 978-605-70345-9-5, ss.5-60,
https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2021/02/RESEARCH-AND-EVALUATIONS-IN-SOCIAL-ADMINISTRATIVE-AND-EDUCATIONAL-SCIENCES.pdf?fbclid=IwAR1Ku3Khvh359IhwQUdlg7zMsEBX1Z_IqoKlmAg9_81srheqAbISVCY3eEE
Kitap Kızıl, C., Akman, V. (2020). "Sosyal Bilimler Perspektifinden Güç (Cilt II) kitabı içerisinde "Covid-19 Sonrası Finansal Güç Göstergesi ve Yeni Dönem" kitap bölüm yazarlığı, Editörler: Volkan Öngel, Gülşah Gençer Çelik, Gazi Kitabevi, Ankara, Türkiye, Ekim 2020, ISBN: 978-625-7216-60-9, ss.89-113, https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/sosyal-bilimler-perspektifinden-guc-cilt-ii-doc-dr-volkan-ongel-ars-gor-hasan-sadik-tatli
Kitap Kızıl, C., Muzır, E., Ataman, Y. (2020). "İktisadi ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar" kitabı içerisinde "İşletmelerin Kredi Talebi Sürecinde Bankalar Tarafından Uygulanan Mali Analiz Teknikleri (Bir Gıda Firması Örneği)" kitap bölüm yazarlığı, Editörler: Zafer Gölen, Yüksel Akay Unvan, Sevilay Özer, IVPE Yayınevi (IVPE Publications), Mart 2020, Karadağ (Montenegro), ISBN: 978-9940-46-011-2. ss. 119-149.
Kitap Kızıl, C. ve diğ. (2019). "İktisadi ve Sosyal Yönleriyle İnovasyon" kitabı içerisinde "Bölüm 5: İnovasyonun Muhasebe ve Denetime Etkileri" kitap bölüm yazarlığı. Editörler: Birgül Uyan ve Musa Çakır, IKSAD Yayınevi (IKSAD Publications), Temmuz 2019, Ankara, Türkiye, ISBN: 978-605-7695-03-1. https://www.iksad.net/product-page/iktisadi-ve-sosyal-y%C3%B6nleriyle-inovasyon
Kitap Kızıl, C., Selvi Hanişoğlu, G., Aslan, T. (2019), "Kripto Paraların Finansal Piyasalara Etkileri ve Muhasebeleştirilmesi" ("Impacts of Cyrpto Currencies on Financial Markets and their Accountancy"), Ekin Yayınevi (Ekin Publishing), Bursa, Türkiye, ISBN: 978-605-327-880-1.
Kitap Kızıl, C., Doğan, E. (2017). "Audit Techniques for Protecting against Cyber Attacks: A Bilateral Approach of Case Studies and Interview" in "Societal Complexity, Data Mining and Gaming; State-of-the-Art 2017", Dorien DeTombe, Gerhard-Wilhelm Weber and Semih Kuter (Eds.), Amsterdam Europe: Greenhill & Waterfront. Versiyon: 001, Amsterdam, Hollanda, ISBN /EAN:  978-90-77171-54-7. ss. 125-135.
Kitap Kızıl, C., Çingöz, B. (2016). "Çalışma Yaşamında Güncel Yaklaşımlar", Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Almanya, ISBN: 978-3-330-02517-2 (Türkçe Özel Seri).
Kitap Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2016). "TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme (2. Baskı)", DER Yayınları. İstanbul, Türkiye, ISBN: 978-975-353-404-8.
Kitap Kızıl, C., Şeker, Ş.E., Akman, V., Işık, E. Y., Demirkol, V., Kefeli, S. (2015). "Muhasebe Finansman, Yönetim Organizasyon ve Yönetim Bilişim Sistemleri Yazıları", Leges Yayınları, İstanbul, Türkiye, ISBN: 978-605-65066-8-0.
Kitap

Aksel, İ., Arslan, M. L., Kızıl, C., Okur, M. E., Şeker, Ş. E. (2013). “Dijital İşletme”, (Digital Business), Cinius Yayınları (Cinius Publishing), İstanbul, Türkiye, ISBN: 978-605-127-675-5.

Kitap

Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2013). "TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme", DER Yayınları, İstanbul, Türkiye, ISBN: 978-975-353-404-8.

Kitap

Kızıl, C., Kahve, F., Aydınyılmaz, O. (2013). "Muhasebe ve Finans Perspektifinden Renault-Nissan Birleşmesi ile Daimler Stratejik Ortaklığı", Derin Yayınları, İstanbul, Türkiye, ISBN: 978-605-5500-77-1.

Kitap

Kızıl, C. (2012). "Measurement, Accounting and Reporting of Intellectual Capital in Arçelik", Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Almanya, ISBN: 978-3-8465-9777-4.

Kitap

Kızıl, C. (2010). "Entelektüel Sermaye Analizleri". Derin Yayınları, İstanbul, Türkiye, ISBN: 978-9944-250-98-6.

Kitap Kızıl, A., Kızıl C. (2007). "Accounting: Financial, Cost, Managerial". Bahar Yayınevi, İstanbul, Türkiye, ISBN: 994463070-5.
Uluslararası Makale Kızıl, C. (2023). Otomotiv Sektöründe Finansal Performansın Oran Yöntemiyle Analizi: Karsan ve Ford Otosan Karşılaştırması (2017-2021 Dönemi) (The Analysis of Financial Performance in Automotive Sector with Ratio Analysis: Karsan and Ford Otosan Comparison (2017-2021 Period)), Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Gümüşhane University Journal of Social Sciences, 14(1), 255-275. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2610091
Uluslararası Makale Kızıl, C. (2023). Kredi Kullandırma Etkinliği ve Sermaye Yeterliliği Arasındaki Etkileşim Üzerine Ampirik Tespitler: 2013-2019 Dönemi Türkiye Örneği (Empirical Findings on the Interaction between Lending Efficiency and Capital Adequacy: A Case of Turkey for the 2013-2019 Period). Doğuş Üniversitesi Dergisi (Doğuş University Journal), 24 (1), 21-47, DOI: https://doi.org/10.31671/doujournal.1142989 , https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2535200
Uluslararası Makale Altun, O., Kızıl, C., Selvi Hanişoğlu, G., Demir, N. (2022). Paint Marketing and Factors Affecting the Consumers’ Paint Purchase Preference from the Viewpoint of Paint Industry Members in Turkey. Emerging Markets Journal, 12(2), 67-86. DOI: https://doi.org/10.5195/emaj.2022.277 , https://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/277/470
Uluslararası Makale Yılmaz, E., Aslan, T., Kızıl, C. (2022). "Muhasebe Eğitiminde Etik İkilem ve Etik Karar Alma Konularının Değerlendirilmesine Yönelik Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" ("A Research on University Students on the Evaluation of Ethical Dilemmas and Ethical Decision-Making in Accounting Education"), MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MODAV World of Accounting Science Journal), 24(3), 677-699, DOI: https://doi.org/10.31460/mbdd.973443 , https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1888173
Uluslararası Makale Kızıl, C. (2022). "Kripto Paraların Muhasebeleştirilmesi Hususunda Uygulamalar, Alternatif Yaklaşımlar ve Öneriler" ("Practices, Alternative Approaches and Recommendations for the Accounting of Crypto Currencies"), Akademik Hassasiyetler (The Academic Elegance), 9(18), 103-129. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2092741
Uluslararası Makale Kızıl, C., Kızıl F., Dolaz, B. (2021). "Reconsidering the Role of Internal Controls in the Covid-19 Era". The Institute for Internal Controls (IIC) e-Magazine. 2(2), 9-19. New Jersey, ABD. https://online.fliphtml5.com/prsun/nxyq/
Uluslararası Makale Kızıl, C., Aslan, T. (2021). "Finansal Performansın Yüzde Yöntemi ile Analizi: Galatasaray A.Ş.'ye Yönelik Bir Uygulama" ("Investigation of Financial Performance with Vertical Analysis: An Implementation on Galatasaray A.Ş."). Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi - OPUS (International Journal of Society Researches). 18(44), Aralık (December) 2021. 8172 – 8197. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1877504  . DOI: https://dx.doi.org/10.26466/opus.970515
Uluslararası Makale Aslan, T., Kizil, C., Yilmaz, E. (2021). "Profitability Analysis with the Fuzzy Logic: A Hospital Example", Corporate Governance and Organizational Behavior Review, 5(2), https://doi.org/10.22495/cgobrv5i2p2 , 17-31, https://virtusinterpress.org/Profitability-analysis-with-the-fuzzy-logic-A-hospital-example.html 
Uluslararası Makale Kızıl, C., Muzır, E., Yılmaz, V. (2021). "Auditing Techniques to Minimize Accounting Related Fraud and Errors: A Qualitative Analysis with the Interview Method", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 11, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), https://doi.org/10.5195/emaj.2021.232, 95-103, https://emaj.pitt.edu/ ojs/index.php/emaj/article/download/232/423
Uluslararası Makale Muzir, E., Kizil, C., Ceylan B. (2021). "Role of International Trade Competitive Advantage and Corporate Governance Quality in Predicting Equity Returns: Static and Conditional Model Proposals for an Emerging Market", Journal of Risk and Financial Management 14: 125.
https://www.mdpi.com/1911-8074/14/3/125/htm  https://doi.org/10.3390/jrfm14030125
Uluslararası Makale Kızıl, C. & Aslan, T. (2021). "Akaryakıt İstasyonlarının İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi: Bir Akaryakıt İstasyonu Üzerinde Uygulama" ("Accounting of Gas Station Transactions: An Implementation on a Gas Station"). Turkish Studies - Economy, 16(1), 335-348. https://dx.doi.org/10.47644/TurkishStudies.47606
Uluslararası Makale Kartal, M. T., Kızıl, C. (2020). "Bankalarda İç Denetim ve İç Kontrol Bulgularının Raporlanması ile Çözümlenmesi: Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Kapsamında Bir İnceleme" ("Reporting and Resolution of Internal Audit and Internal Control Findings in Banks: An Examination within the Context of Regulation on Banks' Information Systems and Electronic Banking Services"), Turkish Studies - Economics, Finance, Politics Journal, 15 (3), 1485-1500, eISSN: 2667-5625, Üsküp, Makedonya, https://dx.doi.org/10.47644/TurkishStudies.43891, https://turkishstudies.net/economy?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=5f1a85a1-1468-4f4a-8e8a-49735a4bfb1a.pdf&key=43891 
Uluslararası Makale Akman, V., Acar, B., Kızıl, C. (2020). "Audit Techniques to Avoid Cost Accounting Frauds", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 10,    No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), https://doi.org/10.5195/emaj.2020.210,ss.60-66, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/210/367
Uluslararası Makale Selvi Hanişoğlu, G., Kızıl, C., Birinci, N. (2019). "Türkiye Sağlık Sektöründe Yabancı Ürün Alımının Azaltılmasının Finansal ve Muhasebe Etkisi" ("Financial and Accounting Impact for Reduction of Foreign Products in Turkish Health Sector"), Equinox Journal of Economics, Business and Political Studies, Cilt: 6, Sayı: 3, ss.196-230, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/895352
Uluslararası Makale Arslan, M. L., Kızıl, C. (2019). "Measuring Intellectual Capital of Turkish Banks Listed on Borsa Istanbul Banking Index (BIST XBANK) with the Market Value / Book Value Method and Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) Model", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 9, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2019.180, ss.101-116, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/180/346
Uluslararası Makale Kızıl, C., Aslan, T. (2019).  "Finansal Performansın Rasyo Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul’da (Bist’de) İşlem Gören Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Uygulama ("The Analysis of Financial Performance with Ratio Method: An Implementation on Airline Firms Listed On Borsa Istanbul BIST"), MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies), 8 (2), 1778-1799, https://dergipark.org.tr/mjss/issue/44816/467997 , https://doi.org/10.33206/mjss.467997
Uluslararası Makale Aslan, T., Kızıl, C. (2019). "Üretim Maliyetlerinin Denetimine Genel Bir Bakış", İktisadi Yenilik Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Ocak 2019, ss.1-12. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/616547
Uluslararası Makale Aslan, T., Kızıl, C. (2018). "Bulanık Mantık Yöntemiyle Açlık Kan Şekeri Karlılık Analizi: Bir Sağlık Kuruluşunda Uygulama", Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı: 55, ss.59-84.
Uluslararası Makale Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing", Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123
Uluslararası Makale Uçar, M., Kızıl, C., Oğuzhan, O. (2018). "Problems of Accounting Professionals Residing in Istanbul and the Suggested Solutions", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 8, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2018.150 , ss. 18-27, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/150/310
Uluslararası Makale Kızıl, C., Kocur, D. K. (2017). "Antik Çağlarda Muhasebe ve Dinlerin Muhsebeye Bakış Açısı", Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), Yıl: 3, Sayı: 10, ss. 327-339, http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1263 , ISSN: 2149-9225, http://www.kesitakademi.com/Makaleler/2002099859_1263%20CEVDET% 20KIZIL.pdf
Uluslararası Makale Aslan, T., Kızıl, C., Din, A. (2017). "Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerinde Etkili Faktörlerin Muhasebe Meslek Etiği Kapsamında Analizi: Yalova Örneği", Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), Cilt: 4, Sayı: 12, ISSN: 2459-1149, http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.191, ss. 1125-1138, http://www.jshsr.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=191   
Uluslararası Makale Adalı, S., Kızıl, C. (2017). "A Research on the Responbility of Accounting Professionals to Determine and Prevent Accounting Errors and Frauds: Edirne Sample", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 7, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2017.129 , ss. 53-64, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/129/283  
Uluslararası Makale

Kızıl, C., Gencer, K, (2016). "Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama", Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), I/2, ss. 67-110. SSRN: https://ssrn.com/abstract=2968826

Uluslararası Makale Selvi Hanişoğlu, G., Kızıl, C. (2016). "The Effects of 2008 Financial Crisis on Turkish Banking Sector Performance and Profitability: Financial Ratios and Accounting Based Approach", Journal of Current Researches on Business and Economics (JOCREBE), Volume: 6, Issue: 1, ss. 43-58, http://d3c92j0q954jiq.cloudfront.net/vyzuyeler/uye-492878/resimler/1479742430/20161122025850092079.pdf
Uluslararası Makale Kızıl, C. (2016). "Web Sitesi ve İnternet Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi", Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), Sayı: 6, ss.106-121, http://dx.doi.org/10.18020/kesit.90, ISSN: 2149-9225, http://www.kesitakademi.com/ Makaleler/1246413110_90%20Cevdet%20KIZIL.pdf 
Uluslararası Makale Kızıl, C. (2016). "Book Review of The Real Warren Buffett - Managing Capital, Leading People", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 6, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2016.117 , ss.43-46, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/117/280 (31 Aralık 2016).    
Uluslararası Makale Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Danışman, D. (2015). "Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama", İşletme Bilimi Dergisi (Journal of Business Science), Cilt: 3, Sayı: 2, ss.127-165. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jobs/article/view/1104000090
Uluslararası Makale Kızıl, C., Atalan, A. (2015). "Image and Reputation of Yalova City: A Study on Yalova University Students", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 5. No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2015.87,ss.71-78, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/87/261  (13 Kasım 2015).
Uluslararası Makale Kızıl, C., Akman, V., Korkmaz, H. (2015). "Marmara Bölgesinde Muhasebe-Denetim Mesleğinin Önemi Üzerine Bir Araştırma", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal), Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, ss.193-211.http://www.asosjournal.com/Makaleler/754101230_510%20Cevdet%20 KIZIL.pdf
Uluslararası Makale Kızıl, C., Akman, V., Zorkalkan, T., Türkmen, R. (2015). "Muhasebenin Tarihine Küresel Kapsamda ve Türkiye Kapsamında Vergisel Bir Bakış", Leges Sosyal Bilimler Dergisi, 15 Eylül 2014-15 Ocak 2015, Yıl: 5, Sayı: 3, ss.70-87. http://www.legeshukuk.com/dergi/detay.php?dergi=&dergino=22 &sayi=3&syft=312
Uluslararası Makale Akman, V., Hanoğlu, M., Kızıl, C. (2015). "Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), Cilt:14, Sayı: 52, ss. 130-145. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000082269 (31 Ocak 2015).
Uluslararası Makale Kızıl, C, Akman, V, Demir, N. (2014). "Dış Ticaret Uygulamalarında Akreditif İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi", Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası E-Dergi, Cilt: 3, Sayı: 2, ss. 21-45. http://iibfedergi.trakya.edu.tr/images/sayi/Aralik_2014.pdf (Temmuz-Aralık 2014).
Uluslararası Makale Kızıl, C., Arslan, M. L., Şeker, Ş. E. (2014). "An Accounting Viewpoint for the Relationship Between Intellectual Capital and Web Trends of BIST 30 Firms in Turkey", Maliye Finans Yazıları Dergisi, Yıl: 28, Sayı: 101, Nisan 2014,ss.53-81. http://www.finanskulup.org.tr/assets/maliyefinans/101/mfy-101_ckizil_larslan_seseker_an_accounting_viewploint.pdf (15 Mayıs 2014).
Uluslararası Makale Kızıl, C., Şeker, Ş. E., Bozan, D. (2014). "Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi", Alphanumeric Journal, Cilt: 2. Sayı: 2, ss. 77-97, http://alphanumericjournal.com/alphanumeric/          volume2_issue2_2014 /2014.02.02.STAT.03.pdf (31 Aralık 2014).
Uluslararası Makale Kızıl, C., Çetin, A. T., Bulunmaz, A. (2014). "Accounting Education Approach in the Context of New Turkish Commercial Code and Turkish Accounting Standards", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 4. No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.62,ss.72-84, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/62/224             (7 Ağustos 2014).
Uluslararası Makale Arslan, M. L., Şeker, Ş. E., Kızıl, C. (2014). "Innovation Driven Emerging Technology from two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 3. No: 3, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.54. ss. 87-97, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/54/202 (26 Mart 2014).
Uluslararası Makale Kızıl, C, Şeker, Ş. E., Avarkan, T. (2014), "Türk İşletme Dünyasından Muhasebe Barter Uygulamaları ve Örnekleri", Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 7, ss. 67-78. http://yusbed.yalova.edu.tr/article/download/5000011256/5000011547 (24 Mart 2014).
Uluslararası Makale Kızıl, C., Arslan, M. L., Şeker, Ş. E. (2013). "Correlation Between Intellectual Capital and Web Trends of Top 30 Companies in Turkey", International Journal of Social Studies and Humanity Studies, Vol. 5 No: 2, ISSN: 1309-8063 (online), ss. 39-49, http://www.sosbilko.net/journal_IJSS/arhieves/IJSS_2013_2/cevdet_kizil.pdf
Uluslararası Makale Kızıl, C., Akman, V., Esmer, Ö. (2013), "Yalova'daki Aile İşletmelerinde Karşılaşılan Muhasebe-Finansman ve Yönetim Organizasyon Sorunları", İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, ISSN: 2147-804X, ss.26-43. http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/5/pdf_2 (18 Kasım 2013).
Uluslararası Makale Kızıl, C., Eddy, V., Clary, L., Crowell, K. (2013). "Hershey's Entry to the Australian Market with a New Brand: An Accounting and Marketing Perspective", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No:2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.43. ss. 97-126, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/43/168 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).
Uluslararası Makale Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).
Uluslararası Makale Kızıl, A., Güler, F., Ceylan, C., Kızıl, C., Keskin, A. İ., Buget, P. (2010). "Evaluation of Managers Employed in the Turkish Tourism Sector's Accommodation Estabishments", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı:22, Ekim-Kasım-Aralık 2010, ISSN: 1694-528X, http://www.akademikbakis.org/eskisite/22/12.pdf (1 Ekim 2010). (İngilizce Yayın). 
Ulusal Makale Kızıl, C. (2023). "History of Accounting from the Ancient Civilizations to the Ottoman Empire and Republic of Turkey". EKEV Akademi Dergisi (EKEV Academy J), https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosekev/issue/76184/1166528 , 0(93), 82-102. DOI: 10.17753/sosekev.1166528
Ulusal Makale Kızıl, C. (2022). Finansal Performansın Rasyo Yöntemiyle Analizi: İnşaat Sektöründe Yer Alan ve İstanbul’da Faaliyet Gösteren Bir Firma Üzerine Uygulama (The Analysis of Financial Performance with Ratio Analysis: An Implementation on a Firm belonging to the Constructiıon Sector and Operating in Istanbul). Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Nişantaşı University Journal of Social Sciences). 10(2), 386-409. DOI: https://doi.org/10.52122/nisantasisbd.1145893  , https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2546916
Ulusal Makale Kızıl, C., Batıbay Tünaydın, İ., Keskin, E. (2022). Muhasebe Perspektifinden Kripto Para Birimleri (Cryptocurrencies from the Perspective of Accounting). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Beykent University Journal of Social Sciences). 15(2), 80-98. DOI: https://doi.org/10.18221/bujss.1116790 . https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujss/issue/74793/1116790
Ulusal Makale Kızıl, C., Akman, V., Kale, P. (2019). "Muhasebe, Finans ve Pazarlama Perspektifinden Türk Bankacılık Sektöründe Pazarlanan Kredilerin Değerlendirilmesi (2009-2015 Dönem Analizi)", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1, ss.20-35, DOI: 10.18221/bujss.543575, https://dergipark.org.tr/download/article-file/741806
Ulusal Makale Kızıl, C., Akman, V., Yılmaz, B. (2019). "Adli Muhasebe ve Adli Muhasebecilik Mesleğine Genel Bir Bakış", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1, ss.58-73, DOI: 10.18221/bujss.560774, https://dergipark.org.tr/download/article-file/741816
Ulusal Makale Kızıl, C. Aslan, T., Kızay, Ö. (2019). "Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları ve İlgili Çözüm Önerileri: Kocaeli Örneği", Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası İda Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, ss.23-37, http://www.idaacademia.org/issue/43491/456176
Ulusal Makale Aslan, T., Yılmaz, E., Kızıl, C. (2018). "Muhasebe Eğitiminde Uluslararası Akreditasyon: Çeşitleri, Kriterleri, Süreci ve Faydaları Üzerine Bir İnceleme", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, ss.1-18, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/610174
Ulusal Makale Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Şener, S. (2016). "Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.1-18, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000145590/ 5000161141
Ulusal Makale Kızıl, C., Akman, V., Öztürk, S. (2015). "Aile Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Hastaların Hasta Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Yalova İli Örneği", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, ss.33-47, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000127793/ 5000134339
Ulusal Makale Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). "Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897
Ulusal Makale Kızıl, C., Akman, V., Tasmacıoğlu, A., Taşkıran, H. (2014). "Çevre Muhasebesinin Önemi Üzerine Yalova İlinde Bir Araştırma", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, ss.20-34. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000113640/ 5000105741
Ulusal Makale Kızıl, C, Erzin, N. O., Kara, E. Ç. (2013), "E-Ticaret Sektöründe Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi, Raporlanması ve Muhasebeleştirilmesi: Amazon.com İşletmesi Üzerine Bir Araştırma", Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, ISSN: 2147-5121, ss.137-158. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nisantasisbd/article/download/ 5000110081/5000102400
Ulusal Bildiri Kızıl, C., Aras, S., Erzin, N. O. (2014). "Muhasebe Etiği: Yalova İlinde İkamet Eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Üzerinde Bir Araştırma", 5. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 26 Eylül 2014, Edirne, Türkiye, http://icga-icongfesr.trakya.edu.tr/pages/5--ulusal-konferans-kabul-edilen-bildiriler#.VDGnsNFxnIU (Türkçe Bildiri).
Uluslararası Bildiri Muzır, E., Akman, V., Kızıl, C. (2022). Kapının Diğer Tarafı: Covid-19 Pandemisi Sonrası Döneme Hazırlık İçin Muhasebesel, Finansal ve Yönetimsel Öneriler (The Other Side of the Door: Accounting Related, Financial and Managerial Recommendations to Prepare for the Post Covid-19 Pandemic Era). 5th International Aegean Conference on Social Sciences and Humanities. 25-26 Şubat 2022. İzmir, Türkiye, 579-598. https://tr.aegeanconference.com/_files/ ugd/614b1f_70ab248de3cb406381575fb02c41aeed.pdf
Uluslararası Bildiri Çetinkaya, Ç., Kızıl, C., Muzır, E. (2022). Endüstri 4.0 Kapsamında ve Covid-19 Pandemi Sürecinde Yönetim Muhasebesinde Dijitalleşme ve Yönetim Muhasebesinin Teknolojiyle Entegrasyonu (Digitalization in Management Accounting and Integration of Management Accounting with Technology within the Scope of Industry 4.0 and through the Period of Covid-19 Pandemic). International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9. 18-20 Şubat 2022. Antalya, Türkiye, 132-144. https://www.euroasiasummit.org/_files/ugd/262ebf_ 6407d0fc836f455b9e5b6951e253c11c.pdf
Uluslararası Bildiri Kızıl, C., Akman, V., Dolaz, B. (2021). "Vazgeçilmezlik Sarmalında Labirent Yolculuğu: Zihinsel Muhasebe Bakış Açısıyla Batık Maliyet ve Kritik Stratejiler" ("Maze Journey in Indespensability Helical: Sunk Cost and Critical Strategies from the Perspective of Mental Accounting"), 1 Nation 1 Media 6 States International Conference of Social Sciences and Humanities, 17-18 Kasım 2021, Bakü Devlet Üniversitesi, Bakü, Azerbeycan, Kongre Kitabı Cilt: II, ss.25-31, ISBN: 978-625-7464-47-5, https://www.scienceazerbaijan.org/_files/ugd/614b1f_ aca5e5ab911542698ac89 69cbeee6f25.pdf
Uluslararası Bildiri Kızıl, C., Muzır, E., Akman, V. (2021). "Covid 19 Epidemic: A New Arena of Financial Fraud?", Karabagh International Congress of Modern Studies in Social and Human Sciences, 17-19 Haziran, Karabağ, Azerbeycan, ss.310-314. https://abd0745e-1147-4a94-8a87-ebfb17dfbfe0.filesusr.com/ugd/ 614b1f_60d7c78b6c834452b3b29b8e377a88ad.pdf
Uluslararası Bildiri Akman, V., Shehab, A. A., Kızıl, C. (2020). "The Impact of Financial Reporting on Corporate Performance: A Study Run on Exxon Mobil", 4th Asia Pacific International Congress on Contemporary Studies (International Modern Sciences Congress), 12-13 Aralık 2020, Subic Bay, Filipinler, ISBN:978-625-7687-42-3,ss.244-252,                            https://65940eec-f6c1-49bd-bd74-9d315dfe3466.filesusr.com /ugd/614b1f_af2c9da7b6cd438b855d1c439d6d5884.pdf
Uluslararası Bildiri

Kızıl, C., Akman, V. (2020). "Merkez Bankaları ve Covid-19'a Finansal Yanıtlar", ("Central Banks and Financial Responses towards Covid-19"), 3rd International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research and Practices, 13-15 Kasım 2020, Manhattan, New York City, Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.), ISBN: 978-625-7279-52-9, ss.290-295,

https://3a4a6dff-f30e-4e65-a2b8-55bcf5c2244c.filesusr.com/ugd/ 614b1f_6cd87183008543d789d1dcc138822e8c.pdf

Uluslararası Bildiri

Kızıl, C., Akman, V., Erarslan, İ. (2020). "Finansal Açıdan Hollanda Hastalığı ve Doğal Kaynak Lanetinin Paradoksal Etkileri", ("Paradoxical Effects of the Dutch Disease and Natural Resource Curse from the Financial Perspective: A Literature Review"), 2nd International African Congress on Current Studies of Science, Technology and Social Sciences, 17-18 Ekim 2020, Abuja, Nijerya, ISBN: 978-625-7139-90-8, ss.157-165,   

https://8e585dfa-e129-45af-b2c2-777a20a3e9cd.filesusr. com/ugd/614b1f_541c8e5e51f9407 4b6dc316605aaccea.pdf

Uluslararası Bildiri

Akman, V., Erarslan, İ., Kızıl, C. (2020). "The Economical and Financial Impact of Covid-19 Epidemic on Migrant Labor Force", IV. International Kaoru Ishikawa Congress on Business Administration and Economy, 14 Ekim 2020, Yeni Delhi, Hindistan, ISBN: 978-625-7139-84-7, ss.70-74, https://a0a9abe1-edd1-47cf-94b0-da29332feed2.filesusr.com/ugd/ 614b1f_0883569fa79d418885836aade0e655f3.pdf

Uluslararası Bildiri Akman, V., Kızıl, C. (2020). "Non-Changing Patterns with the Covid-19 Epidemic: Re-Examining the Relationships and Business Conducting Structures through Globalization Process from the Perspective of Accounting and Finance", International Asian Congress on Contemporary Sciences - IV, 26-28 Haziran 2020, Bakü, Azerbeycan, ISBN: 978-625-7898-10-2, ss.188-192,                             
https://f036c44f-885b-43e4-bc75-ddc5d656a30b.filesusr.com/ugd/614b1f_ 87c777607c3441ad9411c2f4f6b6b92f.pdf
Uluslararası Bildiri Akman, V., Kızıl, C. (2020). "Unemployment Problem and Global Financing Related to Covid-19 Epidemic", International Asian Congress on Contemporary Sciences - IV, 26-28 Haziran 2020, Bakü, Azerbeycan, ISBN: 978-625-7898-10-2, ss.182-187,                             
https://f036c44f-885b-43e4-bc75-ddc5d656a30b.filesusr.com/ugd/614b1f_ 87c777607c3441ad9411c2f4f6b6b92f.pdf
Uluslararası Bildiri

Akman, V., Kızıl, C., Erdoğmuş, C. (2020). "Muhasebe ve Finans Açısından Entegre Raporlama Kavramının Analizi", ("The Analysis of Integrated Reporting Concept from an Accounting and Finance Perspective"), 3rd Asia Pacific Intenational Congress on Contemporary Sciences, 1-2 Haziran 2020, Seul, Güney Kore, ISBN: 978-625-7897-10-5, ss.308-314,

https://65940eec-f6c1-49bd-bd74-9d315dfe3466.filesusr.com/ugd/ 614b1f_e0e5865d3a034e3eb9f0f53687ea00ed.pdf

Uluslararası Bildiri

Kızıl, C., Akman, V., Ergün, A. (2020). "Muhasebede Yeni Bir Raporlama Modeli Olarak Entegre Raporlama", ("Integrated Reporting as a New Reporting Model in Accounting"), 3rd Asia Pacific Intenational Congress on Contemporary Sciences, 1-2 Haziran 2020, Seul, Güney Kore, ISBN: 978-625-7897-10-5,ss.20-25,

https://65940eec-f6c1-49bd-bd74-9d315dfe3466.filesusr.com/ugd/ 614b1f_e0e5865d3a034e3eb9f0f53687ea00ed.pdf

Uluslararası Bildiri Kızıl, C., Yılmaz, E., Aslan, T. (2018). “Bulut Teknolojisinin Muhasebe Üzerindeki Etkileri”, ("The Effects of Cloud Technology on Accounting"), 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi (10. International Congress on Social Sciences and Sports), 23-25 Kasım 2018, Hatay, Türkiye, https://usbsk2018.meetinghand.com/projectData/793/webData/Program-19112018.pdf
Uluslararası Bildiri Yılmaz, E. Kızıl, C., Aslan, T. (2018). “Muhasebe ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi”, ("Accounting and Total Quality Management Relationship"), 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi (10. International Congress on Social Sciences and Sports), 23-25 Kasım 2018, Hatay, Türkiye, https://usbsk2018.meetinghand.com/projectData/793/webData/Program-19112018.pdf
Uluslararası Bildiri Aslan, T. , Kızıl, C. (2018), "Kiracı Tarafından Kiralanan Gayrimenkulün Kira Süresi Dolmadan Satın Alınması Halinde İtfa Edilmemiş Özel Maliyet Bedelinin Durumu", ("The Case Of Unamortızed Leasehold Improvements Amount When The Leased Real Estate Is Bought By The Leaseholder Before Term Of Lease Is Over"), 5th ASOS Congress - International Symposium on Social, Human and Administrative Sciences (5. ASOS Kongresi - Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu), 25-27 Ekim 2018, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, ISBN: 978-605-2132-77-7, s.131. http://kayit.asoscongress.com/files/asos2018ist/Sosyal.pdf
Uluslararası Bildiri Kızıl, C., Yılmaz, E., Aslan, T. (2018), "Denetim Faaliyetlerinde Güncel Yaklaşım: Denetim ve Bilgi Teknolojilerinin Entegrasyonu", ("Contemporary Approach in Auditing Operations: Integration of Auditing and Information Technologies"), International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS Winter - 2018), SETSCI Conference Indexing System, Vol. 3, 30 Kasım - 2 Aralık 2018, Samsun, Türkiye, eISSN: 2618-6446,  ss.412-415. https://drive.google.com/file/d/1JWOds_7aaYPR1XpBd5YZal_sSZvjm44F/view   
Uluslararası Bildiri Yılmaz, E., Kızıl, C., Aslan, T. (2018), "Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı Yoluyla Vergi Gelirlerinin Azaltılması ve Uluslararası İşbirliği Yoluyla Alınan Önlemler", ("Reduction of Tax Revenues With Base Erosion and Profit Shifting Along with Measures Taken via International  Cooperation"), International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS Winter - 2018), SETSCI Conference Indexing System, Vol. 3, 30 Kasım - 2 Aralık 2018, Samsun, Türkiye, eISSN: 2618-6446,  ss.405-411. https://drive.google.com/file/d/1JWOds_7aaYPR1XpBd5YZal_sSZvjm44F/view
Uluslararası Bildiri

Yılmaz, E., Aslan, T., Kızıl, C. (2018), “Muhasebe Eğitiminde Uluslararası Akreditasyon: Çeşitleri, Kriterleri, Süreci ve Faydaları Üzerine Bir İnceleme” (“International Accreditation in Accounting Education: An Analysis on Accreditation Types, Criteria, Process and Benefits”), 4th International Symposium on New Trends in Social Sciences, 6-7 Temmuz 2018, Tallin, Estonya, ISBN: 978-605-288-533-8, s.98. http://www.sobysemp.org/eng/ 

Uluslararası Bildiri

Yılmaz, E., Kızıl, C., Aslan, T. (2018), “Bulanık Mantık Yöntemiyle Açlık Kan Şekeri Karlılık Analizi: Bir Sağlık Kuruluşunda Uygulama” (“Fasting Blood Glucose Profitability Analysis with Fuzzy Logic Method: An Implementation in Healthcare Industry”), 4th International Symposium on New Trends in Social Sciences, 6-7 Temmuz 2018, Tallin, Estonya, ISBN: 978-605-288-533-8, s.16. http://www.sobysemp.org/eng/

Uluslararası Bildiri Arslan, M. L., Kızıl, C. (2018). "Measuring Intellectual Capital of Turkish Banks Listed on Borsa Istanbul Banking Index (BIST XBANK) with the Market Value / Book Value Method and Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) Model", Proceedings of 4th ICAF UMY 2018 - International Conference on Accounting and Finance: Revisiting Accountant's Role in the Disruption Era of Information Technology Advancement, s.42, 25-26 Nisan 2018, Yogyakarta, Endonezya, http://icaf.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/05/PROCEEDING-ICAF4-revised3.compressed.pdf  
Uluslararası Bildiri Selvi Hanişoğlu, G., Kızıl, C. (2016). “The Effects of 2008 Financial Crisis on Turkish Banking Sector Performance and Profitability: Financial Ratios and Accounting Based Approach”, International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICOSRESSE 2016), 14-16 Ekim 2016, Konferans Özetler Kitabı, ISBN: 978-975-01563-1-1, s.5,  Antalya, Türkiye, https://drive.google.com/file/d/0B1bdi7x5crEQakVwdlppMUJOX2c/view , http://www.icosresse.com
Uluslararası Bildiri Kızıl, C. Şeker, Ş.E., Bozan, D. (2016). “Bilgi Teknolojileri ile Bilgisayar Kullanımının Muhasebe Eğitimi Kapsamında Öğrenci Başarısına Etkisi”, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS Congress), 13-15 Ekim 2016, Konferans Özet Kitapçığı, s.117, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye, http://www.asoscongress.com/
Uluslararası Bildiri Çoban A., Yiğit F., Kalkavan H., Kızıl C., Şeker Ş.E. (2016). "Macroeconomic facts for Telecom Industry in MINT Countries ", Procedia Economics and Finance, Vol. 39, 3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, Roma, İtalya, ss.156-164, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116302672
Uluslararası Bildiri Kızıl, C., Akman, V., Okkaya, D. (2016). "Adli Muhasebe Kavramının Önemi ve Farkındalık Düzeyi: Yalova Üniversitesi Öğrencileri ile bir SMMM Meslek Mensubu Üzerinde İki Yönlü Uygulama", ("The Importance and Awareness Level of Forensic Accounting Concept: A Bilateral Implementation on Yalova University Students and a CPA Member of Profession"), Global Business Research Symposium, 1st Doctoral Conference, 14 Haziran 2016, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, ISBN: 978-1-60530-530-1, s.7, http://gbrs.thestrategicmanagement.com/wp-content/uploads/2016/06/c-kizil.docx (Türkçe Bildiri).
Uluslararası Bildiri Kızıl, C., Demirkol, V., Kefeli, S. (2015). "İç Kontrol Sistemi ve Denetim Süreci: Kiğılı Firmasında Bir Uygulama", Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi III, 11-13 Haziran 2015, Malatya, Türkiye, https://www.inonu.edu.tr/uploads/contentfile/1201/files/Bildiri%20Kitab% C4%B1.pdf(Türkçe Bildiri).
Uluslararası Bildiri Kızıl, C., Akman, V., Korkmaz, H. (2015). "A Research on the Significance of Accounting-Auditing Profession in Marmara Region", 1st Annual International Conference on Social Sciences, Yıldız Teknik Üniversitesi, 21-23 Mayıs 2015, İstanbul, Türkiye. http://www.iib.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/announcement/img/ 1431963031_confrence_program_final.pdf  , s. 4. (İngilizce Bildiri).
Uluslararası Bildiri Kızıl, C., Öztürk, S. (2015). "Determination of Patient Satisfaction Levels in Family Health Centers: An Example from Yalova City - Turkey", International Conference on Management, Business, Economics, Social Sciences and Humanities, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri (UAE), 12-13 Mart 2015. http://www.icmhrconf.com/Dubai%20Conference%20Proceedings.pdf , s. 3. (İngilizce Bildiri).
Uluslararası Bildiri Kızıl, C., Arslan, M.L., Şeker, Ş. E. (2014). "An Accounting Viewpoint for the Relationship Between Intellectual Capital and Web Trends of BIST 30 Firms in Turkey", International Journal of Advances in Science and Technology (IJAST, ISSN (International Standard Serial Number): 2348-5426, http://sciencepublication.org/ijast/documents/sp/45.pdf , s. 262. (İngilizce Bildiri). 
Uluslararası Bildiri Kızıl, C., Arslan, M.L., Şeker, Ş. E. (2014). "An Accounting Viewpoint for the Relationship Between Intellectual Capital and Web Trends of BIST 30 Firms in Turkey", International Conference on Recent Trends and Innovations in Science and Technology (ICRTIST), 9 Kasım 2014, Pattaya, Thailand, http://www.icampie.org/documents/Schedule.pdf , s. 4. (İngilizce Bildiri). 
Uluslararası Bildiri Arslan, M.L., Şeker, Ş. E., Kızıl, C. (2014). "Innovation Driven Emerging Technology from Two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet", International Journal of Advances in Science and Technology (IJAST, ISSN (International Standard Serial Number): 2348-5426, http://sciencepublication.org/ijast/documents/sp/46.pdf , s. 263. (İngilizce Bildiri). 
Uluslararası Bildiri Arslan, M.L., Şeker, Ş. E., Kızıl, C. (2014). "Innovation Driven Emerging Technology from Two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet", International Conference on Recent Trends and Innovations in Science and Technology (ICRTIST), 9 Kasım 2014, Pattaya, Thailand, http://www.icampie.org/documents/Schedule.pdf , s. 4. (İngilizce Bildiri).
Uluslararası Bildiri Kızıl, C., Arslan, M. L., Şeker, Ş. E. (2013). "Correlation between Intellectual Capital and Web Trends of Top 30 Companies in Turkey", Social Sciences Research Society (SOSRES) VI. International Conference on Social Sciences (ICSS) '2013, 4-5 Ekim 2013, İzmir, Turkey, http://www.icssconference.net/icss-2013/index.html, s. 4. (İngilizce Bildiri).
Uluslararası Bildiri Kızıl, C., Kurt, M. (2013). "Vision at Global, Action at Local", 2013 PRME Summit - 5th Annual Assembly: New Ways of Developing Leaders for The Future We Want, Selected Case Stories, 25-26 Eylül 2013, Bled, Slovenya, http://www.unprme.org/resource-docs/YalovaVisionatGlobalActionatLocal.pdf (İngilizce Bildiri).
Uluslararası Bildiri Kızıl, C., Erzin, N. O., Kara, E. Ç. (2013). "Measurement, Reporting and Accounting of Intellectual Capital in the E-Commerce Industry: A Research on Amazon.com Inc", Proceedings of European Business Research Conference, Sharaton Roma, 5-6 Eylül 2013, Rome, Italy, http://www.wbiworldconpro.com/uploads/italy-conference-2013/accounting/1378871972_107-Cevdet.pdf , ISBN: 978-1-922069-29-0 (İngilizce Bildiri).
Uluslararası Bildiri Çetin, A. T., Aslan, S., Kızıl, C. (2013). ”Behaviors of Academicians Regarding Internet Acceptance and a Research Run in Marmara Region Universities”, Proceedings of Balkans Between East and West International Conference, 5-7 Haziran 2013, Prizren, Kosova. s. 211. http://balconf.balikesir.edu.tr/program.doc  
Uluslararası Bildiri Kızıl, C., Çetin, A. T., Bulunmaz, A. (2013). “Accounting Education Approach in the Context of New Turkish Commercial Code and Turkish Accounting Standards”, 10th EBES Istanbul Conference Program and Abstract Book, 23-25 Mayıs 2013, İstanbul, Turkey, s. 63.
Uluslararası Bildiri Kızıl, C., Tansel Cetin, A., Zengin, H.I.(2012). "The Impact of Mentoring on Job Commitment and Turnover Intentions of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Proceedings of 6th Asian Business Research Conference, 8-10 Nisan 2012, Bangkok, Thailand. Book of Abstracts http://www.wbiconpro.com/403-Cevdet.pdf (İngilizce Bildiri).
Uluslararası Bildiri

Tansel Cetin, A., Kizil, C., Yapici, G.(2012). “The Effects of Regulations Concerning Accounting Ethics on Fraud and Unintentional Errors”. 4th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Corporate Social Responsibility , 3-7 Nisan 2012, Alanya-Antalya, Turkey. Book of Abstracts, sayfa 76,http://www.icongfesr2011.gominisite.com/CONFERENCE-PROGRAM  (İngilizce Bildiri).

Uluslararası Bildiri Aybar, B., Fıçıcı, A., Kızıl C. (2006). "The Impact of Turkey's Possible EU Accession on the Privatization Processes of the Energy Sector in Turkey". The Future Competitiveness of the EU and Its Eastern Neighbours International Conference, Pan-European Institute, Turku School of Economics, Turku, Finland. (İngilizce Bildiri).
İş ve Yönetim Dergisi Köşe Yazısı Kızıl C. (2017). "Geleceğe Geç Kalma, Kokpite Geç", Marketing Türkiye Dergisi, 4 Ağustos 2017 Cuma (Ağustos 2017), http://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/gelecege-gec-kalma-kokpite-gec/
İş ve Yönetim Dergisi Köşe Yazısı Kızıl C. (2015). "Entelektüel Sermaye: Muhasebe-Finans Bilgisi Önem Kazanıyor", Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Popüler Yönetim Dergisi, Nisan 2015, Sayı: 57, ss.12-13.
İş ve Yönetim Dergisi Köşe Yazısı Kızıl C. (2014). "Soyut Girdilerle Somut Çıktılar: Entelektüel Sermaye", Harvard Business Review - Türkiye (Harvard University Press), Cilt: 3, Sayı: 9, ISSN: 2147-3773, Eylül 2014, s. 35.
Gazete Köşe Yazısı

Kızıl, C. (2020). "COVID-19’la Ortaya Çıkan Yeni Finansal Hileler", Dünya Gazetesi, 18 Nisan 2020 Cumartesi Tarihli Köşe Yazısı, Sayfa 8. https://www.dunya.com/kose-yazisi/covid-19la-ortaya-cikan-yeni-finansal-hileler/468074

Gazete Köşe Yazısı (Dijital Gazete) Kızıl, C. (2020). "Korona Virüs Sonrası İçin Neler Yapılmalı", Borsatek (borsatek.com), LibertePlus Dijital Yayıncılık, 11 Nisan 2020, https://www.borsatek.com/korona-virus-sonrasi-icin-neler-yapilmali-580yy.htm
Gazete Köşe Yazısı Kızıl, C., Hanişoğlu, G. S. (2019). "Blok Zinciri Teknolojisi ve Kripto Paralar Muhasebe ile Denetimde Kuralları Değiştiriyor", Dünya Gazetesi, 12 Ekim 2019 Cumartesi Tarihli Köşe Yazısı, Sayfa 10. https://www.dunya.com/kose-yazisi/blok-zinciri-teknolojisi-ve-kripto-paralarla-muhasebe-ile-denetimde-kurallar-degisiyor/455144
Gazete Köşe Yazısı Kızıl C., Özkoçer, V. Ç. (2011). "3D Gözlüklü Ekonomi", Habertürk Gazetesi, 3 Mayıs  2011 Salı Tarihli Köşe Yazısı, Sayfa 20.
Gazete Köşe Yazısı Kızıl C., Güzel F. (2011). "Doğan Güneş'in Ülkesi'ndeki Feryat", Habertürk Gazetesi, 28 Mart 2011 Pazartesi Tarihli Köşe Yazısı, Sayfa 20.
Gazete Köşe Yazısı Kızıl C., Güzel F. (2011). "Nil'in Bereketli Vadisindeki Başkaldırış", Habertürk Gazetesi, 9 Şubat 2011 Çarşamba Tarihli Köşe Yazısı, Sayfa 20.
Gazete Köşe Yazısı Kızıl C. (2010). "Akademik Yayın Paradoksları", Habertürk Gazetesi, 21 Kasım 2010 Pazar Tarihli Köşe Yazısı, Sayfa 21.
Gazete Köşe Yazısı Kızıl C. (2010). "ÖSYM ve Olasılık Teorisi", Habertürk Gazetesi, 12 Eylül 2010 Pazar Tarihli Köşe Yazısı, Sayfa 20.
Gazete Köşe Yazısı Kızıl C. (2010). "1/500", Habertürk Gazetesi, 5 Eylül 2010 Pazar Tarihli Köşe Yazısı, Sayfa 20.
Gazete Köşe Yazısı Kızıl C. (2010). "2, 4, ... ", Habertürk Gazetesi, 31 Ağustos 2010 Salı Tarihli Köşe Yazısı, Sayfa 20.
Gazete Köşe Yazısı Kızıl C. (2010). "Üniversite Seçiminde İpuçları", Habertürk Gazetesi, 16 Mayıs 2010 Pazar Tarihli Köşe Yazısı, Sayfa 24.
Gazete Köşe Yazısı Kızıl C. (2010). "Şımarık Çocuk Bizi de Üzer Mi?", Habertürk Gazetesi, 10 Nisan 2010 Cumartesi Tarihli Köşe Yazısı, Sayfa 24.
Gazete Köşe Yazısı Kızıl C. (2009). "Beklentiler 2010... Ekonomi OFF/ON?", Habertürk Gazetesi, 29 Aralık 2009 Salı Tarihli Köşe Yazısı, Sayfa 20.
Gazete Köşe Yazısı Kızıl C. (2009). "Mehmet Bey Taburcu Olacak Mı?", Habertürk Gazetesi, 11 Kasım 2009 Çarşamba Tarihli Köşe Yazısı, Sayfa 20.
Gazete Köşe Yazısı Kızıl C. (2009). "Kırmızı Alarmların Entegrasyonu", Habertürk Gazetesi, 15 Eylül 2009 Salı Tarihli Köşe Yazısı, Sayfa 20.
Blog Yazısı Kızıl, C., Kızıl, F. (2017). "Kurumsal Kalp Krizinin Reçetesi: İç Denetim", Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Web Sitesi, http://www.miad.org.tr/blog/internet/kurumsal-kalp-krizinin-recetesi-ic-denetim#.WYx2mNEUnIU 
Blog Yazısı Kızıl, F., Kızıl, C. (2017). "Denetim Kapsamında Bir Bakışta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu", Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Web Sitesi, http://www.miad.org.tr/blog/internet/denetim-kapsaminda-bir-bakista-kisisel-verilen-korunmasi-kanunu#.WG7fC9G7rIV 
Blog Yazısı Kızıl, C., Güzel F. (2011). "Rekabetin Yakasına Yapışan Pazar: Niş", Dusuncekulubu, 28 Şubat 2011 Pazartesi Tarihli Blog Yazısı, http://www.dusuncekulubu.com/rekabetin-yakasina-yapisan-pazar-nis/
Blog Yazısı Kızıl, C. (2010). "Emeklileri Emekletmemek: Alternatif Ekonomik Çözümler", Dusuncekulubu, 30 Ekim 2010 Cumartesi Tarihli Blog Yazısı, http://www.dusuncekulubu.com/emeklileri-emekletmemek-alternatif-ekonomik-cozumler/
Blog Yazısı Kızıl, C. (2010). "İhtimali Bedelli Askerlik Fonlarının Etkin Kullanımı", Dusuncekulubu, 22 Ekim 2010 Cuma Tarihli Blog Yazısı, http://www.dusuncekulubu.com/ihtimali-bedelli-askerlik-fonlarinin-etkin-kullanimi/
A
T
I
F
L
A
R
 

Toplam 239 Atıf

2020

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Uçar, M., Kızıl, C., Oğuzhan, O. (2018). "Problems of Accounting Professionals Residing in Istanbul and the Suggested Solutions", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 8, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2018.150 , pp. 18-27, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/150/310

Atıf Yapan:

Surianti, M. (2020). "Development of Accounting Curriculum Model Based on Industrial Revolution Approach", Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 11, No: 2, pp.116-123, DOI: 10.7176/RJFA/11-2-12

2020 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Arslan, M. L., Kızıl, C. (2019). "Measuring Intellectual Capital of Turkish Banks Listed on Borsa Istanbul Banking Index (BIST XBANK) with the Market Value / Book Value Method and Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) Model", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 9, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2019.180, pp.101-116, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/180/346

Atıf Yapan:

Uslu, H. (2020). "Intellectual Capital in Islamic Banking Sector: Evidence from Turkey", The Rest - Journal of Politics and Development, Cesran International (Centre for Strategic Research and Analysis), Vol. 10, No: 1, Winter 2000, pp.51-65.

2020

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Doğan, E. (2017). "Audit Techniques for Protecting against Cyber Attacks: A Bilateral Approach of Case Studies and Interview" in "Societal Complexity, Data Mining and Gaming; State-of-the-Art 2017", Dorien DeTombe, Gerhard-Wilhelm Weber and Semih Kuter (Eds.), Amsterdam Europe: Greenhill & Waterfront. Versiyon: 001, ISBN /EAN:  978-90-77171-54-7. ss. 125-135.

Atıf Yapan:

Bankova, D. (2020). "About Cybersecurity in the Companies" ("ОТНОСНО КИБЕРСИГУРНОСТТА В ПРЕДПРИЯТИЯТА"), Bulgaria Institute of Certified Public Accountants (ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ), Audit Journal, no. 01/2020, year XXIV (ОДИТ бр. 01/2020, година ХХIV), pp.1-14, https://www.ides.bg/media/1741/01-2020-diyana-bankova-1.pdf

2020 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Atalan, A. (2015). "Image and Reputation of Yalova City: A Study on Yalova University Students", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 5. No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2015.87,ss.71-78, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/87/261  (13 Kasım 2015).

Atıf Yapan:

Peng, X., Bao, Y., Huang, Z. (2020). "Perceiving Beijing’s city image across different groups based on geotagged social media data", IEEE Access, May 2020, Vol. XX, pp.1-15. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2995066

2020

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Okkaya, D. (2016). "Adli Muhasebe Kavramının Önemi ve Farkındalık Düzeyi: Yalova Üniversitesi Öğrencileri ile bir SMMM Meslek Mensubu Üzerinde İki Yönlü Uygulama", ("The Importance and Awareness Level of Forensic Accounting Concept: A Bilateral Implementation on Yalova University Students and a CPA Member of Profession"), Global Business Research Symposium, 1st Doctoral Conference, 14 Haziran 2016, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, ISBN: 978-1-60530-530-1, s.7, http://gbrs.thestrategicmanagement.com/wp-content/uploads/2016/06/c-kizil.docx (Türkçe Bildiri).

Atıf Yapan:

Zeytinoğlu, E., Anadolu, Z. (2020). "Chapter 3: Forensic Accounting Education: An Evaluation of Perception of Students and Certified Public Accountants", in Grima S., Boztepe, E., Baldacchino, P. J. (eds), "Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis", Emerald Publishing, Vol.102, pp.27-40. United Kingdom, ISBN: 978-1-83867-636-0.

2020

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Selvi Hanişoğlu, G., Aslan, T. (2019), "Kripto Paraların Finansal Piyasalara Etkileri ve Muhasebeleştirilmesi" ("Impacts of Cyrpto Currencies on Financial Markets and their Accountancy"), Ekin Yayınevi (Ekin Publishing), Bursa, Türkiye, ISBN: 978-605-327-880-1.

Atıf Yapan:

Tetik, N., Öner, A. (2020). "Ülkemiz Girişimcileri İçin Yeni Bir Yatırım Desteği Modeli: Initial Coin Offering (ICO)", Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 3 (1) , 14–27. DOI: 10.32951/mufider.63574

2020

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing, Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

Atıf Yapan:

Rahman M., Chowdhury S. (2020). "Relationship between Corporate Social Responsibility and Earnings Management: A Systematic Review of Measurement Methods International Journal of Trend in Scientific Research
and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-4, Issue-2, February 2020, pp.389-397, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd29987.pdf

2020 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Danışman, D. (2015). "Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama", İşletme Bilimi Dergisi (Journal of Business Science), Cilt: 3, Sayı: 2, ss.127-165. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jobs/article/view/1104000090

Atıf Yapan:

Alancıoğlu, E., Şit, A. (2020). "Önlisans Programlarında Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Muhasebe Eğitimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Harran Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama", Akademik Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal - The Journal of Academic Social Science), Yıl: 8, Sayı: 102, Mart 2020, ss.276-293. ISSN: 2148-2489 Doi Number: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.41578

2020 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Akman, V., Hanoğlu, M., Kızıl, C. (2015), "Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), Cilt:14, Sayı: 52, ss. 130-145. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000082269 (31 Ocak 2015).

Atıf Yapan:

Ergün, M., Akcaoğlu, M.Ö. (2020). "Predictive Power of Humor Types in Explaining Leadership Styles in Different Organizations", Journal of Business Research-Turk, 12 (1), pp.921-937.

2020 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Akman, V., Hanoğlu, M., Kızıl, C. (2015), "Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), Cilt:14, Sayı: 52, ss. 130-145. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000082269 (31 Ocak 2015).

Atıf Yapan:

Özcan, Ö., Öztürk, İ. (2020). "Impact of Organizational Culture and Leadership Styles on Employee Performance: A Research Study on the Banking Industry", Research Journal of Business and Management, 7 (1), pp.45-55. DOI: 10.17261/Pressacademia.2020.1187

2020 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Esmer, Ö. (2013), "Yalova'daki Aile İşletmelerinde Karşılaşılan Muhasebe-Finansman ve Yönetim Organizasyon Sorunları", İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, ISSN: 2147-804X, ss.26-43. http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/5/pdf_2 (18 Kasım 2013).

Atıf Yapan:

Çöllü, D. A., Akgün, L. (2020), "Nakliyat Firmalarının  Muhasebe ve Finans Sorunları: Iğdır İlinde Bir Araştırma (Accounting and Financing Problems of Transporation Companies: A Research in Igdir City)", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (The Journal of Financial Researches and Studies), Cilt: 12, Sayı: 22, Ocak 2020, ISSN: 2529-0029, ss. 90-115, DOI: 10.14784/marufacd.688334, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/994541

2020 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aslan, T., Kızıl, C., Din, A. (2017). "Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerinde Etkili Faktörlerin Muhasebe Meslek Etiği Kapsamında Analizi: Yalova Örneği", Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), Cilt: 4, Sayı: 12, ISSN: 2459-1149, http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.191, ss. 1125-1138, http://www.jshsr.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=191

Atıf Yapan:

Meriç, A. (2020). "Muhasebe Öğrencilerinin Hile Algısı: Kayseri Üniversitesi Örneği", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.313-326. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/941273

2020 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Şener, S. (2016). "Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.1-18, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000145590/ 5000161141

Atıf Yapan:

Atabay, E. and Dinç, E. (2020), "Financial Information Manipulation and Its Effects on Investor Demands: The Case of BIST Bank", Grima, S., Boztepe, E. and Baldacchino, P. (Ed.) Contemporary Issues in Audit Management and Forensic Accounting (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 102, Emerald Publishing Limited, pp. 41-56. https://doi.org/10.1108/S1569-375920200000102007

2020

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Selvi Hanişoğlu, G., Aslan, T. (2019), "Kripto Paraların Finansal Piyasalara Etkileri ve Muhasebeleştirilmesi" ("Impacts of Cyrpto Currencies on Financial Markets and their Accountancy"), Ekin Yayınevi (Ekin Publishing), Bursa, Türkiye, ISBN: 978-605-327-880-1.

Atıf Yapan:

Erdem, B. (2020). "Bulut Bilişim Uygulama Maliyetlerinin, Müşteri İşletmeler Tarafından Muhasebeleştirilmesi", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 59, ss.233-252.

2020

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Şeker, Ş. E., Bozan, D. (2014). "Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi", Alphanumeric Journal, Cilt: 2. Sayı: 2, ss. 77-97, http://alphanumericjournal.com/alphanumeric/          volume2_issue2_2014 /2014.02.02.STAT.03.pdf (31 Aralık 2014).

Atıf Yapan:

Fidan, M. E. (2020)."Lisans Eğitiminde Bilgisayarlı Muhasebe Dersine Öğrencilerin İlgisi ve Üniversitelerde İşletme Bölümlerinde Bilgisayarlı Muhasebe Dersinin Durumu", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 59, ss.95-120.

2020 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Atalan, A. (2015). "Image and Reputation of Yalova City: A Study on Yalova University Students", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 5. No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2015.87,ss.71-78, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/87/261  (13 Kasım 2015).

Atıf Yapan:

Moreno Manzo, J. M. y Navarro Chávez, J. C. L. (2020). Factores determinantes de la reputación gubernamental: una ponderación a través del algoritmo de Saaty (Government reputation elements: A ranking through the Saaty’s algorithm). CIENCIA ergo-sum, 27(1). https://doi.org/10.30878/ces.v27n1a3, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7178281.pdf

2020 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Şener, S. (2016). "Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.1-18, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000145590/ 5000161141

Atıf Yapan:

Dereköy, F. (2020). "Muhasebe Manipülasyonları: Toshiba Vakası", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2020, Sayı: 85, ss.91-110, DOI: 10.25095/mufad.673709, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/928234

2020

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing, Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

Atıf Yapan:

Dereköy, F. (2020). "Muhasebe Manipülasyonları: Toshiba Vakası", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2020, Sayı: 85, ss.91-110, DOI: 10.25095/mufad.673709, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/928234

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Korkmaz, H. (2015). "Marmara Bölgesinde Muhasebe-Denetim Mesleğinin Önemi Üzerine Bir Araştırma", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal), Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, ss.193-211.http://www.asosjournal.com/Makaleler/754101230_510%20Cevdet%20 KIZIL.pdf

Atıf Yapan:

Çarıkcı, O., Öztürk, M. S. (2019). "Günümüz Muhasebe ve Denetim Eğitimi Perspektifinden Geleceğin Denetim Anlayışına Bakış: Karşılaştırmalı Bir Araştırma", 38. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu - Denizli, ss.441-466.

2019

Atıf Yapan:

Kızıl, C., Aslan, T. (2019).  "Finansal Performansın Rasyo Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul’da (Bist’de) İşlem Gören Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Uygulama ("The Analysis of Financial Performance with Ratio Method: An Implementation on Airline Firms Listed On Borsa Istanbul BIST"), MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies), 8 (2), 1778-1799, https://dergipark.org.tr/mjss/issue/44816/467997 , https://doi.org/10.33206/mjss.467997

Atıf Yapan:

Şahin, A. (2019). "Finansal Analiz, Finansal Sıkıntılı Firma Uygulaması", 6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 24-25 Ekim 2019, Niğde - Türkiye.

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Gencer, K, (2016). "Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama", Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), I/2, ss. 67-110. SSRN: https://ssrn.com/abstract=2968826

Atıf Yapan:

Demir, İ., Temelli, F. (2019). "Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyon ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği", Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), ss.33-50.

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Esmer, Ö. (2013), "Yalova'daki Aile İşletmelerinde Karşılaşılan Muhasebe-Finansman ve Yönetim Organizasyon Sorunları", İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, ISSN: 2147-804X, ss.26-43. http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/5/pdf_2 (18 Kasım 2013).

Atıf Yapan:

Eser, G. (2019), "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sürecine Muhasebenin Etkisi", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Karaman.

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C. (2010). "Entelektüel Sermaye Analizleri". Derin Yayınları.        ISBN: 978-9944-250-98-6.

Atıf Yapan:

Taşçı, S. (2019). "Kurumsal akademilerdeki insan sermayesinin çalışanların davranışsal sonuçlarına etkisi (The effect of human capital in corporate academy on behavioral outcomes of employees)", Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aksel, İ., Arslan, M. L., Kızıl, C., Okur, M. E., Şeker, Ş. E. (2013). “Dijital İşletme”, (Digital Business), Cinius Yayınları (Cinius Publishing). ISBN: 978-605-127-675-5.

Atıf Yapan:

Klein, M. (2019). "İşletme 4.0 Kapsamında Şirket 2.0 - İşletme Süreçlerinde Sosyal Yazılım Kullanımı", Nobel Bilimsel Eserler, Haziran 2019, Ankara, ISBN: 978-605-7662-03-3.

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aksel, İ., Arslan, M. L., Kızıl, C., Okur, M. E., Şeker, Ş. E. (2013). “Dijital İşletme”, (Digital Business), Cinius Yayınları (Cinius Publishing). ISBN: 978-605-127-675-5.

Atıf Yapan:

Çetin, C., Arslan, M. L. (2019). "Temel İşletmecilik", 9. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Eylül 2019, İstanbul, ISBN: 978-605-242-457-5.

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Arslan, M. L., Şeker, Ş. E., Kızıl, C. (2014). "Innovation Driven Emerging Technology from two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 3. No: 3, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.54. ss. 87-97, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/54/202 (26 Mart 2014).

Atıf Yapan:

Çark, Ö. (2019). "Kurumsal Kaynak Planlanlama Uygulama ve Sonrasında sistem Başarısını ve Kullanıcı Değerlerini Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul 100 Araştırması", İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Korkmaz, H. (2015). "Marmara Bölgesinde Muhasebe-Denetim Mesleğinin Önemi Üzerine Bir Araştırma", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal), Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, ss.193-211.http://www.asosjournal.com/Makaleler/754101230_510%20Cevdet%20 KIZIL.pdf

Atıf Yapan:

Demir, B. (2019). "Muhasebe Bilgi Sisteminde Düzenleyici Kuruluşlar ve Denetim: Değişim Sürecine Meslek Mensuplarının Bakış Açıları Üzerine Bir Uygulama", Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Karaman.

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Korkmaz, H. (2015). "Marmara Bölgesinde Muhasebe-Denetim Mesleğinin Önemi Üzerine Bir Araştırma", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal), Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, ss.193-211.http://www.asosjournal.com/Makaleler/754101230_510%20Cevdet%20 KIZIL.pdf

Atıf Yapan: 

Korkmaz, Ö. (2019). "Anonim şirketlerde birleşme, denetim süreçleri ve bir uygulama" ("Merger of the stock companies, audit processes and an implement"), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVi6ENWhzZoXrp8ykxnBRct5xh-OLoGM3IZMKD6ZFewEJ

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Öztürk, S. (2015). "Aile Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Hastaların Hasta Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Yalova İli Örneği", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, ss.33-47, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000127793/ 5000134339

Atıf Yapan:

Kıraç, A. S. (2019). "Hizmet kalitesinin servqual modeli ile ölçülmesi: İstanbul ili bir aile sağlığı merkezi örneği" ("Measurement of service quality with servqual model: A case study of a family health center in İstanbul"), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZrWLR7gmJ7hu7NOUWRltk88TAzHjwiHA_ UWXJPSaEfIX

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aslan, T., Kızıl, C., Din, A. (2017). "Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerinde Etkili Faktörlerin Muhasebe Meslek Etiği Kapsamında Analizi: Yalova Örneği", Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), Cilt: 4, Sayı: 12, ISSN: 2459-1149, http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.191, ss. 1125-1138, http://www.jshsr.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=191

Atıf Yapan:

Özçimen, F. (2019). "Muhasebe manipülasyonu ve muhasebe meslek mensuplarının muhasebe manipülasyonuna karşı eğilim düzeylerinin incelenmesi; Bursa ili uygulaması" ("Accounting manipulation and investigation of the accounting manipulation tendency level of professional accountants: Practice of Bursa province"), Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmXiwwobnQHD7q9SAbVsbmVHTMja B0rPZ2Gk5TWJUim-3

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Selvi Hanişoğlu, G., Kızıl, C. (2016). "The Effects of 2008 Financial Crisis on Turkish Banking Sector Performance and Profitability: Financial Ratios and Accounting Based Approach", Journal of Current Researches on Business and Economics (JOCREBE), Volume: 6, Issue: 1, ss. 43-58, http://d3c92j0q954jiq.cloudfront.net/vyzuyeler/uye-492878/resimler/1479742430/20161122025850092079.pdf

Atıf Yapan:

Oumar, H. A. (2019). "Comparing financial performance of Turkish banks by means of cash flow ratio", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVkfoVmX4AY6_9qgoo4bEx2QMe-fm-HrIVx6e4Gya-KM1

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Esmer, Ö. (2013), "Yalova'daki Aile İşletmelerinde Karşılaşılan Muhasebe-Finansman ve Yönetim Organizasyon Sorunları", İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, ISSN: 2147-804X, ss.26-43. http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/5/pdf_2 (18 Kasım 2013).

Atıf Yapan:

Polat, E., Güneş, R. (2019), "Aile Şirketlerinin Kurumsallaşmasında İç Kontrol Sisteminin Aracı Etkisi: TRC3 Bölgesi Araştırması", Akademik Araştırmalar ve Çalışamalar Dergisi (AKAD), Cilt: 11, Sayı: 21, ss.554-576, https://dergipark.org.tr/en/pub/kilisiibfakademik/issue/50302/542146

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C. (2016). "Web Sitesi ve İnternet Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi", Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), Sayı: 6, ss.106-121, http://dx.doi.org/10.18020/kesit.90, ISSN: 2149-9225, http://www.kesitakademi.com/Makaleler/1246413110_90 Cevdet KIZIL.pdf

Atıf Yapan:

Aslan, T., Çakır, M. (2019). "Yeni Nesil Pazarlamada Web Sitelerinin Etkin Kullanımı ve Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi", II. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi (Social Sciences Congress - SOSCON), Elazığ.

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aksel, İ., Arslan, M. L., Kızıl, C., Okur, M. E., Şeker, Ş. E. (2013). “Dijital İşletme”, (Digital Business), Cinius Yayınları (Cinius Publishing). ISBN: 978-605-127-675-5.

Atıf Yapan:

Toylan, N. V., Çakırel, Y. (2019), "Structure and Strategy in Virtual Organizations: Strategies for Virtual Travel Organizations" in "Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems", ss.401-421, Springer, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-29739-8_19

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing, Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

Atıf Yapan:

Debajie, A. A. H. (2019). "The Impact of Forensic Accounting on Financial Performance of Investment Firms", Global Advanced Research Journal of Economics, Accounting and Finance, Vol. 6, No: 1, ss.1-5.

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aslan, T., Kızıl, C., Din, A. (2017). "Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerinde Etkili Faktörlerin Muhasebe Meslek Etiği Kapsamında Analizi: Yalova Örneği", Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), Cilt: 4, Sayı: 12, ISSN: 2459-1149, http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.191, ss. 1125-1138, http://www.jshsr.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=191

Atıf Yapan:

Vargün, H., Büyükyılmaz, B. (2019). "Muhasebe Meslek Mensuplarının Kişi-İş Uyumu ve Etik Tutum Algıları Arasındaki İlişki: Zonguldak, Bartın ve Karabük İllerinde Bir Araştırma", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 4, ss.1091-1108, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/908279

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Akman, V., Hanoğlu, M., Kızıl, C. (2015), "Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), Cilt:14, Sayı: 52, ss. 130-145. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000082269 (31 Ocak 2015).

Atıf Yapan:

Soyhan, N., Soyhan, N. (2019). "Liderlik Kavramının Mükemmellik Modeline Göre İncelenmesi: Karabük Devlet Hastanesi Örneği (Investigation of the Leadership Concept to Excellence Model: Karabuk State Hospital Example)", İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of business Research - Turk), Cilt (Volume): 11, Sayı (Number): 4, ss. 3323-3336. https://www.isarder.org/2019/vol.11_issue.4_article66_full_text.pdf 

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Akman, V., Hanoğlu, M., Kızıl, C. (2015), "Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), Cilt:14, Sayı: 52, ss. 130-145. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000082269 (31 Ocak 2015).

Atıf Yapan:

Saç, Ö. (2019). "Liderlik tarzları ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki ve bu ilişkiye örgüt kültürünün aracılık etkisi: Bir kamu iktisadi teşekkülü ve bağlı işletmelerinde uygulama", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aksel, İ., Arslan, M. L., Kızıl, C., Okur, M. E., Şeker, Ş. E. (2013). “Dijital İşletme”, (Digital Business), Cinius Yayınları (Cinius Publishing). ISBN: 978-605-127-675-5.

Atıf Yapan:

Vardarlıer, P. (2019). "Digital Transformation of Human Resource Management: Digital Applications and Strategic Tools in HRM", in Hacioglu U. (eds), "Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems", Contributions to Management Science. Springer, Cham, ISBN: 978-3-030-29738-1, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-29739-8_11 , pp.239-264.

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çoban A., Yiğit F., Kalkavan H., Kızıl C., Şeker Ş.E. (2016). "Macroeconomic facts for Telecom Industry in MINT Countries ", Procedia Economics and Finance, Vol. 39, 3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, Roma, İtalya, ss.156-164, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116302672

Atıf Yapan:

Du, Y., Zhang, X., Li, Z., Wu, L. (2019). "Investment Performance Measurement of New Generation Mobile Communication Networks based on Dynamic DEA Model", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Springer International Publishing, Vol. 257, pp. 1-9, https://doi.org/10.1186/s13638-019-1575-1

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). "Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897

Atıf Yapan:

Yürekli, E., Gönen, S. (2019). "Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Uygulamalarındaki Etik Algılarına Yönelik Bir Araştırma: Denizli-Bişkek Örneği", Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TİKSAD), Yıl: 6, Sayı: 22, Eylül 2019, ss.78-86, http://tidsad.com/files/tidsad_makaleler/2dafa8f7-2524-4017-8011-64702c25c73a.pdf

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Tasmacıoğlu, A., Taşkıran, H. (2014). "Çevre Muhasebesinin Önemi Üzerine Yalova İlinde Bir Araştırma", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, ss.20-34. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000113640/ 5000105741

Atıf Yapan:

Süklüm, N. (2019). "Yeşil Muhasebe Farkındalığının Sosyal Sorumluluk Çerçevesinde Analizi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 84, Ekim 2019, ss.95-112, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/817429

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Tasmacıoğlu, A., Taşkıran, H. (2014). "Çevre Muhasebesinin Önemi Üzerine Yalova İlinde Bir Araştırma", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, ss.20-34. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000113640/ 5000105741

Atıf Yapan:

Temelli, F. (2019). "Evaluation Of Environment Accounting In Terms Of Turkish Accounting Standards (TAS)", Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.224-241. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/749576

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Şeker, Ş. E., Bozan, D. (2014). "Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi", Alphanumeric Journal, Cilt: 2. Sayı: 2, ss. 77-97, http://alphanumericjournal.com/alphanumeric/          volume2_issue2_2014 /2014.02.02.STAT.03.pdf (31 Aralık 2014).

Atıf Yapan:

Temelli, F. (2019). "Öğrencilerin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının, Derse Odaklanma ve İlgileri Üzerine Etkisinin Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF Örneği", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 4, ss.3651-3667. https://doi.org/10.33206/mjss.462426

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Şener, S. (2016). "Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.1-18, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000145590/ 5000161141

Atıf Yapan: 

Akdoğan, H., Süklüm, N. (2019). "Muhasebe Meslek Mensuplarının Yaratıcı Muhasebe Algı Düzeylerinin Tespiti: Çorum İli Uygulaması", Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, ss.219-238. https://doi.org/10.29216/ueip.582955

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Paz, J. (2019). "Effective Strategies to Increase Employee Commitment and Reduce Employee Turnover", Walden Üniversitesi, İşletme ve Teknoloji Fakültesi, İşletme Yönetimi Doktora Tezi, Ağustos 2019, ProQuest Dissertations, ProQuest Sayısı: 22589480.

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aslan, T., Kızıl, C., Din, A. (2017). "Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerinde Etkili Faktörlerin Muhasebe Meslek Etiği Kapsamında Analizi: Yalova Örneği", Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), Cilt: 4, Sayı: 12, ISSN: 2459-1149, http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.191, ss. 1125-1138, http://www.jshsr.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=191

Atıf Yapan:

Karahan, M., Çolak, M. (2019), "Muhasebe Uygulamalarındaki Hata ve Hilelerin Tespiti: Üretim İşletmelerine Yönelik Araştırma", "(The Determination of Errors and Frauds in Accounting Practices: Research for Production Enterprises)", İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of business Research-Turk), Cilt: 11, Sayı: 3, https://doi.org/10.20491/isarder.2019.740 , ss.2290-2305.

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C. (2016). "Web Sitesi ve İnternet Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi", Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), Sayı: 6, ss.106-121, http://dx.doi.org/10.18020/kesit.90, ISSN: 2149-9225, http://www.kesitakademi.com/Makaleler/1246413110_90 Cevdet KIZIL.pdf

Atıf Yapan:

Eroğlu, O., Aksu, H. (2019). "Dijital Ekonominin Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirilmesi", Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, DOI: 10.18657/yonveek.452301, ss.557-574.

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Şeker, Ş. E., Bozan, D. (2014). "Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi", Alphanumeric Journal, Cilt: 2. Sayı: 2, ss. 77-97, http://alphanumericjournal.com/alphanumeric/          volume2_issue2_2014 /2014.02.02.STAT.03.pdf (31 Aralık 2014).

Atıf Yapan:

Süklüm, N. (2019). "Öğrenci Bakış Açısıyla Muhasebe Eğitiminde Teknoloji Kullanımı: Hitit Üniversitesi Örneği", Turkish Studies Social Sciences Journal, Volume: 14, Issue: 4, ss.1737-1758.

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aksel, İ., Arslan, M. L., Kızıl, C., Okur, M. E., Şeker, Ş. E. (2013). “Dijital İşletme”, (Digital Business), Cinius Yayınları (Cinius Publishing). ISBN: 978-605-127-675-5.

Atıf Yapan:

Serinikli, N. (2019), "Transformation of Business with Digital Processes", in "Handbook of Research on Strategic Fit and Design in Business Ecosystems", IGI Global, ss.53-75, DOI: 10.4018/978-1-7998-1125-1.ch003

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Laksono, B. F. W., Wardoyo, P. (2019), "Pengaruh Work – Life Balance, Kepuasan Kerja Dan Work Engagement Terhadap Turnover Intentions Dengan Mentoring Sebagai Variabel Moderating Pada Karyawan Hotel Dafam Semarang" ("Effect of Work - Life Balance, Work Satisfaction and Work Engagement on Turnover Intentions with Mentoring as Moderating Variables in Employee Dafam Hotel Semarang"), Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis (Journal of Economics and Business Research), Vol. 12, No: 1, pp. 17-36, July 2019. ISSN 2580-8451. Available at: http://journals.usm.ac.id/index.php/jreb/article/view/1525

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çetin, A. T., Bulunmaz, A. (2014). "Accounting Education Approach in the Context of New Turkish Commercial Code and Turkish Accounting Standards", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 4. No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.62,ss.72-84, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/62/224             (7 Ağustos 2014).

Atıf Yapan:

Kaya, Y. (2019). "Lisans Düzeyinde Verilen Muhasebe Eğitiminin Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartlarını Karşılama Düzeyine Yönelik Bir Araştırma", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 2, Haziran 2019, DOI: 10.31460/mbdd.485946, ss.482-507.

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Kogovsek, M., Ograjensek, I. (2019). "Effects of the Same-Gender vs. Cross-Gender Mentoring on a Protege Outcome in Academia: An Exploratory Study", Metodoloski Zvezki - Advances in Methodology and Statistics, Vol. 16, No: 1, pp.61-78.

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Öztürk, S. (2015). "Aile Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Hastaların Hasta Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Yalova İli Örneği", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, ss.33-47, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000127793/ 5000134339

Atıf Yapan:

Ahmet Güven, E., Aycan, S. (2019). "Attitudes, Behaviors and Factors Affecting the Health Care Problems of those who attended to a University Hospital in Ankara", Turkish Journal of Public Health, 17 (1), ss.16-27.

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Tasmacıoğlu, A., Taşkıran, H. (2014). "Çevre Muhasebesinin Önemi Üzerine Yalova İlinde Bir Araştırma", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, ss.20-34. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000113640/ 5000105741

Atıf Yapan:

Atagan Ç., A. (2019). "Türkiye Muhasebe ve Raporlama Standartları Açısından Çevre Muhasebesi", ("Environmental Accounting from the Viewpoint of Turkish Accounting and Reporting Standards"), XII. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi, (XII. International Balkan and Near Eastern Congresses Series (IBANES) on Economics, Business and Management), ss.408-423, Plovdiv, Bulgaristan (Bulgaria).

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Arslan, M. L., Şeker, Ş. E., Kızıl, C. (2014). "Innovation Driven Emerging Technology from two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 3. No: 3, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.54. ss. 87-97, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/54/202 (26 Mart 2014).

Atıf Yapan:

Kızıl, C., Aslan, T. (2019).  "Finansal Performansın Rasyo Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul’da (Bist’de) İşlem Gören Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Uygulama ("The Analysis of Financial Performance with Ratio Method: An Implementation on Airline Firms Listed On Borsa Istanbul BIST"), MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies), 8 (2), 1778-1799, https://dergipark.org.tr/mjss/issue/44816/467997 , https://doi.org/10.33206/mjss.467997

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Kahve, F., Aydınyılmaz, O. (2013). "Muhasebe ve Finans Perspektifinden Renault-Nissan Birleşmesi ile Daimler Stratejik Ortaklığı", Derin Yayınları. ISBN: 978-605-5500-77-1.

Atıf Yapan:

Kızıl, C., Aslan, T. (2019).  "Finansal Performansın Rasyo Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul’da (Bist’de) İşlem Gören Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Uygulama ("The Analysis of Financial Performance with Ratio Method: An Implementation on Airline Firms Listed On Borsa Istanbul BIST"), MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies), 8 (2), 1778-1799, https://dergipark.org.tr/mjss/issue/44816/467997 , https://doi.org/10.33206/mjss.467997

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl C. (2017). "Geleceğe Geç Kalma, Kokpite Geç", Marketing Türkiye Dergisi, 4 Ağustos 2017 Cuma (Ağustos 2017), http://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/gelecege-gec-kalma-kokpite-gec/

Atıf Yapan:

Kızıl, C., Aslan, T. (2019).  "Finansal Performansın Rasyo Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul’da (Bist’de) İşlem Gören Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Uygulama ("The Analysis of Financial Performance with Ratio Method: An Implementation on Airline Firms Listed On Borsa Istanbul BIST"), MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies), 8 (2), 1778-1799, https://dergipark.org.tr/mjss/issue/44816/467997 , https://doi.org/10.33206/mjss.467997

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aslan, T., Yılmaz, E., Kızıl, C. (2018). "Muhasebe Eğitiminde Uluslararası Akreditasyon: Çeşitleri, Kriterleri, Süreci ve Faydaları Üzerine Bir İnceleme", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, ss.1-18, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/610174

Atıf Yapan:

Genç, M. (2019), "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - Cilt 3" içinde "Türkiye Muhasebe Eğitimi Literatürünün 2013-2018 Dönemi İncelemesi", Chapter 64, Orhan Çoban, Serpil Ağacakaya, Enderhan Karakoç, Fehmi Karasioğlu, Ayşe Çoban (Eds.), Gece Akademi - Gece Kitaplığı, Cilt: 3, Mart 2019, Ankara, ISBN: 978-605-7631-16-9, ss. 293-310.

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Şeker, Ş. E., Bozan, D. (2014). "Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi", Alphanumeric Journal, Cilt: 2. Sayı: 2, ss. 77-97, http://alphanumericjournal.com/alphanumeric/          volume2_issue2_2014 /2014.02.02.STAT.03.pdf (31 Aralık 2014).

Atıf Yapan:

Genç, M. (2019), "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - Cilt 3" içinde "Türkiye Muhasebe Eğitimi Literatürünün 2013-2018 Dönemi İncelemesi", Chapter 64, Orhan Çoban, Serpil Ağacakaya, Enderhan Karakoç, Fehmi Karasioğlu, Ayşe Çoban (Eds.), Gece Akademi - Gece Kitaplığı, Cilt: 3, Mart 2019, Ankara, ISBN: 978-605-7631-16-9, ss. 293-310.

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Akman, V., Hanoğlu, M., Kızıl, C. (2015), "Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), Cilt:14, Sayı: 52, ss. 130-145. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000082269 (31 Ocak 2015).

Atıf Yapan:

Tekin, E. (2019), "Paternalist Liderliğin İş Tatmini ve Çalışan Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, Cilt: 54, Sayı: 1, ss.178-204.

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çoban A., Yiğit F., Kalkavan H., Kızıl C., Şeker Ş.E. (2016). "Macroeconomic facts for Telecom Industry in MINT Countries ", Procedia Economics and Finance, Vol. 39, 3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, Roma, İtalya, ss.156-164, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116302672

Atıf Yapan:

Choji, N. M., Sek, S. K. (2019), "Asymmetric Co-integration for the MINT in Testing for Purchasing Power Parity Theory", Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, Volume: 27, No: 1, ss.519-536.

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C. (2010). "Entelektüel Sermaye Analizleri". Derin Yayınları.        ISBN: 978-9944-250-98-6.

Atıf Yapan:

İbrahim Sarıay, M. A., Özulucan, A. (2019), "Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Entelektüel Sermayenin Finansal Tablolarda Sunulması", Mali Çözüm Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 152, ss.13-61.

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Allison, Kay, H. (2019). "The Relationship between Mentors’ Motivation Levels, Job Satisfaction Levels, and Intention to Stay in Current Organization",  ProQuest Dissertations Publishing, Northcentral Üniversitesi İşletme ve Teknoloji Yönetimi Fakültesi Doktora Tezi, 2017. 13807982.

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing, Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

Atıf Yapan:

Danescu, T., Oncioiu, I., Spatacean, I. O. (2019), "Fraud Risk Management for Listed Companies' Financial Reporting, in "Network Security and Its Impact on Business Strategy", IGI Global, ss.137-156, DOI: 10.4018/978-1-5225-8455-1.ch008

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Şeker, Ş. E., Bozan, D. (2014). "Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi", Alphanumeric Journal, Cilt: 2. Sayı: 2, ss. 77-97, http://alphanumericjournal.com/alphanumeric/          volume2_issue2_2014 /2014.02.02.STAT.03.pdf (31 Aralık 2014).

Atıf Yapan:

Özer, G., Günlük, M., Özcan, M. (2019). "Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Eğitiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları Kullanımına Yönelik Algılarının Teknolojik Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU), Cilt: 12, Sayı: 1, Yıl: 2019, ss. 65-90. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/580698

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Adalı, S., Kızıl, C. (2017). "A Research on the Responbility of Accounting Professionals to Determine and Prevent Accounting Errors and Frauds: Edirne Sample", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 7, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2017.129 , ss. 53-64, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/129/283

Atıf Yapan:

Aslan, T., Kızıl, C. (2019). "Üretim Maliyetlerinin Denetimine Genel Bir Bakış", İktisadi Yenilik Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Ocak 2019, ss.1-12. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/616547

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing", Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

Atıf Yapan:

Aslan, T., Kızıl, C. (2019). "Üretim Maliyetlerinin Denetimine Genel Bir Bakış", İktisadi Yenilik Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Ocak 2019, ss.1-12. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/616547

2019 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Kızıl C. (2007). "Accounting: Financial, Cost, Managerial". Bahar Yayınevi. ISBN: 994463070-5. (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Aslan, T., Kızıl, C. (2019). "Üretim Maliyetlerinin Denetimine Genel Bir Bakış", İktisadi Yenilik Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Ocak 2019, ss.1-12. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/616547

2019

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Korkmaz, H. (2015). "Marmara Bölgesinde Muhasebe-Denetim Mesleğinin Önemi Üzerine Bir Araştırma", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal), Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, ss.193-211.http://www.asosjournal.com/Makaleler/754101230_510%20Cevdet%20 KIZIL.pdf

Atıf Yapan: 

Temelli, F., Çınar, Ö. (2019). "Statistical Sampling Methods in Accounting Audit", Selected Studies on Economics and Finance, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, UK.

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2013). "TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme", DER Yayınları. ISBN: 978-975-353-404-8.

Atıf Yapan:

Ergün, E. (2018). "Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları Arasındaki Yakınsama Çalışmalarının Stok Maliyetlerinin Hesaplanmasına Etkileri (The Effects of Convergence Between International Financial Reporting Standards and American General Accepted Accounting Standards on Calculation of Inventory Costs)", Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Uludağ University Social Sciences Institute Master's Thesis), Bursa.

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Adalı, S., Kızıl, C. (2017). "A Research on the Responbility of Accounting Professionals to Determine and Prevent Accounting Errors and Frauds: Edirne Sample", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 7, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2017.129 , ss. 53-64, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/129/283

Atıf Yapan:

Besusparienė, E., Vitunskaitė, E., Butėnas, R. (2018). "The Importance of Financial Accounting Information for Business Management", Paper presented at FINIZ 2018 - The Role of Financial and Non-Financial Reporting in Responsible Business Operation. doi:10.15308/finiz-2018-75-81.

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Danışman, D. (2015). "Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama", İşletme Bilimi Dergisi (Journal of Business Science), Cilt: 3, Sayı: 2, ss.127-165. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jobs/article/view/1104000090

Atıf Yapan:

Monis, S. (2018). "Üniversite Öğrencilerinde Muhasebe Dersi Fobisi", Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aksel, İ., Arslan, M. L., Kızıl, C., Okur, M. E., Şeker, Ş. E. (2013). “Dijital İşletme”, (Digital Business), Cinius Yayınları (Cinius Publishing). ISBN: 978-605-127-675-5.

Atıf Yapan:

İrge, T. (2018). "Dijital Liderlik", Proceedings of the International Congress on Business and Marketing '18, Maltepe - Istanbul, 2018, ss.21-27.

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Tasmacıoğlu, A., Taşkıran, H. (2014). "Çevre Muhasebesinin Önemi Üzerine Yalova İlinde Bir Araştırma", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, ss.20-34. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000113640/ 5000105741

Atıf Yapan:

Yılmaz, B., Akmeşe, H. ve diğ. (2018). "Çevre Muhasebesi", Eğitim Yayınevi, Konya, ISBN: 978-975-2475-41-0.

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Şeker, Ş. E., Bozan, D. (2014). "Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi", Alphanumeric Journal, Cilt: 2. Sayı: 2, ss. 77-97, http://alphanumericjournal.com/alphanumeric/          volume2_issue2_2014 /2014.02.02.STAT.03.pdf (31 Aralık 2014).

Atıf Yapan:

Gulaliyev, A., Ismayilzade, A. A., Azizov, A., Kzimov, F., Mir-Babayev, R. (2018). "Assessing the degree of inequality in the distribution of national income and its macroeconomic consequences in Azerbaijan", Amazonia Investiga Journal, Vol. 7, No: 17, ss.85-108. https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/332/307  

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). "Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897

Atıf Yapan:

Köse, E., Aldemir, M. E. (2018). "Muhasebe Meslek Mensuplarını Etik Dışı Davranmaya Yönelten Sebepler Üzerine Bir Araştırma: Kırıkkale Örneği" ("A Research on the Causes that Direct the Accounting Professionals to Act Unethically: Kırıkkale Sample"), International Journal of Business, Economics and Management Perspectives (IJBEMP), Yıl: 3, Cilt: 2, Sayı: 1, Ocak 2018, ss.35-48. http://www.ijbemp.com/index.jsp?mod=makale_tr_ozet&makale_id=6698

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Aman, S. (2018), "Effect of Mentoring on Military Personnel Retention", Edelweiss Applied Science and Technology, Volume: 2, Issue: 1, ss.156-168.

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aksel, İ., Arslan, M. L., Kızıl, C., Okur, M. E., Şeker, Ş. E. (2013). “Dijital İşletme”, (Digital Business), Cinius Yayınları (Cinius Publishing). ISBN: 978-605-127-675-5.

Atıf Yapan:

Fırat, Z. (2018). "Social Sciences Researches in the Globalizing World" içinde "Digital Transformation in Human Resources", Chapter 16, Recep Efe, Marin Rusev, Eric Straus, Cevdet Avcıkurt, Abdullah Soykan, Bekir Parlak (Eds.), St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Bulgaria, ISBN: 978-954-07-4528-2, ss. 198-208.

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). "Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897

Atıf Yapan:

Esmeray, A. (2018), "The Most Recent Studies in Science and Art" içinde "A Research on Relationship between Accounting and Ethics", Chapter 75, Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atık, Salim Hızıroğlu, Robert L. Elliott, Dilek Atık (Eds.), Gece Kitaplığı, Cilt: 1, Nisan 2018, Ankara, ISBN: 978-605-288-356-3 ss. 967-979.

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aksel, İ., Arslan, M. L., Kızıl, C., Okur, M. E., Şeker, Ş. E. (2013). “Dijital İşletme”, (Digital Business), Cinius Yayınları (Cinius Publishing). ISBN: 978-605-127-675-5.

Atıf Yapan:

Tutgun, F. (2018). "Metropolde (İstanbul Kentinde) Yaşayan X ve Y Kuşağı Kadınlarının İnternetten Satınalma Davranışlarının Karşılaştırılması", İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. http://acikerisim.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/4533/Filiz Tutgun.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Öztürk, S. (2015). "Aile Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Hastaların Hasta Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Yalova İli Örneği", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, ss.33-47, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000127793/ 5000134339

Atıf Yapan:

Kırılmaz, H., Öztürk, K. (2018). "Aile Hekimliğinde Hasta Memnuniyetine Yönelik Bir Araştırma", Sağlık Akademisyenleri Dergisi, Cilt: 5 Sayı: 1, ss.60-70, http://dergipark.gov.tr/sagakaderg/issue/43167/522918

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Şeker, Ş. E., Bozan, D. (2014). "Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi", Alphanumeric Journal, Cilt: 2. Sayı: 2, ss. 77-97, http://alphanumericjournal.com/alphanumeric/          volume2_issue2_2014 /2014.02.02.STAT.03.pdf (31 Aralık 2014).

Atıf Yapan:

Debeş, G., Öznacar, B. (2018), "Evaluation of the Opinions of Various Actors on the School Management of Digitalization and Management Processes of the System Engineering Model in Education", Revista Amazonia, Investiga, Vol. 7, No: 16, ss.304-315, http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/amazonia-investiga/article/view/1063

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çoban A., Yiğit F., Kalkavan H., Kızıl C., Şeker Ş.E. (2016). "Macroeconomic facts for Telecom Industry in MINT Countries ", Procedia Economics and Finance, Vol. 39, 3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, Roma, İtalya, ss.156-164, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116302672

Atıf Yapan:

Handayani, W. S., Indrabudiman, A., Faeni, D. S. (2018), "Panel Test in Financial Ratio: Case Study Indonesia Telecommunication Industry", International Journal of Pure and Applied Mathematics (IJPAM), Vol. 119, No: 12, Special Issue, ss.16471-16481, https://acadpubl.eu/hub/2018-119-12/articles/6/1529.pdf

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Şeker, Ş. E., Bozan, D. (2014). "Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi", Alphanumeric Journal, Cilt: 2. Sayı: 2, ss. 77-97, http://alphanumericjournal.com/alphanumeric/          volume2_issue2_2014 /2014.02.02.STAT.03.pdf (31 Aralık 2014).

Atıf Yapan:

Temelli, F. (2018), "İİBF Öğrencilerinin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımı ile İlgili Görüşleri: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Özel Sayı, 20, ss.701-720, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/635117

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Atalan, A. (2015). "Image and Reputation of Yalova City: A Study on Yalova University Students", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 5. No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2015.87,ss.71-78, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/87/261  (13 Kasım 2015).

Atıf Yapan:

Karadeniz, C. B., Cinel, M. O., Sarı, S. (2018). "Yükseköğrenim Görülen Şehre Yönelik Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi" ("Development of Perception Scale for the City with Higher Education"), 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ("3rd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science"), 10-13 Ekim 2018, Giresun, ss.706-721.

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Danışman, D. (2015). "Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama", İşletme Bilimi Dergisi (Journal of Business Science), Cilt: 3, Sayı: 2, ss.127-165. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jobs/article/view/1104000090

Atıf Yapan:

Calayoğlu, İ. (2018). "Muhasebe ve Denetim Çevresinin Değişimi ve Bu Alanların Öğretiminde Mesleki Yazılım Kullanımının Tespit Edilmesi" ("Change in Accounting and Auditing Environment and Determination of Professional Software Usage in Accounting and Auditing Education"), Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20 (4), 831-859, http://dx.doi.org/ 10.31460/mbdd.387369

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Gencer, K, (2016). "Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama", Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), I/2, ss. 67-110. SSRN: https://ssrn.com/abstract=2968826

Atıf Yapan:

Biçer, E. B., Ilıman, E. (2018). "Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörler Hakkında Görüşleri (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği), Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Aralık 2018, Cilt: 20, Sayı: 4, ss.995-1020. http://dx.doi.org/10.31460/mbdd.40207

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Adalı, S., Kızıl, C. (2017). "A Research on the Responbility of Accounting Professionals to Determine and Prevent Accounting Errors and Frauds: Edirne Sample", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 7, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2017.129 , ss. 53-64, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/129/283

Atıf Yapan:

Besusparienė, E., Vitunskaitė, E., Butėnas, R. (2018). "The Importance of Financial Accounting Information for Business Management". Paper presented at FINIZ 2018 - The Role of Financial and Non-Financial Reporting in Responsible Business Operation. http://dx.doi.org/10.15308/finiz-2018-75-81 , http://portal.finiz.singidunum.ac.rs/Media/files/2018/75-81.pdf 

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Şener, S. (2016). "Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.1-18, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000145590/ 5000161141

Atıf Yapan: 

Aygün, D., Toptan, M. (2018). "Banka Ticari Kredi Yetkililerinin Finansal Tablo Manipülasyonlarına Bakışı: Trabzon ve Rize İllerinde Bir Araştırma", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 18, ss. 421-451. https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/KAUIIBFD/file/C%C4%B0LT%209%20SAYI%2018/4.pdf 

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Atalan, A. (2015). "Image and Reputation of Yalova City: A Study on Yalova University Students", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 5. No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2015.87,ss.71-78, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/87/261  (13 Kasım 2015).

Atıf Yapan:

Şolt, B. H. (2018). "Zonguldak Ereğli Kent Markalaşması ve Kentse İmaj Algısı", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Journal of Management and Economics Research), Cilt: 16, Sayı: Özel Sayı, Eylül 2018, ss.128-14. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/548806

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Şeker, Ş. E., Bozan, D. (2014). "Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi", Alphanumeric Journal, Cilt: 2. Sayı: 2, ss. 77-97, http://alphanumericjournal.com/alphanumeric/          volume2_issue2_2014 /2014.02.02.STAT.03.pdf (31 Aralık 2014).

Atıf Yapan:

Damar, M., Özdağoğlu, G., Özdağoğlu, A. (2018). "Software Quality and Standards on a Global Scale: Trends in the Literature from Scientific and Sectoral Perspective", Alphanumeric Journal, Cilt: 6, Sayı: 2, ss. 326-348. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/613588

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Gencer, K, (2016). "Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama", Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), I/2, ss. 67-110. SSRN: https://ssrn.com/abstract=2968826

Atıf Yapan:

Güney, S., Kaya, A. (2018). "Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Eğitimi Üzerinde Etkileri: Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Uygulama", ("The Effects of Technological Developments on Accounting Education: A Case Study on Teaching Staff"), Turkish Studies Journal, Vol. 13, Issue: 4, ss.261-282. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1090120235_16G%C3%BCneySelami-ifs-261-282.pdf

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aslan, T., Kızıl, C., Din, A. (2017). "Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerinde Etkili Faktörlerin Muhasebe Meslek Etiği Kapsamında Analizi: Yalova Örneği", Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), Cilt: 4, Sayı: 12, ISSN: 2459-1149, http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.191, ss. 1125-1138, http://www.jshsr.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=191

Atıf Yapan:

Doğan, Z., Gülçin, K., Nazlı, E. (2018). "Muhasebe Meslek Mensuplarının Hile Yapmaya Eğilim Düzeylerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma", Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 11 Sayı: 4, ss.64-83. DOI: https://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.460675

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Danışman, D. (2015). "Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama", İşletme Bilimi Dergisi (Journal of Business Science), Cilt: 3, Sayı: 2, ss.127-165. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jobs/article/view/1104000090

Atıf Yapan:

Özdemir, F. S., Bulut, E., Ünal, İ. H., (2018). "Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Matematiğe Bakış Açısı ve Akademik Başarıları", Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 4, ss.143-161. DOI: https://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.447599 

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). "Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897

Atıf Yapan:

Önal, S., Gürbüz, İ. S., (2018). "Muhasebede Etik İlkeler ve Mersin İlinde Bir Uygulama", Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies (JAFAS), Vol. 4, No: 3, ss.258-273. https://jafas.org/articles/2018-4-3/13_Etik_FULL_TEXT.pdf

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Gencer, K, (2016). "Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama", Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), I/2, ss. 67-110. SSRN: https://ssrn.com/abstract=2968826

Atıf Yapan:

Yıldırım, G., Güngör, A., Uzun Kocamış, T, (2018). "Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğini Seçmelerinde Kişisel Becerilerinin ve İş Hayatından Beklentilerinin Etkisinin Araştırılması", Business and Management Studies: An International Journal (BMIJ), Vol.6, Issue:4, Year: 2018, ss.935-951. DOI: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i4.283  

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aslan, T., Yılmaz, E., Kızıl, C. (2018). "Muhasebe Eğitiminde Uluslararası Akreditasyon: Çeşitleri, Kriterleri, Süreci ve Faydaları Üzerine Bir İnceleme", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, ss.1-18, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/610174

Atıf Yapan:

Topçu, N., Ece, N. (2018). "Bölüm 8: Türkiye'de Muhasebe ve Finans Eğitiminde Akreditasyon", Maliye ve Finans Araştırmaları kitap bölümü (Editör: Dr. Özlem Güler), ss.213-234.

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Kızıl C. (2007). "Accounting: Financial, Cost, Managerial". Bahar Yayınevi. ISBN: 994463070-5. (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Aslan, T., Yılmaz, E., Kızıl, C. (2018). "Muhasebe Eğitiminde Uluslararası Akreditasyon: Çeşitleri, Kriterleri, Süreci ve Faydaları Üzerine Bir İnceleme", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, ss.1-18, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/610174

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Kızıl C. (2007). "Accounting: Financial, Cost, Managerial". Bahar Yayınevi. ISBN: 994463070-5. (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Yılmaz, E. Kızıl, C., Aslan, T. (2018). “Muhasebe ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi”, ("Accounting and Total Quality Management Relationship"), 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi (10. International Congress on Social Sciences and Sports), 23-25 Kasım 2018, Hatay, Türkiye, https://usbsk2018.meetinghand.com/projectData/793/webData/Program-19112018.pdf

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Şeker, Ş. E., Bozan, D. (2014). "Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi", Alphanumeric Journal, Cilt: 2. Sayı: 2, ss. 77-97, http://alphanumericjournal.com/alphanumeric/          volume2_issue2_2014 /2014.02.02.STAT.03.pdf (31 Aralık 2014).

Atıf Yapan:

Çeviren, S. M., Kıllı, M. (2018). "Işletme Bölümü Lisans Öğrencilerinin Bilgisayarlı Muhasebe Derslerindeki Başarı Düzeylerinin ve Derse Bakış Açılarının Incelenmesi”, International Journal of Academic Value Studies, Cilt: 4, Sayı: 18, ss.104-110.

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Kızıl C. (2007). "Accounting: Financial, Cost, Managerial". Bahar Yayınevi. ISBN: 994463070-5. (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Aslan, T., Kızıl, C. (2018). "Bulanık Mantık Yöntemiyle Açlık Kan Şekeri Karlılık Analizi: Bir Sağlık Kuruluşunda Uygulama", Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı: 55, ss.59-84.

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Şeker, Ş.E., Akman, V., Işık, E. Y., Demirkol, V., Kefeli, S. (2015). "Muhasebe Finansman, Yönetim Organizasyon ve Yönetim Bilişim Sistemleri Yazıları", Leges Yayınları, ISBN: 978-605-65066-8-0.

Atıf Yapan: 

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing", Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Danışman, D. (2015). "Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama", İşletme Bilimi Dergisi (Journal of Business Science), Cilt: 3, Sayı: 2, ss.127-165. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jobs/article/view/1104000090

Atıf Yapan: 

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing", Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Şener, S. (2016). "Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.1-18, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000145590/ 5000161141

Atıf Yapan: 

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing", Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). "Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897

Atıf Yapan: 

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing", Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Okkaya, D. (2016). "Adli Muhasebe Kavramının Önemi ve Farkındalık Düzeyi: Yalova Üniversitesi Öğrencileri ile bir SMMM Meslek Mensubu Üzerinde İki Yönlü Uygulama", ("The Importance and Awareness Level of Forensic Accounting Concept: A Bilateral Implementation on Yalova University Students and a CPA Member of Profession"), Global Business Research Symposium, 1st Doctoral Conference, 14 Haziran 2016, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, ISBN: 978-1-60530-530-1, s.7, http://gbrs.thestrategicmanagement.com/wp-content/uploads/2016/06/c-kizil.docx (Türkçe Bildiri).

Atıf Yapan: 

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing", Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Korkmaz, H. (2015). "Marmara Bölgesinde Muhasebe-Denetim Mesleğinin Önemi Üzerine Bir Araştırma", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal), Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, ss.193-211.http://www.asosjournal.com/Makaleler/754101230_510%20Cevdet%20 KIZIL.pdf

Atıf Yapan: 

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing", Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Kocur, D. K. (2017). "Antik Çağlarda Muhasebe ve Dinlerin Muhsebeye Bakış Açısı", Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), Yıl: 3, Sayı: 10, ss. 327-339, http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1263 , ISSN: 2149-9225, http://www.kesitakademi.com/Makaleler/2002099859_1263%20CEVDET% 20KIZIL.pdf

Atıf Yapan: 

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing", Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Kızıl, F. (2017). "Kurumsal Kalp Krizinin Reçetesi: İç Denetim", Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Web Sitesi, http://www.miad.org.tr/blog/internet/kurumsal-kalp-krizinin-recetesi-ic-denetim#.WYx2mNEUnIU

Atıf Yapan:

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing", Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Gencer, K, (2016). "Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama", Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), I/2, ss. 67-110. SSRN: https://ssrn.com/abstract=2968826

Atıf Yapan:

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing", Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Doğan, E. (2017). "Audit Techniques for Protecting against Cyber Attacks: A Bilateral Approach of Case Studies and Interview" in "Societal Complexity, Data Mining and Gaming; State-of-the-Art 2017", Dorien DeTombe, Gerhard-Wilhelm Weber and Semih Kuter (Eds.), Amsterdam Europe: Greenhill & Waterfront. Versiyon: 001, ISBN /EAN:  978-90-77171-54-7. ss. 125-135.

Atıf Yapan:

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing", Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çingöz, B. (2016). "Çalışma Yaşamında Güncel Yaklaşımlar", Lap Lambert Academic Publishing, ISBN: 978-3-330-02517-2, Almanya (Türkçe Özel Seri).

Atıf Yapan:

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing", Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2016). "TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme (2. Baskı)", DER Yayınları. ISBN: 978-975-353-404-8.

Atıf Yapan:

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing", Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2013). "TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme", DER Yayınları. ISBN: 978-975-353-404-8.

Atıf Yapan:

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing", Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Kızıl C. (2007). "Accounting: Financial, Cost, Managerial". Bahar Yayınevi. ISBN: 994463070-5. (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing", Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aslan, T., Kızıl, C., Din, A. (2017). "Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerinde Etkili Faktörlerin Muhasebe Meslek Etiği Kapsamında Analizi: Yalova Örneği", Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), Cilt: 4, Sayı: 12, ISSN: 2459-1149, http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.191, ss. 1125-1138, http://www.jshsr.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=191

Atıf Yapan:

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing", Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Adalı, S., Kızıl, C. (2017). "A Research on the Responbility of Accounting Professionals to Determine and Prevent Accounting Errors and Frauds: Edirne Sample", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 7, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2017.129 , ss. 53-64, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/129/283

Atıf Yapan:

Kızıl, C., Kaşbaşı, B. (2018). "Accounting Scandals and Eye-Catching Frauds: USA-Japan Comparison by Considering the Role of Auditing", Journal of Asian Research (JAR), ISSN: 2575-1581 (online), Vol. 2, No: 3, ss.123-138,  http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n3p123

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Şeker, Ş.E., Akman, V., Işık, E. Y., Demirkol, V., Kefeli, S. (2015). "Muhasebe Finansman, Yönetim Organizasyon ve Yönetim Bilişim Sistemleri Yazıları", Leges Yayınları, ISBN: 978-605-65066-8-0.

Atıf Yapan:

Uçar, M., Kızıl, C., Oğuzhan, O. (2018). "Problems of Accounting Professionals Residing in Istanbul and the Suggested Solutions", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 8, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2018.150 , ss. 18-27, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/150/310

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çetin, A. T., Bulunmaz, A. (2014). "Accounting Education Approach in the Context of New Turkish Commercial Code and Turkish Accounting Standards", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 4. No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.62,ss.72-84, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/62/224             (7 Ağustos 2014).

Atıf Yapan:

Uçar, M., Kızıl, C., Oğuzhan, O. (2018). "Problems of Accounting Professionals Residing in Istanbul and the Suggested Solutions", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 8, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2018.150 , ss. 18-27, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/150/310

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Şener, S. (2016). "Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.1-18, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000145590/ 5000161141

Atıf Yapan:

Uçar, M., Kızıl, C., Oğuzhan, O. (2018). "Problems of Accounting Professionals Residing in Istanbul and the Suggested Solutions", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 8, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2018.150 , ss. 18-27, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/150/310

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Danışman, D. (2015). "Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama", İşletme Bilimi Dergisi (Journal of Business Science), Cilt: 3, Sayı: 2, ss.127-165. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jobs/article/view/1104000090

Atıf Yapan:

Uçar, M., Kızıl, C., Oğuzhan, O. (2018). "Problems of Accounting Professionals Residing in Istanbul and the Suggested Solutions", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 8, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2018.150 , ss. 18-27, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/150/310

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Zorkalkan, T., Türkmen, R. (2015). "Muhasebenin Tarihine Küresel Kapsamda ve Türkiye Kapsamında Vergisel Bir Bakış", Leges Sosyal Bilimler Dergisi, 15 Eylül 2014-15 Ocak 2015, Yıl: 5, Sayı: 3, ss.70-87. http://www.legeshukuk.com/dergi/detay.php?dergi=&dergino=22 &sayi=3&syft=312

Atıf Yapan:

Uçar, M., Kızıl, C., Oğuzhan, O. (2018). "Problems of Accounting Professionals Residing in Istanbul and the Suggested Solutions", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 8, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2018.150 , ss. 18-27, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/150/310

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). "Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897

Atıf Yapan:

Uçar, M., Kızıl, C., Oğuzhan, O. (2018). "Problems of Accounting Professionals Residing in Istanbul and the Suggested Solutions", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 8, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2018.150 , ss. 18-27, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/150/310

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2016). "TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme (2. Baskı)", DER Yayınları. ISBN: 978-975-353-404-8.

Atıf Yapan:

Uçar, M., Kızıl, C., Oğuzhan, O. (2018). "Problems of Accounting Professionals Residing in Istanbul and the Suggested Solutions", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 8, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2018.150 , ss. 18-27, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/150/310

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2013). "TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme", DER Yayınları. ISBN: 978-975-353-404-8.

Atıf Yapan:

Uçar, M., Kızıl, C., Oğuzhan, O. (2018). "Problems of Accounting Professionals Residing in Istanbul and the Suggested Solutions", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 8, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2018.150 , ss. 18-27, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/150/310

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aslan, T., Kızıl, C., Din, A. (2017). "Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerinde Etkili Faktörlerin Muhasebe Meslek Etiği Kapsamında Analizi: Yalova Örneği", Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), Cilt: 4, Sayı: 12, ISSN: 2459-1149, http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.191, ss. 1125-1138, http://www.jshsr.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=191

Atıf Yapan:

Uçar, M., Kızıl, C., Oğuzhan, O. (2018). "Problems of Accounting Professionals Residing in Istanbul and the Suggested Solutions", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 8, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2018.150 , ss. 18-27, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/150/310

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Adalı, S., Kızıl, C. (2017). "A Research on the Responbility of Accounting Professionals to Determine and Prevent Accounting Errors and Frauds: Edirne Sample", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 7, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2017.129 , ss. 53-64, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/129/283

Atıf Yapan:

Uçar, M., Kızıl, C., Oğuzhan, O. (2018). "Problems of Accounting Professionals Residing in Istanbul and the Suggested Solutions", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 8, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2018.150 , ss. 18-27, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/150/310

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çetin, A. T., Bulunmaz, A. (2014). "Accounting Education Approach in the Context of New Turkish Commercial Code and Turkish Accounting Standards", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 4. No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.62,ss.72-84, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/view/62 (7 Ağustos 2014)

Atıf Yapan:

Pragodde, P., Boonlua, S., Muenthaisong, K. (2018). "Antecedents of Strategic Accounting Practice Process Orientation: Empirical Evidence from Small and Medium Enterprises (SMEs) Auto Parts Businesses in Thailand", Journal of Modern Management Science (JMMS), Vol. 11, No: 1, January-June 2018 (Ocak-Haziran 2018), ss.227-238, https://tci-thaijo.org/index.php/JMMS/article/view/131932/99050

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Danışman, D. (2015). "Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama", İşletme Bilimi Dergisi (Journal of Business Science), Cilt: 3, Sayı: 2, ss.127-165. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jobs/article/view/1104000090

Atıf Yapan:

Kutlu, H. A., Öztürk, S. (2018). "Basic Factors that Affect the Students' Attitudes Towards Accounting Courses: A Research", Journal of Research in Business, Cilt: 3, Sayı: 1, Haziran 2018, ss.9-30, DOI: 10.23892/JRB.2018.20. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/494973

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Arslan, M. L., Şeker, Ş. E., Kızıl, C. (2014). "Innovation Driven Emerging Technology from two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 3. No: 3, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.54. s. 87-97. http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/54/202 (26 Mart 2014).

Atıf Yapan:

Şeker, Ş. E. (2018). "A Real Life Web Based Marketing Optimization Framework with External Data", ACTA INFOLOGICA, Cilt: 2, Sayı: 1, ss.45-51. DOI: 10.30801/acin.356344. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/495121

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). "Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897

Atıf Yapan:

Yel, T. (2018). "Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiği Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Bolu'da Bir Araştırma" ("An Investigation Organised in Bolu on the Thoughts of the Professional Accounting Members Regarding Professional Ethics"), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 18, Yıl: 18, Sayı: 2, ss.165-184. http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe , http://sbedergi.ibu.edu.tr/index.php/sbedergi/article/view/2118/1511

2018 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Berk, C., Gündoğmuş, F. (2018), "The Effect of Work-Life Balance on Organizational Commitment of Accountants", Management International Conference (MIC) 2018, Bled, Slovenya, 30 Mayıs - 2 Haziran 2018, ss.101-102, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-90-9/33P.pdf

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C. (2010). "Entelektüel Sermaye Analizleri". Derin Yayınları.        ISBN: 978-9944-250-98-6.

Atıf Yapan:

Akkaya, B., Balı, S. (2018), "Entelektüel Sermaye ve Ölçümüne Yönelik Bazı Yaklaşımlar", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 55, Şubat 2018, ss.1145-1161. http://www.sosyalarastirmalar.com/ cilt11/sayi55_pdf/8diger_sosyalbilimler/bali_selcuk.pdf

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Akman, V., Hanoğlu, M., Kızıl, C. (2015), "Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), Cilt:14, Sayı: 52, ss. 130-145. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000082269 (31 Ocak 2015).

Atıf Yapan:

Güven, M. (2018), "Örgütsel Liderliğin Örgütsel Performansa Etkileri: Bingöl Özel ve Kamu Kurumları Örneği", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 15, ss.261-280, http://busbed.bingol.edu.tr/issue/36623/397389

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Kucer, P. N. (2018), "Effect of Clinical Supervision on Job Satisfaction and Burnout Among School Psychologists", ProQuest Dissertations Publishing, Grand Canyon Üniversitesi Doktora Tezi, Phoenix, Arizona, 10742692.

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Moore, J. (2018), "Understanding the Needs of Mentors in Faculty Mentoring Programs", ProQuest Dissertations Publishing, The Chicago School of Professional Psychology, Doktora Tezi, Ann Arbor, Michigan, 10690036.

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). "Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897

Atıf Yapan:

Güney, C. (2018). "Muhasebe Meslek Elemanı Adaylarının Mesleki Etik Algısı Üzerinde Bir Araştırma: Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Örneği", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), Cilt: 17, Sayı: 65, ss.295-316. http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/33255/331932

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). "Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897

Atıf Yapan:

Gökoğlan, K., Arslan, H., Bulut, M. (2018). "Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Meslek Etiği Algıları Üzerinde Bir Araştırma", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), Cilt: 17, Sayı: 65, ss.278-294. http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/33255/330372

2018

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). "Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897

Atıf Yapan:

Kıllı, M., Türkoğlu, H., Gülmez, C. (2018). "Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Algısı: Malatya İlinde Bir Araştırma", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 11 (1), 45-62. DOI: 10.29067/muvu.372869.

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Şener, S. (2016). "Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.1-18, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000145590/ 5000161141

Atıf Yapan:

Karadeniz, M. F., Weber, G. W. (2017). "Implementation of Iterative Methods to a Cross-Well Tomography Problem", In book: Societal Complexity, Data Mining and Gaming - State-of-the-Art 2017, Publisher: Greenhill & Waterfront, Europe: Amsterdam, The Netherlands; Guilford, UK North-America: Montreal, Canada.

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Tasmacıoğlu, A., Taşkıran, H. (2014). "Çevre Muhasebesinin Önemi Üzerine Yalova İlinde Bir Araştırma", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, ss.20-34. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000113640/ 5000105741

Atıf Yapan:

Sabak, S. (2017). "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Çevre Muhasebesine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği", Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Akman, V., Hanoğlu, M., Kızıl, C. (2015), "Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), Cilt:14, Sayı: 52, ss. 130-145. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000082269 (31 Ocak 2015).

Atıf Yapan:

Güngör, O. (2017). "Otel İşletmelerinin Mutfak Departmanında Örgütsel İklim ve Liderlik Stilleri İlişkisinin İncelenmesi - Bir Zincir Otel İşletmesi Örneği", Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Okkaya, D. (2016). "Adli Muhasebe Kavramının Önemi ve Farkındalık Düzeyi: Yalova Üniversitesi Öğrencileri ile bir SMMM Meslek Mensubu Üzerinde İki Yönlü Uygulama", ("The Importance and Awareness Level of Forensic Accounting Concept: A Bilateral Implementation on Yalova University Students and a CPA Member of Profession"), Global Business Research Symposium, 1st Doctoral Conference, 14 Haziran 2016, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, ISBN: 978-1-60530-530-1, s.7, http://gbrs.thestrategicmanagement.com/wp-content/uploads/2016/06/c-kizil.docx (Türkçe Bildiri).

Atıf Yapan:

Çetinoğlu, T., Bakar, Ö. (2017). ""Türkiye’de Adli Muhasebe Eğitiminin Gerekliliği: Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekoklu Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal), Yıl: 5 , Sayı: 58, Kasım 2017, ss.333-349.

2017

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Danışman, D. (2015). "Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama", İşletme Bilimi Dergisi (Journal of Business Science), Cilt: 3, Sayı: 2, ss.127-165. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jobs/article/view/1104000090

Atıf Yapan:

Ünal, İ. H. (2017). "Muhasebe Öğretiminde Diskalkulinin ve Çoklu Zekanın Öğrenme Üzerindeki Etkileri", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). "Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897

Atıf Yapan:

Elmacı, O., Tutkavul, K. (2017). "Muhasebe Eğitiminin Akreditasyonunda Stratejik Yol Haritası: Kaynak Tabanlı Bir Model Önerisi ve Gerçekleştirme Koşulları", Journal of Social and Humanities Sciences Research, Volume: 4, Issue: 10, ss.132-151.

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Gencer, K, (2016). "Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama", Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), I/2, ss. 67-110. SSRN: https://ssrn.com/abstract=2968826

Atıf Yapan:

Çarıkcı, O. (2017). "Muhasebe Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Motivasyonları ve Muhasebe Bölümünü Tercihlerinin İrdelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017, Cilt: 22, Sayı: 4, ss.1223-1233, http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2017-cilt-22-sayi-4-yazi18-20112017.pdf

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Kızıl C. (2007). "Accounting: Financial, Cost, Managerial". Bahar Yayınevi. ISBN: 994463070-5. (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Aslan, T., Baral, G., Mucedidi, C. (2017). "Target Cost Using Fuzzy Logic", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 7, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), ss. 41-46. http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/123/287  

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Şener, S. (2016). "Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.1-18, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000145590/

Atıf Yapan:

Güloğlu, Z. Ç., Weber, G. W. (2017). "Comparing Value at Risk, Conditional Value at Risk and Robust Conditional Value at Risk", In book: Societal Complexity, Data Mining and Gaming - State-of-the-Art 2017, Publisher: Greenhill & Waterfront, Europe: Amsterdam, The Netherlands; Guilford, UK North-America: Montreal, Canada. 

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Şener, S. (2016). "Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.1-18, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000145590/

Atıf Yapan:

Taylan, P., Weber, G. W. (2017). "A Classification Model based on Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS)", In book: Societal Complexity, Data Mining and Gaming - State-of-the-Art 2017, Publisher: Greenhill & Waterfront, Europe: Amsterdam, The Netherlands; Guilford, UK North-America: Montreal, Canada.

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Şener, S. (2016). "Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.1-18, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000145590/

Atıf Yapan:

Kızıl, C., Doğan, E. (2017). "Audit Techniques for Protecting against Cyber Attacks: A Bilateral Approach of Case Studies and Interview" in "Societal Complexity, Data Mining and Gaming; State-of-the-Art 2017", Dorien DeTombe, Gerhard-Wilhelm Weber and Semih Kuter (Eds.), Amsterdam Europe: Greenhill & Waterfront. Versiyon: 001, ISBN /EAN:  978-90-77171-54-7. ss. 125-135.

2017

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Öztürk, S. (2015). "Aile Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Hastaların Hasta Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Yalova İli Örneği", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, ss.33-47, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000127793/ 5000134339

Atıf Yapan:

Özata, M., Karip, S. (2017). "Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetleri Kullanımında Yaşadıkları Sorunlar: Konya Örneği", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 4, Yıl: 2017, ss. 409-427. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/552117

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Gencer, K, (2016). "Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama", Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), I/2, ss. 67-110. SSRN: https://ssrn.com/abstract=2968826

Atıf Yapan:

Şerbetçi, A., Yardımcıoğlu, M. (2017). "Muhasebe Dersinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği", Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD Journal), Sayı: 76, Ekim 2017, ss.41-62. http://mufad.org.tr/journal-/attachments/article/921/3.pdf

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). "Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897

Atıf Yapan:

Aslan, T., Kızıl, C., Din, A. (2017). "Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerinde Etkili Faktörlerin Muhasebe Meslek Etiği Kapsamında Analizi: Yalova Örneği", Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), Cilt: 4, Sayı: 12, ISSN: 2459-1149, http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.191, ss. 1125-1138, http://www.jshsr.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=191

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Adalı, S., Kızıl, C. (2017). "A Research on the Responbility of Accounting Professionals to Determine and Prevent Accounting Errors and Frauds: Edirne Sample", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 7, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2017.129 , ss. 53-64, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/129/283

Atıf Yapan:

Aslan, T., Kızıl, C., Din, A. (2017). "Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerinde Etkili Faktörlerin Muhasebe Meslek Etiği Kapsamında Analizi: Yalova Örneği", Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), Cilt: 4, Sayı: 12, ISSN: 2459-1149, http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.191, ss. 1125-1138, http://www.jshsr.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=191

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2013). "TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme", DER Yayınları. ISBN: 978-975-353-404-8.

Atıf Yapan:

Mert, H., Karak, G. (2017). "Valuation of Securities with Respect to Turkish Financial Reporting Standards and Tax Procedure Law and Their Impacts on the Reporting", Press Academia Procedia, ISSN: 2459-0762, Global Business Research Congress (GBRC), 24-25 Mayıs 2017, İstanbul, Türkiye. http://dergipark.gov.tr/pap/article/370966

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aslan, T., Kızıl, C., Din, A. (2017). "Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerinde Etkili Faktörlerin Muhasebe Meslek Etiği Kapsamında Analizi: Yalova Örneği", Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), Cilt: 4, Sayı: 12, ISSN: 2459-1149, http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.191, ss. 1125-1138, http://www.jshsr.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=191

Atıf Yapan:

Özçelik, H., Karataş Aracı, Ö. N. ve Keskin, S. (2017). "Muhasebe Hata ve Hileleri: Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2017/4, Sayı:29, s.197-214.

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Akman, V., Hanoğlu, M., Kızıl, C. (2015), "Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), Cilt:14, Sayı: 52, ss. 130-145. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000082269 (31 Ocak 2015).

Atıf Yapan:

Taşdemir, B. (2017), "Algılanan Stratejik Liderlik Davranışı ve İş Tatmini İlişkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü", Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Şener, S. (2016). "Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.1-18, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000145590/ 5000161141

Atıf Yapan:

Tekin, E. (2017). "2010-2014 Yılları Arasında Türkiye'de Halka Açık Şirketlerde Manipülasyon Üzerine Beneish Modeli ile Ampirik Çalışma", Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe-Finansman Doktora Programı, Doktora Tezi, Ankara.

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2013). "TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme", DER Yayınları. ISBN: 978-975-353-404-8.

Atıf Yapan:

Otlu, F., Çenberlitaş, İ. (2017). "TFRS 13 Çerçevesinde Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımları ve Standart Uyarınca Kaydileştirilmesi", Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 14, ss.345-362. http://dergipark.gov.tr/duiibfd/issue/34038/376722

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C. (2009). "Bankacılık Sektöründe Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi", Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2009.

Atıf Yapan:

Yükser, B. (2017). "Dönüştürücü Liderliğin Rekabet Üstünlüğü ve Entelektüel Sermaye Performansı ile İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama", Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi ve Finans Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın. http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11607/3088 

2017

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Danışman, D. (2015). "Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama", İşletme Bilimi Dergisi (Journal of Business Science), Cilt: 3, Sayı: 2, ss.127-165. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jobs/article/view/1104000090

Atıf Yapan:

Kutlu, H., Öztürk, S . (2017). "Basic Factors that Affect the Students’ Attitudes Towards Accounting Courses: A Research", Marmara Business Review, 2 (2), 147-168, http://dergipark.gov.tr/mbr/issue/33878/374018

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Atalan, A. (2015). "Image and Reputation of Yalova City: A Study on Yalova University Students", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 5. No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2015.87,ss.71-78, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/87/261  (13 Kasım 2015).

Atıf Yapan:

Demirbaş, Ç. Ö., Türkyılmaz, M., Armut, M. (2017). "Kırşehir Şehir Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi", Ali Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 3 (2), 103-118.

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Gencer, K, (2016). "Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama", Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), I/2, ss. 67-110. SSRN: https://ssrn.com/abstract=2968826

Atıf Yapan:

Demircioğlu, G., Atabay, E. (2017). "A Review on Academic Achievement of Students of Vocational Colleges in terms of Certain Factors: Sample of Turkey", European Journal of Education Studies, 3 (12), DOI: 10.5281/zenodo.1117949.

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Danışman, D. (2015). "Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama", İşletme Bilimi Dergisi (Journal of Business Science), Cilt: 3, Sayı: 2, ss.127-165. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jobs/article/view/1104000090

Atıf Yapan:

Demircioğlu, G., Atabay, E. (2017). "A Review on Academic Achievement of Students of Vocational Colleges in terms of Certain Factors: Sample of Turkey", European Journal of Education Studies, 3 (12), DOI: 10.5281/zenodo.1117949.

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Zorkalkan, T., Türkmen, R. (2015). "Muhasebenin Tarihine Küresel Kapsamda ve Türkiye Kapsamında Vergisel Bir Bakış", Leges Sosyal Bilimler Dergisi, 15 Eylül 2014-15 Ocak 2015, Yıl: 5, Sayı: 3, ss.70-87. http://www.legeshukuk.com/dergi/detay.php?dergi=&dergino=22 &sayi=3&syft=312

Atıf Yapan:

Kızıl, C., Kocur, D. K. (2017). "Antik Çağlarda Muhasebe ve Dinlerin Muhsebeye Bakış Açısı", Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), Yıl: 3, Sayı: 10, ss. 327-339, http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1263 , ISSN: 2149-9225, http://www.kesitakademi.com/Makaleler/2002099859_1263%20CEVDET% 20KIZIL.pdf

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Dusing, R. P. (2017), "Examining the Relationship between Employee Satisfaction and Organizational Performance in Higher Education", ProQuest Dissertations Publishing, Northcentral Üniversitesi İşletme Fakültesi Doktora Tezi, 2017. 10690932.

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Hatam Siahkal Mahalle AR, Rezaei S, Khaksari Z, Jamshidi Moghaddam J. (2017), "The Relationship Between Emotional Intelligence, Job Satisfaction, Organizational Justice and Commitment on Mentoring Function from the Perspective of Pour-sina Hospital Personnel in Rasht", Tehran University of Medical Sciences, Journal of Hospital, http://jhosp.tums.ac.ir/files/site1/user_files_3a8173/hatam-A-10-91-2-b4e816c.pdf

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Meschitti, V., Lawton Smith, H. (2017), "Does Mentoring Make a Difference for Women Academics? Evidence from the Literature and a Guide for Future Research", Journal of Research in Gender Studies, Vol.7, No: 1, pp. 166-199.

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çetin, A. T., Bulunmaz, A. (2014). "Accounting Education Approach in the Context of New Turkish Commercial Code and Turkish Accounting Standards", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 4. No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.62,ss.72-84, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/view/62 (7 Ağustos 2014)

Atıf Yapan:

Sağlam, N. (2017), "Quo Vadis Accounting and Auditing in Turkey", International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Journal (IIBA)", Vol. 2, No: 1, pp.27-41.

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Akman, V., Hanoğlu, M., Kızıl, C. (2015), "Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), Cilt:14, Sayı: 52, ss. 130-145. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000082269 (31 Ocak 2015).

Atıf Yapan:

Söyler, S., İşçi, E. (2017), "Evaluation of Leadership Styles, Power Usage and Health Worker Performance", Journal of International Health Sciences and Management, Vol. 3, No: 4, pp.1-10.

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Arslan, M. L., Şeker, Ş. E., Kızıl, C. (2014). "Innovation Driven Emerging Technology from two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 3. No: 3, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.54. s. 87-97. http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/54/202 (26 Mart 2014).

Atıf Yapan:

Şeker, Ş. E. (2017). "Transforming Digital Reputation of Universities to the Reputation of Knowledge", World Journal on Educational Technology: Current Issues, Vol. 9,  No: 1, pp.8-17. https://eric.ed.gov/?id=EJ1141173

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Şener, S. (2016). "Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.1-18, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000145590/ 5000161141

Atıf Yapan:

Kıllı, M., Evci, S. (2017), "Muhasebe Manipülasyonlarının Tespitinde Kullanılan Modeller (Models Used for Detect Accounting Manipulations)", Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Haziran 2017, ss.68-79, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/319501  

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Kızıl C. (2007). "Accounting: Financial, Cost, Managerial". Bahar Yayınevi. ISBN: 994463070-5. (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Adalı, S., Kızıl, C. (2017). "A Research on the Responbility of Accounting Professionals to Determine and Prevent Accounting Errors and Frauds: Edirne Sample", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 7, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2017.129 , ss. 53-64, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/129/283   

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). "Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897

Atıf Yapan:

Adalı, S., Kızıl, C. (2017). "A Research on the Responbility of Accounting Professionals to Determine and Prevent Accounting Errors and Frauds: Edirne Sample", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 7, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2017.129 , ss. 53-64, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/129/283

2017 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Şener, S. (2016). "Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.1-18, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000145590/ 5000161141

Atıf Yapan:

Adalı, S., Kızıl, C. (2017). "A Research on the Responbility of Accounting Professionals to Determine and Prevent Accounting Errors and Frauds: Edirne Sample", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 7, No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), http://dx.doi.org/10.5195/emaj.2017.129 , ss. 53-64, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/129/283

2016

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Korkmaz, H. (2015). "Marmara Bölgesinde Muhasebe-Denetim Mesleğinin Önemi Üzerine Bir Araştırma", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal), Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, ss.193-211.http://www.asosjournal.com/Makaleler/754101230_510%20Cevdet%20 KIZIL.pdf

Atıf Yapan:

Sağım, R. K. (2016). "Verimlilik açısından iç denetimin stratejik firma yönetimine etkisi ve bir uygulama" ("Effect of strategic company management's internal audit of efficiency terms and an application"), KTO Karatay Üniversitsi Sosyal Bilimler Enstitütüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya, http://acikerisim.karatay.edu.tr/handle/20.500.12498/346

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C, Akman, V, Demir, N. (2014). "Dış Ticaret Uygulamalarında Akreditif İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi", Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası E-Dergi, Cilt: 3, Sayı: 2, ss. 21-45. http://iibfedergi.trakya.edu.tr/images/sayi/Aralik_2014.pdf (Temmuz-Aralık 2014).

Atıf Yapan:

Karakuş, R. (2016). "Tedarik Zinciri Finansmanı ve Tedarik Zincirinde Yer Alan Firmaların Değerine Etkisi", Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Kırıkkale.

2016

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C, Şeker, Ş. E., Avarkan, T. (2014), "Türk İşletme Dünyasından Muhasebe Barter Uygulamaları ve Örnekleri", Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 7, ss. 67-78. http://yusbed.yalova.edu.tr/article/download/5000011256/5000011547 (24 Mart 2014).

Atıf Yapan:

Vanlıoğlu, S. (2016). "Çoklu Karar Verme Yöntemleri İle Alternatif Finansman Kararları ve Bir KOBİ'de Uygulama", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Akman, V., Hanoğlu, M., Kızıl, C. (2015), "Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), Cilt:14, Sayı: 52, ss. 130-145. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000082269 (31 Ocak 2015).

Atıf Yapan:

Yaşar, Ö. (2016), "Lise Öğretmenlerinin Mesleki İyilik Algısı ile Öğretimsel Liderlik Davranışları Arasındaki İlişki", Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aksaray, 2016.

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Akman, V., Hanoğlu, M., Kızıl, C. (2015), "Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), Cilt:14, Sayı: 52, ss. 130-145. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000082269 (31 Ocak 2015).

Atıf Yapan:

Akyürek, S. (2016), "Lider Yöneticilerin Öğrenme Biçimleri ve Kontrol Odaklarının Karar Verme Stilleri Üzerindeki Etkileri ve Buna Yönelik Bir Uygulama", İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

2016

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C, Şeker, Ş. E., Avarkan, T. (2014), "Türk İşletme Dünyasından Muhasebe Barter Uygulamaları ve Örnekleri", Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 7, ss. 67-78. http://yusbed.yalova.edu.tr/article/download/5000011256/5000011547 (24 Mart 2014).

Atıf Yapan:

Kırlıoğlu, H., Bağdat, A. (2016). "Barter İşlemlerinin Gelişimi ve Günümüzdeki Yeri", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, ss.643-653, http://www.ijmeb.org/index.php/zkesbe/article/view/1346/pdf

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2013). "TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme", DER Yayınları. ISBN: 978-975-353-404-8.

Atıf Yapan:

Kırlıoğlu, H., Bağdat, A. (2016). "Maddi Duran Varlıklar Standardı ve Muhasebeleştirilmesi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, ss.615-627, http://www.ijmeb.org/index.php/zkesbe/article/view/1344/pdf

2016

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Şeker, Ş. E., Bozan, D. (2014). "Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi", Alphanumeric Journal, Cilt: 2. Sayı: 2, ss. 77-97, http://alphanumericjournal.com/alphanumeric/          volume2_issue2_2014 /2014.02.02.STAT.03.pdf (31 Aralık 2014).

Atıf Yapan:

Kızıl, C., Gencer, K, (2016). "Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama", Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), I/2, ss. 67-110. SSRN: https://ssrn.com/abstract=2968826

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Şener, S. (2016). "Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.1-18, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000145590/ 5000161141

Atıf Yapan:

Palancı, O., Alparslan Gök, Z. S., Weber, G. W. (2016). "A Survey on Transportation Interval Games", In book: Book of Abstracts "State of the Art Workshop" of the 28th EURO Conference Operational Research, Poznan 2016, Operational Research EURO MSC / EURO MCDA / EUROPT / EURO ORD / Ethics and OR, Volume 31Publisher: Europe, The Netherlands, Amsterdam; UK, Guilford; North-America, Canada, Montreal: Greenhill & Waterfront.

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Şener, S. (2016). "Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.1-18, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000145590/ 5000161141

Atıf Yapan:

Karadeniz, E., Dalak, S. K., Beyazgül, M., Günay, F. (2016), "Cross Sector Comparison of Financial Performance Analysis of Tourism Sub-Sectors in the Context of Ratio Method" , (Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Oran Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi"), Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 49, Yıl: 16, Eylül 2016.

2016

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Öztürk, S. (2015). "Aile Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Hastaların Hasta Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Yalova İli Örneği", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, ss.33-47, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000127793/ 5000134339

Atıf Yapan:

Karip, S. (2016). "Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetlerine Ulaşabilirlik Düzeylerinin Belirlenmesi: Konya Örneği", Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

European Comission. (2016), "Handbook on Good Practice for Mentoring Activities", Seventh Framework Programme, TRIGGER Project, G.A. No: 611034, Transforming Institutions by Gendering Contents and Gaining Equality in Research, FP7-Science-in-Society-2013-1, Deliverable D 3.5, http://triggerproject.eu/wp-content/uploads/2018/05/TRIGGER-D_3-5_Mentoring-Handbook-of-Best-Practice.pdf  

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C. (2010). "Entelektüel Sermaye Analizleri". Derin Yayınları.        ISBN: 978-9944-250-98-6.

Atıf Yapan:

Dönmez, A., Erol, İ. (2016). "Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi: VAIC Yöntemi Yardımıyla BIST-Sürdürülebilir Endeksi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama", Mali Çözüm Dergisi, ss. 27-56.

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C. (2010). "Entelektüel Sermaye Analizleri". Derin Yayınları.        ISBN: 978-9944-250-98-6.

Atıf Yapan:

Sarıay, M. A. İ. (2016). "Entelektüel Sermayenin Finansal Durum Tablosunda Raporlanması: Türkiye Muhasebe Standartları ve Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Bir Araştırma", Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Muhasebe Finansman Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2016.

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C. (2009). "Bankacılık Sektöründe Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi", Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2009.

Atıf Yapan:

Sarıay, M. A. İ. (2016). "Entelektüel Sermayenin Finansal Durum Tablosunda Raporlanması: Türkiye Muhasebe Standartları ve Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Bir Araştırma", Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Muhasebe Finansman Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2016.

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Effiong, A. I. (2016), "Perceived Influence of Internal Marketing on Employee Commitment in a Private University Context", Wilmington University (Delaware), ProQuest Dissertations Publishing, Doktora Tezi, 2016. 10108278.

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Arslan, M. L., Şeker, Ş. E., Kızıl, C. (2014). "Innovation Driven Emerging Technology from two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 3. No: 3, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.54. s. 87-97. http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/54/202 (26 Mart 2014).

Atıf Yapan:

Razmak, J. (2016), "Innovative Technology and Change Management: E-Health Applications in Canada", Laurentian University, The Faculty of Graduate Studies, Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Human Studies (Laurentian Üniversitesi Doktora Tezi), https://zone.biblio.laurentian.ca/bitstream/10219/2809/1/Thesis-Jamil%20Razmak-Final%20Draft%2017-05-2016.pdf

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Arslan, M. L., Şeker, Ş. E., Kızıl, C. (2014). "Innovation Driven Emerging Technology from two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 3. No: 3, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.54. s. 87-97. http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/54/202 (26 Mart 2014).

Atıf Yapan:

Ferguson, J.S. (2016), "A Study of the Attitudes of Digital Natives toward Incentives in Permission-Based, Location-Aware Mobile Advertising", Northcentral University, Graduate Faculty of the School of Business and Technology Management, Doktora Tezi, ProQuest Publishing.

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Rispantyo, Rahmawati, Payamta, Riani. (2016). "The Effect of Mentoring, Quality of Supervisor-Auditor Relationship, and Procedural Fairness on the Performance of Government Internal Auditors in Indonesia", International Journal of Applied Business and Economic Research (IJABER), Serials Publications, Vol. 14, No: 3, ISSN : 0972-7302 ss. 1711-1726, http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1463727336.pdf

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Meschitti, V., Hein, W., Etzkowitz, H., Lawton Smith, H. (2016), "Gender Cultures in Research and Science: An Investigation at Birkbeck", Birkbeck University of London, TRIGGER Research Working Paper Series, Working Paper No: 4, DOI: 10.13140/RG.2.2.14674.35529.

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Şener, S. (2016). "Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek Bir Uygulama", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.1-18, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000145590/ 5000161141

Atıf Yapan:

Erol, M., Aslan, M. (2016), "Muhasebe Manipülasyon Yöntemlerinden Agresif Muhasebe ve Bir Uygulama", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 49, ss.19-28.

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2016). "TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme (2. Baskı)", DER Yayınları. ISBN: 978-975-353-404-8.

Atıf Yapan:

Fidan, M. M. (2016). "Bankalarca Kullandırılan Emtia (Altın, Gümüş ve Platin) Kredilerinin Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları'na Göre Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi", Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies (JAFAS), Cilt: 2, Sayı: 4, ss.108-128,

http://jafas.org/articles/2016-2-4/6_Emtia_Kredileri_FULL_TEXT.pdf 

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2013). "TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme", DER Yayınları. ISBN: 978-975-353-404-8.

Atıf Yapan:

Samil, S., Esmeray, M. (2016). TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı: BİST 100'de Bir Araştırma (The Standard of TAS 36 Impairment of Assets: An Investigation in BIST 100)", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 48, Temmuz-Aralık 2016, ss.175-198, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/erciyesiibd/article/download/ 5000208109/5000176344

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Mahmood, S., Aslam, A. (2016), "Mediating Role of Organizational and Behavioral Factors between Vision and Retention Cognition of Knowledge Workers", Arabian Journal of Business and Management Review, Vol. 6, Issue: 3, ss.1-14, doi:10.4172/2223-5833.1000204, http://www.omicsonline.com/open-access/mediating-role-of-organizational-and-behavioral-factors-between-visionand-retention-cognition-of-knowledge-workers-2223-5833-1000204.pdf

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çelik, İ. E., Akman, V., Danışman, D. (2015). "Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi'nde Bir Uygulama", İşletme Bilimi Dergisi (Journal of Business Science), Cilt: 3, Sayı: 2, ss.127-165. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jobs/article/view/1104000090

Atıf Yapan:

Koçyiğit, S. Ç., Doğan, E., Taş, E. (2016). "Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Örneği), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 16, ss.222-252. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/makusobed/article/download/ 5000196198/5000174300 

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2013). "TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme", DER Yayınları. ISBN: 978-975-353-404-8.

Atıf Yapan:

Aydın, G. (2016). "Finansal Tablolarda Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi: Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Karşılaştırılması", Işık Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl C. (2010). "Akademik Yayın Paradoksları", Habertürk Gazetesi, 21 Kasım 2010 Pazar Tarihli Köşe Yazısı, Sayfa 21.

Atıf Yapan:

Doğan, N., Koyuncu, İ., Gökdemir, P., Kahveci, M. (2016). "Öğrencilerin Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Kabul Durumlarının Yordanması", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, Aralık 2016, Cilt: 2, Sayı: 2, ss.114-131, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/huner/article/download/5000201108/ 5000178946

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). "Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897

Atıf Yapan:

Güney, C., Biçer, M. S. (2016). "Muhasebe Meslek Etiği ve Erzincan İlinde Bir Araştırma" (Accounting Professional Ethics and a Research in Erzincan", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 9, Sayı: 45, ISSN: 1307-9581,  http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi45_pdf/6iksisat_kamu_isletme/ guney_cengiz.pdf

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). "Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897

Atıf Yapan:

Fidan, M.E., Özer, M. (2016). "The Attitude of Accounting Professionals towards Work Ethics and Work Ethics Education: Bilecik Sample", Journal of Current Researches on Business and Economics (JOCREBE), Vol.:6, Issue: 1, ss.1-14, http://editor.website.tc/492878//661616fidan666zer.pdf 

2016 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N.O. (2015). "Yalova İlinde İkamet Eden Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Etik Algısı", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.6-31. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/ 5000107378/5000105897

Atıf Yapan:

Demir, E., Çiftçi, Y. (2016). "Denetçi Bağımsızlığının Etik İlkeler Çerçevesinde İncelenmesi: Bir Denetim Firması Uygulaması", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 31, ss.88-97.

2015 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl C. (2010). "Akademik Yayın Paradoksları", Habertürk Gazetesi, 21 Kasım 2010 Pazar Tarihli Köşe Yazısı, Sayfa 21.

Atıf Yapan:

Yılmaz Başer, H. (2015). "Uluslararası Acil Tıp Dergilerinde Türkiye Kaynaklı Yayınlar ve Özellikleri", Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Denizli.

2015

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Ngbea, K. M., Uwouku, J. M., Atsehe, P. (2015), "Occupational Stress, Perceived Fairness and Organizational Citizenship Behaviour among Bank Workers in Makurdi, Benue State, Nigeria", Journal of Sociology, Psychology and Anthropology in Practice, Vol. 7, No.3, ss. 1-12.

2015 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Akman, V., Hanoğlu, M., Kızıl, C. (2015), "Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), Cilt:14, Sayı: 52, ss. 130-145. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000082269 (31 Ocak 2015).

Atıf Yapan:

Çelmece, N., Işıklar, A. (2015). "Sağlık Çalışanlarında Algılanan Liderlik ve İş Yaşam Kalitesi İlişkisi", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal), Yıl: 3, Sayı: 20, Aralık 2015, ss.202-216. https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale-goruntule&id=AWqhd7AsfKVWzH81leps

2015

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Şeker, Ş. E., Bozan, D. (2014). "Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi", Alphanumeric Journal, Cilt: 2. Sayı: 2, ss. 77-97, http://alphanumericjournal.com/alphanumeric/          volume2_issue2_2014 /2014.02.02.STAT.03.pdf (31 Aralık 2014).

Atıf Yapan:

Güngör, A., Uzun, T. (2015). "Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitiminin Yeterliliği ve Gerekliliğine İlişkin Farkındalığın Değerlendirilmesi: İ. Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Uygulaması", Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, ss.11-33, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/909048

2015 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C, Şeker, Ş. E., Avarkan, T. (2014), "Türk İşletme Dünyasından Muhasebe Barter Uygulamaları ve Örnekleri", Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 7, ss. 67-78. http://yusbed.yalova.edu.tr/article/download/5000011256/5000011547 (24 Mart 2014).

Atıf Yapan:

Taş S., Başkan K. (2015), "Uluslararası Turizm Pazarlaması", "Turizm Pazarlaması: Temel İlkeler ve Uygulamalar" içinde, Bozkurt M., Şahin B. (Ed.), Paradigma Yayınları, Çanakkale, ss.459-485.

2015 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2013). "TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme", DER Yayınları. ISBN: 978-975-353-404-8.

Atıf Yapan:

Öztürk, C. (2015). "Some Issues Related to Cash Flow Statement in Accounting Education: The Case of Turkey", Accounting and Management Information Systems, Vol. 14, Issue: 2, 398-431.

2015

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Williams Sr, D.M. (2015). "A Multiple Regression Analysis of Functions Influencing Mentoring Satisfaction of U.S. Army, Asian-American Healthcare Administration Mentees", Northcentral University, Graduate Faculty of the School of Business and Technology Management, Doktora Tezi, ProQuest Publishing.

2015 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Eddy, V., Clary, L., Crowell, K. (2013). "Hershey's Entry to the Australian Market with a New Brand: An Accounting and Marketing Perspective", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No:2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.43. ss. 97-126, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/43/168 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Scheid, Sr, T.G. (2015). "Integrating a Formalized Critical Thinking Model with Executive Decision Making", Baker College (Michigan), ProQuest Dissertations Publishing, Doktora Tezi, 2015. 3672486.

2015 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2013). "TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme", DER Yayınları. ISBN: 978-975-353-404-8.

Atıf Yapan:

Gökçen, G., Ataman, B., Cebeci, Y., Cavlak, H. (2015). "Türkiye'deki Devlet Üniversitelerinin Lisans Programlarındaki Muhasebe Standartları Eğitimi Üzerine Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 11, Sayı: 44, Temmuz 2015, ISSN 1300-0845, ss.121-145, DO1: 10.14783/od.v11i44.5000080007.

2015 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Akman, V., Tasmacıoğlu, A., Taşkıran, H. (2014). "Çevre Muhasebesinin Önemi Üzerine Yalova İlinde Bir Araştırma", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, ss.20-34. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss/article/download/5000113640/ 5000105741

Atıf Yapan:

Şenturk, F., Fındık, H. (2015). "Türkiye'de Akademik Dergilerde Çevre Muhasebesi Alanında 2006-2014 Yılları Arasında Yayınlanmış Bilimsel Makalelerin İçerik Analizi", Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies (JAFAS), Vol. 1 No: 3, http://oaji.net/articles/2015/1817-1435324175.pdf , ss.173-204.

2015 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çetin, A. T., Bulunmaz, A. (2014). "Accounting Education Approach in the Context of New Turkish Commercial Code and Turkish Accounting Standards", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 4. No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.62,ss.72-84, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/view/62 (7 Ağustos 2014).

Atıf Yapan:

Donmez, A., Kutluk, F. A., Terzioğlu, M. (2015). "A Re-Research About Awareness of the Students About the Innovations of Turkish Commercial Code No 6102 and Turkish Financial Reporting Standards", Procedia Social and Behavioral Sciences 197, ss. 67-74. 7th World Conference on Educational Sciences (WCES-2015), 5-7 Şubat 2015, Novotel Athens Convention Center, Atina, Yunanistan. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815040422     

2015

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Arslan, M. L., Şeker, Ş. E. (2013). "Correlation Between Intellectual Capital and Web Trends of Top 30 Companies in Turkey", International Journal of Social Studies and Humanity Studies, Vol. 5 No: 2, ISSN: 1309-8063 (online), ss. 39-49, http://www.sosbilko.net/journal_IJSS/arhieves/IJSS_2013_2/cevdet_kizil.pdf

Atıf Yapan:

Şeker, Ş.E. ve Eryarsoy, E. (2015). "Generating Digital Reputation Index: A Case Study", World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, Procedia Social and Behavioral Sciences, 195 (2015), pp.1074-1080. DOI:10.1016/j.sbspro.2015.06.151.

2015

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Şeker, Ş. E., Bozan, D. (2014). "Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi", Alphanumeric Journal, Cilt: 2. Sayı: 2, ss. 77-97, http://alphanumericjournal.com/alphanumeric/          volume2_issue2_2014 /2014.02.02.STAT.03.pdf (31 Aralık 2014).

Atıf Yapan:

Zeytinoğlu, E. ve Dursun, F. (2015). "Muhasebe Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı", XXXIV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu - Muhasebe Eğitimini Yeniden Düşünmek ve Yapılandırmak, Tam Bildiri Kitapçığı, ss.287-313.

2015

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Çetin, A. T., Bulunmaz, A. (2014). "Accounting Education Approach in the Context of New Turkish Commercial Code and Turkish Accounting Standards", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 4. No: 1, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.62,ss.72-84. http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/view/62 (7 Ağustos 2014).

Atıf Yapan:

Tazegül, A. ve Karabayır, M.E. (2015). "Muhasebe Eğitim Standartlarının Lisans Eğitiminde Gerçekleşme Durumu: Öğrenci Kazanımları Değerlendirme Çalışması", XXXIV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu - Muhasebe Eğitimini Yeniden Düşünmek ve Yapılandırmak, Tam Bildiri Kitapçığı, ss.53-74.

2015

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Arslan, M. L., Şeker, Ş. E., Kızıl, C. (2014). "Innovation Driven Emerging Technology from two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 3. No: 3, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.54. s. 87-97. http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/54/202 (26 Mart 2014).

Atıf Yapan:

Şeker, Ş. E. (2015). "Computerized Argument Delphi Technique", IEEE Access, Cilt: 3, DOI: 10.1109/ACCESS.2015.2424703, ss.368-380, http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7089162

2015

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Arslan, M. L., Şeker, Ş. E., Kızıl, C. (2014). "Innovation Driven Emerging Technology from two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 3. No: 3, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.54. s. 87-97. http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/54/202 (26 Mart 2014).

Atıf Yapan:

Kadyrova, A. R. (2015). "Approaches to Statistical Measurement of Advanced Technologies: A Comparative Study", National Research University Higher School of Economics, Basic Research Program Working Papers, Series: Science, Technology and Innovation, WP BRP 38/STI/2015, ss.1-26. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2610676

2015 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Akman, V., Hanoğlu, M., Kızıl, C., "Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), Cilt:14, Sayı: 52, ss. 130-145. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000082269 (31 Ocak 2015).

Atıf Yapan:

Balun, B., Erbay, G. (2015). "Bilgi Toplumu Sürecinin Liderlik Tipolojisine Etkisi ve Geleceğin Liderlik Tanımlaması", Electronic Journal of Vocational Colleges, Kasım 2015, 14. Bürokon Özel Sayısı, ss.68-80. http://www.ejovoc.org/makaleler/november_2015/pdf/06.pdf

2015 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Jaarsveld, MC, V., Mentz, P.J., Challens, B. (2015), "Mentorskap vir beginnerskoolhoofde" ("Mentorship for Novice Principles"), Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Vol. 55, No:1, Mart 2015, http://dx.doi.org/10.17159/2224-7912/2015/V55N1A7, http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-47512015000100007

2015 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Çetin, A. T., Kızıl, C., Zengin, H. İ. (2013), "Impact of Mentoring on Organizational Commitment and Job Satisfaction of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol. 3, No: 2, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2013.40. ss. 1-28, http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/40/163 (18 Eylül 2013). (İngilizce Yayın).

Atıf Yapan:

Meschitti, V. (2015), "Mentoring for Women Academics: A Review of the Literature and Proposition for Future Research", Birkbeck University of London, TRIGGER Research Working Paper Series, Working Paper No: 3, Centre for Innovation Management Research, http://www.bbk.ac.uk/trigger/docs/TRIGGER_WP_03.pdf  

2014 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Arslan, M. L., Şeker, Ş. E., "An Accounting Viewpoint for the Relationship Between Intellectual Capital and Web Trends of BIST 30 Firms in Turkey", Maliye Finans Yazıları Dergisi, Yıl: 28, Sayı: 101, Nisan 2014,ss.53-81. http://www.finanskulup.org.tr/assets/maliyefinans/101/mfy-101_ckizil_larslan_seseker_an_accounting_viewploint.pdf (15 Mayıs 2014)

Atıf Yapan:

Taliyang, S.M., Jaffar, R., Mustafa, N.H., Mansor, M. (2014). "Intellectual Capital Disclosure and Market Capitalization", International Journal of Business and Social Science, Vol. 5, No: 10, Eylül 2014, ss.96-102. http://ijbssnet.com/journals/Vol_5_No_10_September_2014/13.pdf

2014 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Arslan, M. L., Şeker, Ş. E., "An Accounting Viewpoint for the Relationship Between Intellectual Capital and Web Trends of BIST 30 Firms in Turkey", Maliye Finans Yazıları Dergisi, Yıl: 28, Sayı: 101, Nisan 2014,ss.53-81. http://www.finanskulup.org.tr/assets/maliyefinans/101/mfy-101_ckizil_larslan_seseker_an_accounting_viewploint.pdf (15 Mayıs 2014)

Atıf Yapan:

Kızıl, C., Şeker, Ş. E., Bozan, D. (2014). "Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi", Alphanumeric Journal, Cilt: 2. Sayı: 2, ss. 77-97, http://alphanumericjournal.com/alphanumeric/          volume2_issue2_2014 /2014.02.02.STAT.03.pdf (31 Aralık 2014).

2014 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C., Arslan, M. L., Şeker, Ş. E. (2013). "Correlation Between Intellectual Capital and Web Trends of Top 30 Companies in Turkey", International Journal of Social Studies and Humanity Studies, Vol. 5 No: 2, ISSN: 1309-8063 (online), ss. 39-49, http://www.sobiad.org/eJOURNALS/ journal_IJSS/arhieves/IJSS_2013_2/cevdet_kizil.pdf

Atıf Yapan:

Mert, C., Şeker, Ş. E., Jamburia, G., Temel, M. H. (2014). "Technological Impact of Employment Web Sites in Caucasus Region", European Journal of Business Research, Vol. 14, Issue: 3, ss.81-86.

2014

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Arslan, M. L., Şeker, Ş. E., Kızıl, C. (2014). "Innovation Driven Emerging Technology from two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 3. No: 3, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.54. s. 87-97. http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/54/202 (26 Mart 2014).

Atıf Yapan:

Şeker, Ş. E., Georgievski, B. (2014). "Financial Crisis and the ICT Industry, Cross Market Research on Europe, US, Turkish and Gulf Countries", Research Journal of Finance and Accounting, ISSN 2222-1697, Vol.5, No.24, ss. 78-88.

2014

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Arslan, M. L., Şeker, Ş. E., Kızıl, C. (2014). "Innovation Driven Emerging Technology from two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 3. No: 3, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.54. s. 87-97. http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/54/202 (26 Mart 2014).

Atıf Yapan:

Şeker, Ş. E. (2014). "DeLone ve McLean Bilgi Sistemleri Başarı Modeli (IS Success Model)", YBS Ansiklopedi, Cilt: 1, Sayı: 3, Kasım 2014, s.2-8. http://ybsansiklopedi.com/wp-content/uploads/2014/10/1.DeLone-ve-McLean-Bilgi-Sistemleri-Ba%C5%9Far%C4%B1-Modeli.pdf

2014

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Arslan, M. L., Şeker, Ş. E., Kızıl, C. (2014). "Innovation Driven Emerging Technology from two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet", Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA), Vol 3. No: 3, ISSN: 2158-8708 (online), DOI: 10.5195/emaj.2014.54. s. 87-97. http://emaj.pitt.edu/ojs/index.php/emaj/article/download/54/202 (26 Mart 2014).

Atıf Yapan:

Kızıl, C., Şeker, Ş. E., Bozan, D. (2014). "Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Muhasebe Dersindeki Başarısına Etkisi", Alphanumeric Journal, Cilt: 2. Sayı: 2, ss. 77-97, http://alphanumericjournal.com/alphanumeric/          volume2_issue2_2014 /2014.02.02.STAT.03.pdf (31 Aralık 2014).

2013 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A., Fidan, M. M., Kızıl, C., Keskin, A. İ. (2013). "TMS - TFRS, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları: Uygulamalar, Yorumlar, Muhasebeleştirme", DER Yayınları. ISBN: 978-975-353-404-8.

Atıf Yapan:

Yarbaşı, E. (2013). "Uygulamalı ve TFRS Uyumlu Maliyet Muhasebesi", Detay Yayıncılık. ISBN: 978-605-521-672-6.

2012 Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C. (2009). "Bankacılık Sektöründe Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi", Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2009.

Atıf Yapan:

Akpınar, E. (2012). "Entelektüel Sermaye ve İMKB'de Hisse Senetleri İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama", Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, https://hdl.handle.net/20.500.12451/1718

2012

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aybar, B., Fıçıcı, A., Kızıl C. (2006). "The Impact of Turkey's Possible EU Accession on the Privatization Processes of the Energy Sector in Turkey". The Future Competitiveness of the EU and Its Eastern Neighbours International Conference. Turku, Finland. Book of Abstracts, Sayfa 5. (İngilizce Bildiri).

Atıf Yapan:

Mohseni, P. (2012). "Guardian Politics in Iran: A Comparative Inquiry into the Dynamics of Regime Survival", Georgetown University Institutional Repository,

2012

 

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, A. & Kızıl C. (2007). "Accounting: Financial, Cost Managerial". Bahar Yayınevi. ISBN: 994463070-5. (İngilizce Yayın), sayfa 46, 159.

Atıf Yapan:

Şoğur, M. (2012). "Stoklar: Hukuk, Teori, Muhasebe Uygulaması", Derin Yayınları, Yayın No: 063, ISBN: 978-605-5500-50-4, İstanbul.

2012

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Kızıl, C. (2010). "Entelektüel Sermaye Analizleri". Derin Yayınları. ISBN: 978-9944-250-98-6, sayfa 4.

Atıf Yapan:

Şoğur, M. (2012). "Marka", Derin Yayınları, Yayın No: 064, ISBN: 978-605-5500-51-1, İstanbul.

2011

Atıf Yapılan Eser ve Sayfalar:

Aybar, B., Fıçıcı, A., Kızıl C. (2006). "The Impact of Turkey's Possible EU Accession on the Privatization Processes of the Energy Sector in Turkey". Pan European Instıtute, Turku School of Economics. CD-ROM, 1-27, (İngilizce Yayın).

 Atıf Yapan:

Condrat, C. (2011). "Enlargement of the European Union: Candidate Countries and New Entrants", University of Portsmouth, İngiltere (Yüksek Lisans Tezi).

E
D
İ
T
Ö
R
L
Ü
K

/

B
İ
L
İ
M

K
U
R
U
L
U

Ü
Y
E
L
İ
Ğ
İ

/

K O N F E R A N S

B A Ş K A N L I Ğ I

/

O T U R U M

B A Ş K A N L I Ğ I

/

U Z M A N L I K 

/

H
A
K
E
M
L
İ
K

T
E
C
R
Ü
B
E
S
İ

/

D
A
N
I
Ş
M
A

K
U
R
U
L
U

Ü
Y
E
L
İ
Ğ
İ


 


 

2023 - Research Studies Anatolia Journal (R&S) - Hakem Hakem - Research Studies Anatolia Journal (R&S), https://dergipark.org.tr/en/pub/rs
2022 - Applied Economics - Hakem Hakem - Applied Economics, https://www.tandfonline.com/journals/raec20
2022 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU) - Hakem Hakem - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU), https://dergipark.org.tr/tr/pub/muvu
2022 - Akademik Yaklaşımlar Dergisi - Hakem Hakem - Akademik Yaklaşımlar Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayd
2022 - Akademik Hassasiyetler Dergisi - Hakem Hakem - Akademik Hassasiyetler Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler
2022 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Hakem Hakem - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe
2022 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi - Hakem Hakem - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil
2022 - Journal of Accounting and Taxation (JAT) - Hakem Hakem - Journal of Accounting and Taxation (JAT), https://academicjournals.org/journal/jat
2022 - International Journal of Business and Finance Management Research (IJBFMR) - Hakem Hakem - International Journal of Business and Finance Management Research (IJBFMR), http://www.bluepenjournals.org/ijbfmr/
2022 - Journal of Economic Policy Researches (İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi) - Hakem Hakem - Journal of Economic Policy Researches (İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi), https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad
2022 - International Journal of Educational Policy Research and Review (IJEPRR) - Hakem Hakem - International Journal of Educational Policy Research and Review (IJEPRR), https://www.journalissues.org/IJEPRR/
2022 - Universal Journal of Accounting and Finance (Hakem) Hakem - Universal Journal of Accounting and Finance, https://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=22
2022 - African Journal of Political Science and International Relations (AJPSIR) - Hakem Hakem - African Journal of Political Science and International Relations, https://academicjournals.org/journal/AJPSIR
2022 - Journal of Agricultural Extension and Rural Development (JAERD) - Hakem Hakem - Journal of Agricultural Extension and Rural Development (JAERD), https://academicjournals.org/journal/JAERD/
2022 - International Journal of Economics and Financial Research (IJEFR) - Hakem Hakem - International Journal of Economics and Financial Research (IJEFR), https://arpgweb.com/journal/journal/5
2021 - Doğuş Üniversitesi Dergisi - Hakem Hakem - Doğuş Üniversitesi Dergisi (Doğuş University Journal), https://dergipark.org.tr/en/pub/doujournal
2021 - International Journal of Fisheries and Aquaculture (IJFA) - Hakem Hakem - International Journal of Fisheries and Aquaculture (IJFA), https://academicjournals.org/journal/IJFA
2021 - International Journal of Economics and Financial Research (IJEFR) - Yayın Kurulu Üyesi Yayın Kurulu Üyesi - International Journal of Economics and Financial Research (IJEFR), https://arpgweb.com/journal/journal/5
2021 - Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Hakem Hakem - Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss 
2021 - Istanbul Business Research Journal - Hakem Hakem - Istanbul Business Research Journal, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ibr 
2021 - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Hakem Hakem - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf
2021 - Journal of Development and Agricultural Economics - Hakem Hakem - Journal of Development and Agricultural Economics, https://academicjournals.org/journal/JDAE
2021 - Turkish Studies - Economics, Finance, Politics Journal - Hakem Hakem - Turkish Studies - Economics, Finance, Politics Journal, https://turkishstudies.net/economics-finance-politics
2021 - African Journal of Agricultural Research - Hakem Hakem - African Journal of Agricultural Research, https://academicjournals.org/journal/AJAR
2021 - Insitute for Internal Controls (IIC) - Danışma Kurulu Üyesi Danışma Kurulu Üyesi - Institute for Internal Controls (IIC), http://theiic.org
2021 - Academia Letters - Hakem Hakem - Academia Letters, http:/www.academia.edu 
2021 - Uluslararası Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı (International Conference on Interdisciplinary Applications of Artificial Intelligence - ICIDAAI) - Bilim Kurulu Üyesi Bilim Kurulu Üyesi - Uluslararası Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı (International Conference on Interdisciplinary Applications of Artificial Intelligence - ICIDAAI), http://icidaai.yalova.edu.tr/tr/index.php
2021 - Uluslararası Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı (International Conference on Interdisciplinary Applications of Artificial Intelligence - ICIDAAI) - Hakem Hakem - Uluslararası Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı (International Conference on Interdisciplinary Applications of Artificial Intelligence - ICIDAAI), http://icidaai.yalova.edu.tr/tr/index.php
2020 - Net Journal of Social Sciences (NJSS) - Hakem Hakem - Net Journal of Social Sciences (NJSS), http://www.netjournals.org/socialsci_index.html
2020 - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Lisansüstü Öğrenci Kongresi - Bilim Kurulu Üyesi Bilim Kurulu Üyesi - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Lisansüstü Öğrenci Kongresi, https://www.izu.edu.tr/soskong
2020 - Issues in Business Management and Economics Journal (IBME) - Hakem Hakem - Issues in Business Management and Economics Journal (IBME), https://www.journalissues.org/IBME/
2020 - Academic Journal of Research in Economics and Management (AJREM) - Yayın Kurulu Üyesi Yayın Kurulu Üyesi - Academic Journal of Research in Economics and Management (AJREM), http://www.ajrem.newscienceseries.eu/en/index.php
2020 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi - Hakem Hakem - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/oguiibf
2020 - Sakarya Üniversitesi İşletme Ensttüsü Dergisi - Hakem Hakem - Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/sauied
2020 - Merit Research Journal of Business and Management - Hakem Hakem - Merit Research Journal of Business and Management, http://www.meritresearchjournals.org/bm/index.htm
2020 - Ege Sosyal Bilimler Dergisi - Hakem Hakem - Ege Sosyal Bilimler Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbd
2019 - International Journal of Arts, Humanities, Literature and Science (IJAHLS) - Hakem Hakem - International Journal of Arts, Humanities, Literature and Science (IJAHLS), http://www.ijahls.com/index.html
2019 - International Journal of Arts, Humanities, Literature and Science (IJAHLS) - Yayın Kurulu Üyesi Yayın Kurulu Üyesi - International Journal of Arts, Humanities, Literature and Science (IJAHLS), http://www.ijahls.com/index.html
2019 - Government College Women University, Department of Political Science, Sialkot, Pakistan - Foreign Expert (Uluslararası Uzman) Foreign Expert (Uluslararası Uzman) - Government College Women University, Department of Political Science, Sialkot, Pakistan, https://www.gcwus.edu.pk/faculties/faculty-of-social-sciences/political-science/
2019 - Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi - Hakem Hakem - Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, http://dergipark.org.tr/ueip
2019 - Internatinal Journal of Auditing and Accounting Studies (IJAAS) - Yayın Kurulu Üyesi Yayın Kurulu Üyesi - International Journal of Auditing and Accounting Studies (IJAAS), http://arfjournals.com/economics-finance-accounting/ijaas
2019 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi - Hakem Hakem - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, http://dergipark.gov.tr/cumuiibf
2019 - Journal of Yaşar University - Hakem Hakem - Journal of Yaşar University, http://dergipark.gov.tr/jyasar
2019 -  1st International Conference on Business Administration, Business Strategies and Business Information Systems (MIC-Business 2019) - Konferans Başkanı Konferans Başkanı -  1st International Conference on Business Administration, Business Strategies and Business Information Systems (MIC-Business 2019), Aqaba, Ürdün,  http://mosharaka.net/?Area=Conferences&Page=ConfSite&Sec=Committees&Conf=43
2019 -  1st International Conference on Business Administration, Business Strategies and Business Information Systems (MIC-Business 2019) - Bilim Kurulu Üyesi Bilim Kurulu Üyesi -  1st International Conference on Business Administration, Business Strategies and Business Information Systems (MIC-Business 2019), Aqaba, Ürdün, http://mosharaka.net/?Area=Conferences&Page=ConfSite&Sec=Committees&Div=BAMO&Conf=43& Track=532
2018 - 5th ASOS Congress - International Symposium on Social, Human and Administrative (5. ASOS Kongresi - Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu) - Oturum Başkanı  Oturum Başkanı - 5th ASOS Congress - International Symposium on Social, Human and Administrative Sciences (5. ASOS Kongresi - Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu), 25-27 Ekim 2018, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
2018 - Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (BUJSS) - Hakem Hakem - Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (BUJSS), http://dergipark.gov.tr/bujss/
2018 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS International Journal of Society Researches) - Hakem Hakem - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS International Journal of Society Researches), http://dergipark.gov.tr/opus
2018 - Environmental Energy and Economic Research (EEER) Journal - Yayın Kurulu Üyesi Editör (Yayın Kurulu Üyesi) - Environmental Energy and Economic Research (EEER) Journal, http://www.eeer.ir/journal/editorial.board#edb5
2018- 12th International Conference on Development of Tehran-Belgrade Relations - Bilim Kurulu Üyesi Bilim Kurulu Üyesi - 12th International Conference on Development of Tehran-Belgrade Relations, International Center for Development, Education and Entrepreneurship B. V. (ICDEE), Belgrad, Sırbistan, http://www.icdee.com/en/post.php?postid=100000010
2018 - Inside Journal - Yayın Kurulu Üyesi Editör (Yayın Kurulu Üyesi) - Inside Journal, http://insidejournal.org/index.php
2018 - Business Workshop on the Development of Tehran-Paris Relations - Bilim Kurulu Üyesi Bilim Kurulu Üyesi - Business Workshop on the Development of Tehran-Paris Relations, International Center for Development, Education and Entrepreneurship B. V. (ICDEE), Paris, Fransa, http://www.icdee.com/en/page.php?pageid=44
2018 - International Journal of Social Sciences Perspectives (IJSSP) - Yayın Kurulu Üyesi

Editör (Yayın Kurulu Üyesi) - International Journal of Social Sciences Perspectives (IJSSP), http://onlineacademicpress.com/index.php/IJSSP/ about/editorialTeam  

2018 - Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dergisi - Hakem Hakem - Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dergisi, http://iibf.akdeniz.edu.tr/fakulte-dergisi/
2018 - Journal of Economics and International Finance (JEIF) - Hakem Hakem - Journal of Economics and International Finance (JEIF), http://www.academicjournals.org/journal/JEIF
2018 - International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences (IJIRES) - Hakem Hakem - International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences (IJIRES), http://www.ijires.org/ 
2018 - International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences (IJIRES) - Yayın Kurulu Üyesi Editör (Yayın Kurulu Üyesi) - International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences (IJIRES), http://www.ijires.org/  
2018 - African Journal of Marketing Management (AJMM) - Yayın Kurulu Üyesi Editör (Yayın Kurulu Üyesi) - African Journal of Marketing Management (AJMM), http://www.academicjournals.org/journal/AJMM
2018 - 11th International Conference on Economics, Knowledge Management and Sustainable Development in the Relations between Iran and South Korea - Bilim Kurulu Üyesi Bilim Kurulu Üyesi - 11th International Conference on Economics, Knowledge Management and Sustainable Development in the Relations between Iran and South Korea, International Center for Development, Education and Entrepreneurship B. V. (ICDEE), Seul, Güney Kore, http://icdee.com/en/index.php
2017 - International Journal of Business and Finance Management Research (IJBFM) - Hakem Hakem - International Journal of Business and Finance Management Research (IJBFM), http://www.bluepenjournals.org/ijbfmr/
2017 - Global Journal of Economics and Business Administration (Yayın Kurulu Üyesi) Editor (Yayın Kurulu Üyesi) - Global Journal of Economics and Business Administration, http://escipub.com/global-journal-of-economics-and-business-administration/
2017 - International Journal of Mathematical Finance (Yayın Kurulu Üyesi) Editor (Yayın Kurulu Üyesi) - International Journal of Mathematical Finance, http://escipub.com/international-journal-of-mathematical-finance/
2017 - American Journal of Financial Management (Yayın Kurulu Üyesi) Editör (Yayın Kurulu Üyesi) - American Journal of Financial Management, http://escipub.com/american-journal-of-financial-management/
2017 - Journal of Global Entrepreneurship Research (JGER - Springer) (Hakem) Hakem - Journal of Global Entrepreneurship Research (JGER - Springer), https://journal-jger.springeropen.com/
2017 - Journal of Asian Research - Editör (Yayın Kurulu Üyesi) Editör (Yayın Kurulu Üyesi) - Journal of Asian Research, http://www.scholink.org/ojs/index.php/jar/index
2017 - 10th International Conference on Economics and Management - Bilim Kurulu Üyesi Bilim Kurulu Üyesi - 10th International Conference on Economics and Management, International Center of Academic Communication (ICOAC), 10 Mayıs 2017 Cuma, Azad Üniversitesi, Reşt, İran, http://icoac.ir/en/
2017 - Journal of Asian Research (Hakem) Hakem - Journal of Asian Research, http://www.scholink.org/ojs/index.php/jar/index
2017 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakem - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, http://www.sbd.aku.edu.tr/
2017 - 9th International Conference on Economics, Management and Art Management - Bilim Kurulu Üyesi Bilim Kurulu Üyesi - 9th International Conference on Economics, Management and Art Management, International Center of Academic Communication (ICOAC), Sapienza Üniversitesi ve Hotel Bellambriana, 3 Şubat 2017 Cuma, Roma, İtalya.  http://icoac.ir/en/
2017 - 9th International Conference on Economics and Management - Bilim Kurulu Üyesi Bilim Kurulu Üyesi - 9th International Conference on Economics and Management, 13 Ocak 2017 Cuma, Varşova, Polonya, http://icoac.ir/en/ 
2017 - Financial Risk and Management Reviews - Editör (Yayın Kurulu Üyesi) Editör (Yayın Kurulu Üyesi) - Financial Risk and Management Review, http://www.pakinsight.com/journal/89 , http://www.conscientiabeam.com/journal/89/editorial-board.html  
2017 - African Educational Research Journal (AERJ) (Hakem) Hakem - African Educational Research Journal (AERJ), http://www.netjournals.org/aer_index.html
2016 - 8th International Conference on Economics and Management - Bilim Kurulu Üyesi Bilim Kurulu Üyesi - 8th International Conference on Economics and Management, International Center of Academic Communication (ICOAC), 29 Eylül 2016, Azad Üniversitesi, Kerman, İran, http://icoac.ir/en/
2016 - 7th International Conference on Economics and Management - Bilim Kurulu Üyesi Bilim Kurulu Üyesi - 7th International Conference on Economics and Management, International Center of Academic Communication (ICOAC), 30 Haziran 2016, Dalarna Üniversitesi, Falun, İsveç, http://icoac.ir/en/
2016 - 6th International Conference on Engineering and Art - Bilim Kurulu Üyesi Bilim Kurulu Üyesi - 6th International Conference on Engineering and Art, International Center of Academic Communication (ICOAC), 30 Haziran 2016, Dalarna Üniversitesi, Falun, İsveç, http://icoac.ir/en/ 
2016 - Asian Journal of Social Sciences and Management Studies (AJSSMS) - Baş Editör (Yayın Kurulu Üyesi) Baş Editör (Yayın Kurulu Üyesi) - Asian Journal of Social Sciences and Management Studies (AJSSMS), http://www.asianonlinejournals.com/index.php/AJSSMS/index
2016 - Basic Research Journal of Business Management and Accounts (JBMA) - Editör (Yayın Kurulu Üyesi) Baş Editor (Yayın Kurulu Üyesi) - Basic Research Journal of Business Management and Accounts (JBMA),   http://www.basicresearchjournals.org/business/bmh.html
2016 - Global Journal of Social Sciences Studies - Editör (Yayın Kurulu Üyesi) Baş Editör (Yayın Kurulu Üyesi) - Global Journal of Social Sciences Studies, http://onlinesciencepublishing.com/journal/15
2016 - American Journal of Business and Society (AJBS) - Hakem Hakem - American Journal of Business and Society (AJBS), http://www.aiscience.org/journal/allissues/ajbs.html
2016 - Global Journal of Social Sciences Studies (Hakem) Hakem - Global Journal of Social Sciences Studies, http://onlinesciencepublishing.com/journal/15
2016 - International Journal of Economics, Business and Management Studies - Editör (Yayın Kurulu Üyesi) Editör (Yayın Kurulu Üyesi) - International Journal of Economics, Business and Management Studies, http://onlinesciencepublishing.com/journal/17/
2016 - Journal of Research in Business, Economics and Management (JRBEM) - Editör (Yayın Kurulu Üyesi) Editör (Yayın Kurulu Üyesi) - Journal of Research in Business, Economics and Management (JRBEM), http://scitecresearch.com/journals/index.php/jrbem/index
2016 - Pyrex Journal of Taxation and Accounting Management (PJTAM) - Editör (Yayın Kurulu Üyesi) Editör (Yayın Kurulu Üyesi) - Pyrex Journal of Taxation and Accounting Management (PJTAM), http://www.pyrexjournals.org/pjtam/
2016 - Journal of Advances in Humanities (JAH) - Hakem Hakem - Journal of Advances in Humanities (JAH), http://cirworld.com/index.php/jah/index
2016 - African Journal of Marketing Management (AJMM) - Hakem Hakem - African Journal of Marketing Management (AJMM), http://www.academicjournals.org/journal/AJMM
2016 - Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Hakem Hakem - Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, http://yusbed.yalova.edu.tr/
2016 - International Journal of Academic Value Studies - Editör (Yayın Kurulu Üyesi) Editör (Yayın Kurulu Üyesi) - International Journal of Academic Value Studies, http://javstudies.com/
2016 - Sakarya Üniversitesi İşletme Bilimi Dergisi - Hakem Hakem - Sakarya Üniversitesi İşletme Bilimi Dergisi, http://jobs.sakarya.edu.tr
2016 - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Hakem Hakem - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/yead/
2016 - Net Journal of Business Management (NJBM) - Hakem Hakem - Net Journal of Business Management (NJBM), http://www.netjournals.org/bizmgt_index.html
2016 - Asian Journal of Social Sciences and Management Studies (AJSSMS) - Hakem Hakem - Asian Journal of Social Sciences and Management Studies (AJSSMS), http://www.asianonlinejournals.com/index.php/AJSSMS/index
2016 - Basic Research Journal of Business Management and Accounts (JBMA) - Hakem Hakem - Basic Research Journal of Business Management and Accounts (JBMA),   http://www.basicresearchjournals.org/business/bmh.html
2016 - V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS '2016) - Bilim Kurulu Üyesi ve Hakem Bilim Kurulu Üyesi ve Hakem - V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS '2016), http://www.umyos.org/
2015 - T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ Programı - Bağımsız Dış Uzman Bağımsız Dış Uzman -  T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ Programı, http://www.ua.gov.tr/
2015 - Journal of Modern Accounting and Auditing (JMAA) - Hakem Hakem - Journal of Modern Accounting and Auditing (JMAA), http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/journals/J2/acc2011/ accountant2011/414.html
2015 - Journal of Economics and International Business Management (JEIBM) - Hakem Hakem - Journal of Economics and International Business Management (JEIBM), http://sciencewebpublishing.net/jeibm
2015 - American Journal of Economics, Finance and Management (AJEFM) - Hakem Hakem - American Journal of Economics, Finance and Management (AJEFM), http://www.publicscienceframework.org/journal/ajefm
2015 - American Journal of Social Science Research (AJSSR) - Hakem Hakem - American Journal of Social Science Research (AJSSR), http://www.publicscienceframework.org/journal/aboutthisjournal/ajssr.html
2015 - American Journal of Marketing Research (AJMR) - Hakem Hakem - American Journal of Marketing Research (AJMR), http://www.publicscienceframework.org/journal/ajmr
2015 - İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series - Hakem Hakem - İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series, http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Akademik/%C4%B0stanbul TicaretUniversitesiYay%C4%B1nlar%C4%B1/WorkingPaperSeries
2015 - Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (BUJSS) - Hakem Hakem - Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (BUJSS), http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bujss
2015 - Canadian Arena of Applied Scientific Research (CAASR) Transactions on Advances in Comtemporary Management Practices Journal - Editör (Yayın Kurulu Üyesi) Editör (Yayın Kurulu Üyesi) - Canadian Arena of Applied Scientific Research (CAASR) Transactions on Advances in Comtemporary Management Practices Journal, https://caasr.org/   
2015 - Research Journal of Educational Studies and Review (RJESR) - Editör (Yayın Kurulu Üyesi) Editör (Yayın Kurulu Üyesi) - Research Journal of Educational Studies and Review (RJESR), http://www.pearlresearchjournals.org/journals/rjesr/
2015 - Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (Hakem) Hakem - Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (IJAWS), http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijaws/index
2014 - Journal of Management, Social Science and Humanities - Hakem Hakem - Journal of Management, Social Science and Humanities, http://pearlresearchjournals.org/journals/pjmssh/index.html 
2014 - Journal of Management, Social Science and Humanities - Editör (Yayın Kurulu Üyesi) Editor (Yayın Kurulu Üyesi) - Journal of Management, Social Science and Humanities, http://pearlresearchjournals.org/journals/pjmssh/index.html 
2014 - Journal of Management of Roraima (Revista de Administração de Roraima - RARR) (Brasil) - Hakem Hakem - Journal of Management of Roraima (Revista de Administração de Roraima - RARR) (Brasil), http://revista.ufrr.br/index.php/adminrr/index 
2014 - Journal of Management of Roraima (Revista de Administração de Roraima - RARR) (Brasil) - Editör (Yayın Kurulu Üyesi) Editör (Yayın Kurulu Üyesi) - Journal of Management of Roraima (Revista de Administração de Roraima - RARR) (Brasil), http://revista.ufrr.br/index.php/adminrr/index
2014 -

Online Journal of Arts and Humanities (OIJAH) - Hakem

Hakem - Online Journal of Arts and Humanities (OIJAH), http://onlineresearchjournals.org/IJAH/
2014 -

Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies (JAFAS) - Hakem

Hakem - Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies (JAFAS), http://jafas.org
2014 -

International Invention Journal of Arts and Social Science - Hakem

Hakem - International Invention Journal of Arts and Social Science (IIJASS), http://internationalinventjournals.org/journals/IIJASS/home.html
2014 -

International Strategic Management Conference - Hakem

Hakem - International Strategic Management Confereence (ISMC), http://ismc.gyte.edu.tr/
2014 -

International Journal of Business Intelligence and Information Management (IJBIIM) - Editör (Yayın Kurulu Üyesi)

Editör (Yayın Kurulu Üyesi) - International Journal of Business Intelligence and Information Management (IJBIIM), Peer Reviewed Journal of Business Intelligence and Information Management (Uluslararası Hakemli İş Zekası ve Bilgi Yönetimi Dergisi)
2014 -

International Conference of Business Students (ICOBS) - Hakem

Hakem - International Conference of Business Students (ICOBS), http://www.icobs.org/index.html
2013 -

African Journal of Business Management - Hakem

Hakem - African Journal of Business Management (AJBM), Weekly Published Peer-Reviewed Business Management (Haftalık Yayınlanan Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi), ISSN: 1993 - 8233), http://www.academicjournals.org/journal/AJBM
2013 -

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü BAP Koordinasyon Birimi-Hakem

Hakem - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi “Sosyal Web Madenciliği ve İş Zekası” başlıklı Proje Hakemi, http://www.medeniyet.edu.tr
2013 -

Online Journal of Social Sciences Research (OJSSR) - Hakem

Hakem - Online Journal of Social Sciences Research (OJSSR), Monthly Published Peer-Reviewed Journal of Social Sciences (Aylık Yayınlanan Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi), ISSN: 2277 - 0844, http://onlineresearchjournals.org/JSS/
2011 -

Maliye ve Finans Yazıları Dergisi - Hakem

Hakem - Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, Üç Ayda Bir Yayınlanan Ulusal Hakemli Maliye ve Finans Dergisi, Türkiye (Yaygın Süreli Yayın) http://www.finanskulup.org.tr/html/maliyefinans/maliyefinans.html

2010 -

Emerging Markets Journal (EMAJ) - Managing Editor (Yönetici Editor - Yayın Kurulu Üyesi)

Managing Editor (Yönetici Editör - Yayın Kurulu Üyesi) - Emerging Markets Journal (EMAJ), Semiannually Published Peer-Reviewed Journal of Business Management (Yılda İki Kere Yayınlanan Uluslararası Hakemli İşletme Dergisi), University of Pittsburgh - U.S.A. (Pittsburgh Üniversitesi - A.B.D.), University Library System (Üniversite Kütüphane Sistemi), ISSN : 2159 - 2411, ISSN Online: 2158- 8724, http://emaj.pitt.edu

 

2010 - 2011

Cinema Journal (CINEJ) -
Associate Editor (Yardımcı Editör - Yayın Kurulu Üyesi)

Associate Editor (Yardımcı Editör - Yayın Kurulu Üyesi) - Cinema Journal (CINEJ), Semiannually Published Peer-Reviewed Journal of Cinema (Yılda İki Kere Yayınlanan Uluslararası Hakemli Sinema Dergisi), University of Pittsburgh - U.S.A. (Pittsburgh Üniversitesi - A.B.D.), University Library System (Üniversite Kütüphane Sistemi), ISSN : 2159 - 242X, ISSN Online: 2158- 8708, http://cinej.pitt.edu

 


D
A
V
E
T
L
İ

K
O
N
U
Ş
M
A
/
S
U
N
U
M
L
A
R

Davetli Konuşmacı - Televizyon Canlı Yayını "Blok Zinciri Teknolojisi ve Kripto Paralar", A Para TV, Ekonomi Masası Programı, 5 Eylül 2019 Perşembe, Saat: 21.00 - 23.00. (Canlı Yayın).
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Seminer "Muhasebe ve İç Kontrolün Günümüz İş Dünyasındaki Önemi ve Bilgi Teknolojileri İlişkisi", İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Elmalıkent Yerleşkesi, 26 Aralık 2018 Çarşamba, Saat: 16.00 - 18.00. http://cevdetkizil.com/publications/istanbul_29_mayis_uni_seminer_ 26122018_muhasebe_ickontrol_it_cevdet_kizil_sunum_.pptx
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Seminer "İş Sağlığı, Güvenliği ve Denetim Kapsamında İncelenmesi", Beykent Üniversitesi Ayazağa Kampüsü, Maslak Yerleşkesi Konferans Salonu, 13 Ekim 2017 Cuma, Saat: 11.00 - 13.00
Davetli Konuşmacı - Açılış Konuşmacısı (Invited Speaker - Keynote Speaker "Intellectual Capital Accounting, Reporting and Disclosure in the Modern Economy for Value Reflection", International Center of Academic Communication (ICOAC), 10th International Conference on Economics and Management, 10 Mayıs 2017 Cuma, Azad Üniversitesi, Reşt, İran, http://icoac.ir/en/
Davetli Konuşmacı - Açılış Konuşmacısı (Invited Speaker - Keynote Speaker "Intellectual Capital Accounting, Reporting and Disclosure in the Modern Economy for Value Reflection", International Center of Academic Communication (ICOAC), 9th International Conference on Economics, Management and Art Management,  Sapienza Üniversitesi ve Hotel Bellambriana, 3 Şubat 2017 Cuma, Roma, İtalya. DOI: 10.13140/RG.2.2.22911.61608, http://icoac.ir/en/ , http://cevdetkizil.com/publications/intel_cap_acc_rep_disclosure_kizil_icoac_ rome_2017.pdf
Davetli Konuşmacı - Açılış Konuşmacısı (Invited Speaker - Keynote Speake "Intellectual Capital Accounting, Reporting and Disclosure in the Modern Economy for Value Reflection", International Center of Academic Communication (ICOAC), 9th International Conference on Economics and Management, 13 Ocak 2017 Cuma, Varşova, Polonya, http://icoac.ir/en/
Davetli Konuşmacı - Açılış Konuşmacısı (Invited Speaker - Keynote Speaker "Intellectual Capital Accounting, Reporting and Disclosure in the Modern Economy for Value Reflection", International Center of Academic Communication (ICOAC), 8th International Conference on Economics and Management, Azad Üniversitesi, Kerman, İran, 29 Eylül 2016 Perşembe, http://icoac.ir/en/
Davetli Konuşmacı - Açılış Konuşmacısı (Invited Speaker - Keynote Speaker) "Intellectual Capital Accounting, Reporting and Disclosure in the Modern Economy for Value Reflection", International Center of Academic Communication (ICOAC), 7th International Conference on Economics and Management, Dalarna Üniversitesi, Falun, İsveç, 30 Haziran 2016 Perşembe, http://icoac.ir/en/
Davetli Konuşmacı - Açılış Konuşmacısı (Invited Speaker - Keynote Speaker) "Intellectual Capital Accounting, Reporting and Disclosure in the Modern Economy for Value Reflection", International Center of Academic Communication (ICOAC), 6th International Conference on Engineering and Art, Dalarna Üniversitesi, Falun, İsveç, 30 Haziran 2016 Perşembe, http://icoac.ir/en/
Aday Memurlara Yönelik Sunum "Risk Yönetimi", İstanbul, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 21 Kasım 2016 Pazartesi, Saat: 13.00 - 16.00.
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Seminer

"Uluslararası Finansal Risk Tipleri ve Riske Karşı Korunmak", T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, İstanbul Bilimler Akademisi, Uluslararası Öğrenciler Akademisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 23 Mayıs 2015 Cumartesi, Saat: 13.00-15.00.

Lise Öğrencilerine Yönelik Sunum

"İşletme Bölümü ile İktisat, Uluslararası Finans ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri Arasındaki Farklar/Benzerlikler", İstanbul, Eyüp Anadolu Lisesi, 26 Mayıs 2010 Çarşamba, Saat: 13.00 - 15.00. 

Lise Öğrencilerine Yönelik Sunum “İşletme Bölümü ve Yöneticilik Mesleği Tanıtımı”, İstanbul, E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi, 6 Ocak 2010 Çarşamba, Saat: 13.00 - 14.00.
 

P
R
O
J
E
L
E
R

Bilim ve Araştırma Projesi

"Measuring Intellectual Capital of Turkish Banks Listed on Borsa Istanbul Banking Index (BIST XBANK) with the market Value / Book value Method and Value Added Intellectuual Coefficient (VAIC) Model - 4th ICAF UMY (4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Konferansı)", Sosyal Bilimler Bilimsel Etkinlik Katılım (BEK) Projesi, Proje ID: 1326, Proje Kodu: S-BEK-2018-1326. 3 Nisan 2018.

Bilim ve Araştırma Projesi

"Coming Home: Reverse Migration of Entrepreneurs and Academics in India and Turkey in Light of the Chinese Experience" başlıklı proje Research Grant Council (RGC) of Hong Kong'tan 974.387 Hong Kong Doları (125.814 Amerikan Doları) karşılıksız proje hibe desteği almıştır. 6 Temmuz 2015. (http://www.ugc.edu.hk/eng/rgc/index.htm)

Bilim ve Araştırma Projesi

"Reverse Migration and Technology Transfer in Comparative Perspective: Turkey and India in Light of the China Experience", Uluslararası Araştırma Projesi (Göç), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 25 Eylül 2015, https://www.beykent.edu.tr/beykent/118320/proje-arsivi

E-Ticaret Uygulaması Geliştirme Projesi

“E-Ticaret Uygulaması Geliştirme Projesi”, Proje Takım Üyesi, İstanbul, NEFAŞ Elektronik Ltd. Şti., 2010. (www.nefas.com.tr)

E-Ticaret Uygulaması İçerik Hazırlama Projesi "E-Ticaret Uygulaması İçerik Hazırlama Projesi", Proje Takım Üyesi, İstanbul, iphoneurunleri.com, 2010. (www.iphoneurunleri.com)

D
E
N
E
Y
İ
M

/

İ
Ş


T
E
C
R
Ü
B
E
S
İ


Ekim 2017-

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE

Ünvan: Doçent Doktor (Associate Professor, Ph.D.)
İş Tanımı:


Üniversitede muhasebe  derslerini ve çeşitli dersleri İşletme Bölümü Lisans öğrencileri ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencilerine vermek. Ders müfredatlarının hazırlanması ve güncellenmesi, lisans ve yüksek lisans düzeyinde program açma tekliflerinin hazırlanması ve sunulması. Bölüm toplantılarına ve eğitimlere katılmak. İdari görevlerin üstlenilmesi. Bilimsel araştırmalarda bulunmak, kitap, makale ve köse yazısı yazma faaliyetlerini gerçekleştirmek, uluslararası ve ulusal konferans, seminer ile panellere iştirak etmek. (http://www.medeniyet.edu.tr)   

 

Şubat 2019-

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme (%30 İngilizce) Bölümü ile Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE

Ünvan: Doçent Doktor (Associate Professor, Ph.D.)
İş Tanımı:


Üniversitede Managerial Accounting ve Yönetim Muhasebesi derslerini İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin İşletme (%30 İngilizce) Bölümü ile Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü öğrencilerine vermek. (http://www.izu.edu.tr)

 

Ekim 2015-Ek. 2017  

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE

Ünvan: Yardımcı Doçent Doktor (Assistant Professor, Ph.D.)
İş Tanımı:


Üniversitede muhasebe  derslerini İşletme Bölümü öğrencilere vermek. Bölümün kurulması, ders müfredatlarının hazırlanması, lisans ve yüksek lisans düzeyinde program açma tekliflerinin hazırlanması ve sunulması. Bölüm toplantılarına ve eğitimlere katılmak. Bilimsel araştırmalarda bulunmak, kitap, makale ve köse yazısı yazma faaliyetlerini gerçekleştirmek, uluslararası ve ulusal konferans, seminer ile panellere iştirak etmek. (http://www.medeniyet.edu.tr)   

Ocak 2016-Oc. 2017 

Dekon Group, İstanbul/TÜRKİYE

Ünvan: Sorumlu Denetçi ve Danışman
İş Tanımı:


Denetim planı yapılması ve sonrasında denetim işleminin gerçekleştirilmesi, kanuna aykırı yada işletme açısından güvenli olmayan, muhasebe etik ve kurallarına aykırı durumlar var ise tespit edilmesi, iç denetim unsurlarında yürütme veya plan aşamasında belirli aksaklıklar var ise tespit edip raporlanması, belirgin hata ve sorunlar konusunda gerekli uyarıların yapılması, satış faturaları ve KDV oranlarının kontrolü - muhasebe kayıtlarında doğru bir şekilde yer alıp almadıklarının kontrol edilmesi. İşletmeye danışmanlıkta bulunmak, işletmenin iç kontrolleri ve iç kontrol sistemlerinin denetimi ile gözetimi faaliyetlerinde bulunmak, şirket yönetimine resmi değerlendirmelerin yapılması ve sunulması, zayıflıklar ve tavsiyelerle ilgili bildirimlerde bulunmak. (http://www.dekongroup.com/en/)    

Eyl.2016-Oc.2017  

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İktisat (İngilizce Ekonomi) Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE

Ünvan: Yardımcı Doçent Doktor (Assistant Professor, Ph.D.)
İş Tanımı:


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat (İngilizce Ekonomi) Bölümü'nde haftada üç saat Financial Accounting I derslerini vermek. Sınavları hazırlamak ve sınav kağıtlarını okuyarak değerlendirmek. (http://www.29mayis.edu.tr)   

Ekim 2011-Ek. 2015  

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü, Yalova/TÜRKİYE

Ünvan: Yardımcı Doçent Doktor (Assistant Professor, Ph.D.)
İş Tanımı:


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü'nde Bölüm Başkan Yardımcısı, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve Leeds Metropolitan University (İngiltere) Çift Diploma Programı Koordinatörü görevlerini yürütmek. Üniversitede Cost Accounting, Accounting I, Inventory Balance Sheet, Accounting II, Financial Statement Analysis, Managerial Accounting, Research Methodology ve International Financial Management  derslerini İngilizce İşletme Bölümü öğrencilere vermek. İşletme Bölümü (İkinci Öğretim) öğrencilerine Mali Tablolar Analizi ve İşletme Yükseklisans (MBA) öğrencilerine İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları derslerini anlatmak. Uluslararası İlişkiler Bölümü (İkinci Öğretim) öğrencilerine uzaktan eğitim metodu ile Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersini vermek. İngilizce İşletme Bölüm Başkan Vekili (periyodik), Uluslararası Ticaret ve Finans Bölüm Başkan Vekili (Periyodik), Yalova Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü Vekili (Periyodik), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Yatay Geçiş, Kurum Dışı Yatay Geçiş ve ÇAP Komisyonu Üyesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Fakülte Kurulu Doçent ve Yardımcı Doçent Seçim Komisyonu Üyesi, Yalova Üniversitesi Kariyer Kulübü Danışman Öğretim Üyesi, Yalova Üniversitesi Satranç Kulübü Eş Danışman Öğretim Üyesi, Bölüm Burs Komitesi Üyesi, İşletme Tezsiz Yükseklisans (MBA) Bitirme Projesi Sözlü Savunma Jüri Üyesi, İşletme Tezsiz Yükseklisans (MBA) Kabul Mülakatları ve Değerlendirme Jüri Üyesi, Yalova Üniversitesi Araştırma Görevlileri Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav Jüri Üyesi, Erasmus Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci İngilizce Sözlü Sınav Jüri Üyesi, İşletme Tezsiz Yükseklisans (MBA) Bitirme Projesi Danışmanı, Bölüm Kurulu Üyesi ve Bölüm Kariyer Günleri Koordinatörü olarak görev yapmak. Bilimsel araştırmalarda bulunmak, kitap, makale ve köse yazısı yazma faaliyetlerini gerçekleştirmek, uluslararası ve ulusal konferans, seminer ile panellere iştirak etmek. (http://www.yalova.edu.tr)   

Haz. 2013-Haz. 2013   

Sevilla Üniversitesi (Universidad de Sevilla), Yönetim Bilimleri Fakültesi, Finans ve Muhasebe Bölümü, Sevilla /İSPANYA

Ünvan: Misafir Yardımcı Doçent (Visiting Assistant Professor, Ph.D.)
İş Tanımı:


Erasmus Ders Verme Programı (Erasmus Teaching Mobility Program) kapsamında, Erasmus Bursu ile Yönetim Bilimleri Fakültesi Finans ve Muhasebe Bölümü 3. sınıf öğrencilerine Finansal Yönetim dersini vermek. University of Sevilla (Universidad de Sevilla) lisans öğrencilerini uluslararası risk çeşitleri, riskten korunma yöntemleri ve Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization - WTO) hususunda bilgilendirmek. Ders verme ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini küresel örneklerin yanında Türkiye ve İspanya'dan örneklerle desteklemek. Erasmus Ders Verme Programı (Erasmus Teaching Mobility Program) ve Erasmus Bursu (Erasmus Scholarship) kapsamında University of Sevilla (Universidad de Sevilla) öğretim üyeleri ile tanışmak, oryantasyon ve seminer verme faaliyetlerinde bulunmak. University of Sevilla (Universidad de Sevilla) muhasebe-finansman akademisyenleri ve uluslararası ofis çalışanları ile iletişimde bulunmak. Muhasebe-finansman akademisyenleri ile gelecekte ortaklaşa gerçekleştirilebilecek akademik çalışmalar hususunda fikir alışverişi ve beyin fırtınası gerçekleştirmek. (http:www.us.es)

Oc. 2013-Mayıs 2013   

Kadir Has Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, İstanbul /TÜRKİYE

Ünvan: Yardımcı Doçent Doktor (Assistant Professor, Ph.D.)
İş Tanımı:


Kadir Has Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda haftada iki saat Genel Muhasebe derslerini vermek. Sınavları hazırlamak ve sınav kağıtlarını okuyarak değerlendirmek. (http://www.khas.edu.tr)  

Ek. 2012-Ocak 2013   

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karamürselbey Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı, Yalova/TÜRKİYE

Ünvan: Yardımcı Doçent Doktor (Assistant Professor, Ph.D.)
İş Tanımı:


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karamürselbey Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda haftada iki saat Genel Muhasebe derslerini vermek. Sınavları hazırlamak ve sınav kağıtlarını okuyarak değerlendirmek. (http://www.damyo.edu.tr)  

Mart 2012  

Lodz Üniversitesi (Uniwersytet Lodzki), İşletme Fakültesi, İşletme Yönetimi Bölümü, Lodz/POLONYA

Ünvan: Misafir Yardımcı Doçent (Visiting Assistant Professor, Ph.D.)
İş Tanımı:


Erasmus Ders Verme Programı (Erasmus Teaching Mobility Program) kapsamında, Erasmus Bursu ile İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü'nde 3. sınıf öğrencilerine Finansal Yönetim dersini vermek. University of Lodz (Uniwersytet Lodzki) lisans öğrencilerini uluslararası risk çeşitleri, riskten korunma yöntemleri ve Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization - WTO) hususunda bilgilendirmek. Ders verme ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini küresel örneklerin yanında Türkiye ve Polonya'dan örneklerle desteklemek. Erasmus Ders Verme Programı (Erasmus Teaching Mobility Program) ve Erasmus Bursu (Erasmus Scholarship) kapsamında University of Lodz (Uniwersytet Lodzki) öğretim üyeleri ile tanışmak, oryantasyon ve seminer verme faaliyetlerinde bulunmak. University of Lodz (Uniwersytet Lodzki) muhasebe-finansman akademisyenleri ve uluslararası ofis çalışanları ile iletişimde bulunmak. Muhasebe-finansman akademisyenleri ile gelecekte ortaklaşa gerçekleştirilebilecek akademik çalışmalar hususunda fikir alışverişi ve beyin fırtınası gerçekleştirmek. (http://www.uni.lodz.pl)  

Eylül 2011-Ek. 2011  

Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik ve Ulaştırma Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE

Ünvan: Yardımcı Doçent Doktor (Assistant Professor, Ph.D.)
İş Tanımı:


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF) bilimsel araştırmalarda bulunmak, kitap, makale ve köse yazısı yazma faaliyetlerini gerçekleştirmek, uluslararası ve ulusal konferans, seminer ile panellere iştirak etmek, öğrenci ve velileri aydınlatmak, kendilerine danışmanlık etmek. (www.beykent.edu.tr)

Ağ. 2010 - Ağ. 2011  

Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,                 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı, İstanbul/TÜRKİYE

Ünvan: Öğretim Görevlisi Doktor (Inst. Ph.D.)
İş Tanımı:


Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda (SBMYO) ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda İşletmeye Giriş I, Finans I, Muhasebe, Yönetim ve Organizasyon, Finansal Kurumlar Muhasebesi, Kredi Yönetimi ve Analizi, İşletmeye Giriş II, Dış Ticaret Muhasebesi ve Muhasebeye Giriş I derslerinin anlatılması, bilimsel araştırmalarda bulunmak, kitap, makale ve köse yazısı yazma faaliyetlerini gerçekleştirmek, uluslararası ve ulusal konferans, seminer ile panellere iştirak etmek, SBMYO'u tanıtım günleri ve fuarlarında temsil etmek, öğrenci ve velileri aydınlatmak, kendilerine danışmanlık etmek.(www.khas.edu.tr)

Şub. 2011- Haz. 2011  

Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü, Yalova/TÜRKİYE

Ünvan: Yarı Zamanlı Öğretim Gör. Doktor (Part-Time Inst. Ph.D.)
İş Tanımı:


Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nde 3. sınıf öğrencilerine Managerial Accounting ve Analysis of Securities derslerinin İngilizce olarak anlatılması. (www.yalova.edu.tr)

Ek. 2009 - Ağ. 2010  

Kadir Has Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,                 İşletme Departmanı (Kürsüsü), İstanbul/TÜRKİYE

Ünvan: Araştırma Görevlisi Doktor (Ph.D.)
İş Tanımı:


Bilimsel araştırma yapmak, makale, kitap ve köşe yazısı yazma çalışmalarını yürütmek, bilimsel konferans ve toplantılara iştirak etmek, eğitim fuarlarında işletme bölümünü temsil etmek, üniversite tanıtım günlerinde (haftasında) öğrenci ve velilerin mesleki sorularına rehberlik etmek, yatay geçiş ve dikey geçiş öğrencilerinin intibaklarını yapmak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin web koordinatörlüğü görevini yürütmek.(www.khas.edu.tr)

Oc. 2005 - Ekim 2009  

Kadir Has Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,                 İşletme Departmanı (Kürsüsü), İstanbul/TÜRKİYE

Ünvan: Araştırma Görevlisi
İş Tanımı:


Proje Yönetimi ve E-Ticaret derslerini anlatmak, bilimsel araştırma yapmak, makale ve kitap yazma çalışmalarını yürütmek, sınavları hazırlamak ve sınav kağıtlarını okumak, proje ve ödev kağıtlarını okumak, eğitim fuarlarında işletme bölümünü temsil etmek, işletme bilim dalıyla ilgili kitapları okumak ve özetlemek, Powerpoint sunumları hazırlamak, internet yardımıyla çeşitli bilgi ve makalelerin araştırılarak bulunması, lise tanıtım günlerine katılmak ve sınavlarda gözetmenlik yapmak.(www.khas.edu.tr)

Ar. 2008 - Ocak 2009  

Kawacom Türkiye Ipanema Espresso, İstanbul/TÜRKİYE

Ünvan: Danışman, Denetçi, Web Mentor
İş Tanımı:


Kawacom Türkiye Ipanema Espresso firmasının kuruluş aşamasında teknik ve fikri anlamda danışmanlıkta bulunmak, işletmenin iç kontrolleri ve iç kontrol sistemlerinin denetimi ile gözetimi faaliyetlerinde bulunmak, şirket yönetimine resmi değerlendirmelerin yapılması ve sunulması, zayıflıklar ve tavsiyelerle ilgili bildirimlerde bulunmak, şirket  websitesi için webmaster ile görüş alışverişi ve beyin fırtınası yapmak, websitesinin kurulmasında kılavuzluk etmek ve tavsiyelerde bulunmak.  (www.kawa.com.tr)

Nis. 2006 - Nis. 2007  

SET Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, İstanbul/TÜRKİYE

Ünvan: Eğitmen & Danışman
İş Tanımı:


Üniversite öğrencilerine İktisat, Finans ve İngilizce derslerini anlatmak, lisans ve yükseklisans tezlerinin nasıl hazırlanacağını öğretmek, proje ve ödevlerle ilgili yol göstermek, bilimsel araştırma yapma konusunda bilgilendirmek, etkili sunum için gerekli teknik ve stratejileri göstermek ve üniversite eğitimi ile ilgili akademik danışmanlık yapmak.(www.setegitim.com)

Ek. 2003-Ek. 2004  

Southern New Hampshire Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat/Finans Departmanı (Kürsüsü), Manchester/New Hampshire/A.B.D.  

Ünvan: Araştırma Görevlisi
İş Tanımı:


W.T.O (World Trade Organization - Dünya Ticaret örgütü) üzerine bilimsel araştırma yapmak, iktisat ve finans bilim dallarıyla ilgili kitapları okumak ve özetlemek, Powerpoint sunumları hazırlamak, internet vasıtasıyla çeşitli bilgi ve makalelerin araştırılarak bulunması, rapor hazırlamak, sınav kağıtlarını okumak ve değerlendirmek. (www.snhu.edu)

Ocak 2003-Ağ. 2003  

Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul/TÜRKİYE
Ünvan: Bağımsız Denetçi Yardımcısı
İş Tanımı:


Denetim planı yapılması ve sonrasında denetim işleminin gerçekleştirilmesi, kanuna aykırı yada işletme açısından güvenli olmayan, muhasebe etik ve kurallarına aykırı durumlar var ise tespit edilmesi, iç denetim unsurlarında yürütme veya plan aşamasında belirli aksaklıklar var ise tespit edip raporlanması, belirgin hata ve sorunlar konusunda gerekli uyarıların yapılması, satış faturaları ve KDV oranlarının kontrolü - muhasebe kayıtlarında doğru bir şekilde yer alıp almadıklarının kontrol edilmesi. İşletmeye danışmanlıkta bulunmak, işletmenin iç kontrolleri ve iç kontrol sistemlerinin denetimi ile gözetimi faaliyetlerinde bulunmak, şirket yönetimine resmi değerlendirmelerin yapılması ve sunulması, zayıflıklar ve tavsiyelerle ilgili bildirimlerde bulunmak. (www.florence.com.tr)

Ocak 2003-Ağ.2003

İstanbul Üniversitesi, Araştırma ve Yardım Vakfı, İstanbul/TÜRKİYE

 

Ünvan: Eğitmen, Web Programcılığı - Web Tasarımı
İş Tanımı:

Web programcılığı ve web tasarımı konularında ders vermek. Öğrencilere HTML, ASP, JavaScript, Frontpage, Internet Explorer, hosting ve domain name (alan adı) işlemleri, arama motorları, meta tagler, FTP, web programcılığı ve internet kavramları konularını anlatmak ve öğretmek. (iuvakfi.org)

Aralık 2002-Ağ.2003

Sınırlı Sorumlu ÜNYAKO Konut Yapı Kooperatifi, İstanbul/TÜRKİYE
Ünvan: Web Developer (Web Programcısı & Uygulayıcısı)
İş Tanımı:

Sınırlı sorumlu ÜNYAKO Konut Yapı Kooperatifi'nin resmi websitesini kod yazarak ve HTML, ASP, JavaScript gibi web teknolojilerini kullanarak tasarlamak ve geliştirmek (unyako.org)

Ağ.2002-Ağ.2003

İstanbul Üniversitesi, Araştırma ve Yardım Vakfı, İstanbul/TÜRKİYE
Ünvan: Web Developer (Web Programcısı & Uygulayıcısı)
İş Tanımı:

İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı'nın resmi websitesini kod yazarak ve HTML, ASP, JavaScript gibi web teknolojilerini kullanarak tasarlamak ve geliştirmek (iuvakfi.org)

Haz.2002-Ağ.2003

Ahmet Kızıl Yeminli Mali Müşavirlik Muhasebe Bürosu, İstanbul/TÜRKİYE

 

Ünvan: Denetim Elemanı
İş Tanımı:

Beyannamelerin yazılması, satış faturaları ve KDV oranlarının kontrolü - muhasebe kayıtlarında doğru bir şekilde yer alıp almadıklarının kontrol edilmesi. Müşteri işletmelere muhasebe, etik ve hukuk konularında danışmanlıkta bulunmak, işletmelerin iç kontrolleri ve iç kontrol sistemlerinin denetimi ile gözetimi faaliyetlerinde bulunmak, şirket yönetimlerine resmi değerlendirmelerin yapılması ve sunulması, zayıflıklar ve tavsiyelerle ilgili bildirimlerde bulunmak. Müşteri işletmelerle ilgili süreç kontrollerinin ve kayıp/zarar önleme faaliyetlerinin gerçekleştirilerek danışmanlıkta bulunulması. http://kizilymm.com/

Mart 2001- Günümüz

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi - İşletme Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE

Ünvan: Web Developer (Web Programcısı & Uygulayıcısı)
İş Tanımı:

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nün resmi websitesini kod yazarak ve HTML, ASP, JavaScript gibi web teknolojilerini kullanarak tasarlamak ve geliştirmek (istanbulisletme.org)

Şub.2000-Nis.2002

Acaröz Mali Müşavirlik Muhasebe Bürosu, İstanbul/TÜRKİYE

Ünvan: Muhasebe ve Denetim Elemanı
İş Tanımı:

Muhasebe kayıtlarının organizasyonu ve dosyalanması, defter tutma, vergi dairesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, beyannamelerin yazılması, müşteri firmalarla görüşülmesi. Müşteri işletmelere muhasebe, etik ve hukuk konularında danışmanlıkta bulunmak, işletmelerin iç kontrolleri ve iç kontrol sistemlerinin denetimi ile gözetimi faaliyetlerinde bulunmak, şirket yönetimlerine resmi değerlendirmelerin yapılması ve sunulması, zayıflıklar ve tavsiyelerle ilgili bildirimlerde bulunmak. Müşteri işletmelerle ilgili süreç kontrollerinin ve kayıp/zarar önleme faaliyetlerinin gerçekleştirilerek danışmanlıkta bulunulması.

V
E
R
İ
L
E
N

D
E
R
S
L
E
R

 

İŞL 614 Finansal Tablolar Analizi 2022-2023 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (LEE), İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İŞL 614 Finansal Tablolar Analizi, 18 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Türkçe İşletme Tezsiz Yüksek Lisans)
MAN 202 Financial Statement Analysis 2022-2023 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü, 2. Sınıf, MAN 202 Financial Statement Analysis, 44 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 108 Muhasebeye Giriş 2022-2023 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme, İktisat ve Maliye Bölümleri, 1. Sınıf, İŞL 108 Muhasebeye Giriş, 217 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 108 Muhasebeye Giriş 2022-2023 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri, 1. Sınıf, İŞL 108 Muhasebeye Giriş, 185 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 305 Cost Accounting 2022-2023 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü 3. Sınıf, MAN 305 Cost Accounting, 31 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 209 Finansal Muhasebe 2022-2023 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, 2. Sınıf, İŞL 209 Finansal Muhasebe, 70 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
TİŞ 305 Genel Muhasebe 2022-2023 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, 3. Sınıf, TİŞ 305 Genel Muhasebe, 28 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 202 Financial Statement Analysis 2021-2022 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü, 2. Sınıf, MAN 202 Financial Statement Analysis, 40 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 108 Muhasebeye Giriş 2021-2022 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, 1. Sınıf, İŞL 108 Muhasebeye Giriş, 309 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
TİS 721 Turizm İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi 2021-2022 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (LEE), Turizm İşletmecilği Doktora Programı, TİS 721 Turizm İşletmlerinde Yönetim Muhasebesi, 1 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Türkçe Turizm İşletmeciliği Doktora)
İŞL 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2021-2022 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (LEE), İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, İŞL 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 18 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Türkçe İşletme Tezli Yüksek Lisans)
İŞL 601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2021-2022 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (LEE), İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İŞL 601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 12 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Türkçe İşletme Tezsiz Yüksek Lisans)
MAN 108 Introduction to Accounting 2020-2021 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü, 1. Sınıf, MAN 108 Introduction to Accounting, 61 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 108 Introduction to Accounting 2020-2021 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1. Sınıf, MAN 108 Introduction to Accounting, 94 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 108 Introduction to Accounting 2020-2021 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü, 1. Sınıf, MAN 108 Introduction to Accounting, 2 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 108 Introduction to Accounting 2020-2021 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1. Sınıf, MAN 108 Introduction to Accounting, 3 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 108 Muhasebeye Giriş 2020-2021 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, 1. Sınıf, İŞL 108 Muhasebeye Giriş, 100 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 209 Financial Accounting 2020-2021 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü, 2. Sınıf, MAN 209 Financial Accounting, 13 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 209 Finansal Muhasebe 2020-2021 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, 2. Sınıf, İŞL 209 Finansal Muhasebe, 101 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ECON 209 Financial Accounting I 2020-2021 Akademik Yılı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İktisat (İngilizce Ekonomi) Bölümü 2. Sınıf, ECON 209 Financial Accounting I, 18 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 201 Muhasebenin İlkeleri 2020-2021 Akademik Yılı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İİBF), Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü 2. Sınıf, ISL 201 Muhasebenin İlkeleri, 78 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 201 Muhasebenin İlkeleri 2020-2021 Akademik Yılı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İİBF), İktisat (%30 İngilizce) Bölümü 2. Sınıf, ISL 201 Muhasebenin İlkeleri, 69 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 519 Finansal Muhasebe 2019-2020 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, İŞL 519 Finansal Muhasebe, 17 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Türkçe İşletme Tezli Yüksek Lisans)
İŞL 607 Finansal Muhasebe 2019-2020 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İŞL 607 Finansal Muhasebe, 10 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Türkçe İşletme Tezsiz Yüksek Lisans)
İŞL 305 Maliyet Muhasebesi 2019-2020 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, 3. Sınıf, İŞL 305 Maliyet Muhasebesi, 58 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 209 Finansal Muhasebe 2019-2020 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, 2. Sınıf, İŞL 209 Finansal Muhasebe, 74 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ECON 209 Financial Accounting I 2019-2020 Akademik Yılı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İktisat (İngilizce Ekonomi) Bölümü 2. Sınıf, ECON 209 Financial Accounting I, 17 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 201 Muhasebenin İlkeleri 2019-2020 Akademik Yılı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü 2. Sınıf, ISL 201 Muhasebenin İlkeleri, 12 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 201 Muhasebenin İlkeleri 2019-2020 Akademik Yılı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İİBF), İktisat (%30 İngilizce) Bölümü 2. Sınıf, ISL 201 Muhasebenin İlkeleri, 45 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 201 Muhasebenin İlkeleri 2019-2020 Akademik Yılı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İİBF), İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü 2. Sınıf, ISL 201 Muhasebenin İlkeleri, 35 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 201 Muhasebenin İlkeleri 2019-2020 Akademik Yılı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İİBF), Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü 2. Sınıf, ISL 201 Muhasebenin İlkeleri, 121 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 560 Seminer 2018-2019 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, İŞL 560 Seminer, 16 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Türkçe İşletme Tezli Yüksek Lisans)
İŞL 607 Finansal Muhasebe 2018-2019 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İŞL 607 Finansal Muhasebe, 18 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Türkçe İşletme Tezsiz Yüksek Lisans)
TİŞ 306 Turizm İşletmeleri Muhasebesi 2018-2019 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, 3. Sınıf, TİŞ 306 Turizm İşletmeleri Muhasebesi, 17 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 108 Muhasebeye Giriş 2018-2019 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, İŞL 108 Muhasebeye Giriş, 135 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ECON 220 Financial Accounting II 2018-2019 Akademik Yılı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İktisat (İngilizce Ekonomi) Bölümü 2. Sınıf, ECON 220 Financial Accounting II, 13 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 306 Yönetim Muhasebesi 2018-2019 Akademik Yılı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü 3. Sınıf, ISL 306 Yönetim Muhasebesi, 30 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 306E Managerial Accounting 2018-2019 Akademik Yılı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme (%30 İngilizce) Bölümü 3. Sınıf, ISL 306E Managerial Accounting, 51 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 519 Finansal Muhasebe 2018-2019 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, İŞL 519 Finansal Muhasebe, 4 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Türkçe İşletme Tezli Yüksek Lisans)
İŞL 607 Finansal Muhasebe 2018-2019 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İŞL 607 Finansal Muhasebe, 36 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Türkçe İşletme Tezsiz Yüksek Lisans)
ECON 209 Financial Accounting I 2018-2019 Akademik Yılı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İktisat (İngilizce Ekonomi) Bölümü 2. Sınıf, ECON 209 Financial Accounting I, 9 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 305 Maliyet Muhasebesi 2018-2019 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, 3. Sınıf, İŞL 305 Maliyet Muhasebesi, 29 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 209 Finansal Muhasebe 2018-2019 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, 2. Sınıf, İŞL 209 Finansal Muhasebe, 92 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
SYB 105 Genel Muhasebe 2018-2019 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, 1. Sınıf, SYB 105 Genel Muhasebe, 84 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
TİŞ 305 Genel Muhasebe 2018-2019 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, 3. Sınıf, TİŞ 305 Genel Muhasebe, 12 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 607 Finansal Muhasebe 2017-2018 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İŞL 607 Finansal Muhasebe, 49 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Türkçe İşletme Tezsiz Yüksek Lisans)
İŞL 560 Seminer 2017-2018 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, İŞL 560 Seminer, 16 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Türkçe İşletme Tezli Yüksek Lisans)
ECON 220 Financial Accounting II 2017-2018 Akademik Yılı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İktisat (İngilizce Ekonomi) Bölümü 2. Sınıf, ECON 220 Financial Accounting II, 16 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 108 Muhasebeye Giriş 2017-2018 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, İŞL 108 Muhasebeye Giriş, 97 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 519 Finansal Muhasebe 2017-2018 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, İŞL 519 Finansal Muhasebe, 13 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Türkçe İşletme Tezli Yüksek Lisans)
MAN 405 Auditing 2017-2018 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 4. Sınıf, MAN 405 Auditing, 66 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 103 Introduction to Accounting 2017-2018 Akademik Yılı, Leeds Beckett Üniversitesi (İngiltere) - Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü UOLP 1. Sınıf, İktisat Bölümü 1. Sınıf, İngilizce İşletme Bölümü 1. Sınıf, MAN 103 Introduction to Accounting, 101 Öğrenci (Toplam 3 Bölüm), Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ECON 209 Financial Accounting I 2017-2018 Akademik Yılı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İktisat (İngilizce Ekonomi) Bölümü 2. Sınıf, ECON 209 Financial Accounting I, 15 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
SY 105 Genel Muhasebe 2017-2018 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, SY 105 Genel Muhasebe, 57 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 209 Finansal Muhasebe 2017-2018 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, İŞL 209 Finansal Muhasebe, 32 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 562 Seminer 2016-2017 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, İŞL 562 Seminer, 12 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Türkçe İşletme Tezli Yüksek Lisans)
İŞL 506  Finansal Muhasebe 2016-2017 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, İŞL 506 Finansal Muhasebe, 2 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Türkçe İşletme Tezli Yüksek Lisans)
İŞL 607 Finansal Muhasebe 2016-2017 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İŞL 607 Finansal Muhasebe, 3 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Türkçe İşletme Tezsiz Yüksek Lisans)
İŞL 108 Muhasebeye Giriş 2016-2017 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü, İŞL 108 Muhasebeye Giriş, 38 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ECON 220 Financial Accounting II 2016-2017 Akademik Yılı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İktisat (İngilizce Ekonomi) Bölümü 2. Sınıf, ECON 220 Financial Accounting II, 9 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 404 Graduation Project 2016-2017 Akademik Yılı, Leeds Beckett Üniversitesi (İngiltere) - Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü UOLP 4. Sınıf, İngilizce İşletme Bölümü 4. Sınıf, MAN 404 Graduation Project, 24 Öğrenci (Toplam 2 Bölüm), Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 104 Accounting 2016-2017 Akademik Yılı, Leeds Beckett Üniversitesi (İngiltere) - Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü UOLP 1. Sınıf, İktisat Bölümü 1. Sınıf, İngilizce İşletme Bölümü 1. Sınıf, MAN 104 Accounting, 138 Öğrenci (Toplam 3 Bölüm), Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 607 Finansal Muhasebe 2016-2017 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İŞL 607 Finansal Muhasebe, 59 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Türkçe İşletme Tezsiz Yüksek Lisans)
MAN 103 Accounting I 2016-2017 Akademik Yılı, Leeds Beckett Üniversitesi (İngiltere) - Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü UOLP 1. Sınıf, İktisat Bölümü 1. Sınıf, İngilizce İşletme Bölümü 1. Sınıf, MAN 103 Accounting I, 140 Öğrenci (Toplam 3 Bölüm), Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 405 Auditing 2016-2017 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 4. Sınıf, MAN 405 Auditing, 58 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ECON 209 Financial Accounting I 2016-2017 Akademik Yılı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İktisat (İngilizce Ekonomi) Bölümü 2. Sınıf, ECON 209 Financial Accounting I, 9 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İŞL 607 Finansal Muhasebe 2015-2016 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İŞL 607 Finansal Muhasebe, 30 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Türkçe İşletme Tezsiz Yüksek Lisans)
İKT 320 Mali Tablolar Analizi 2015-2016 Akademik Yılı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), İktisat Bölümü 3. Sınıf, İKT 320 Mali Tablolar Analizi, 10 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 305 Cost Accounting 2015-2016 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 3. Sınıf, MAN 305 Cost Accounting, 30 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 104 Accounting II 2015-2016 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 1. Sınıf, MAN 104 Accounting II, 67 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 103 Accounting I 2015-2016 Akademik Yılı, Leeds Beckett Üniversitesi (İngiltere) - Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü UOLP 1. Sınıf, MAN 103 Accounting I, 30 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 211 Inventory Balance Sheet 2015-2016 Akademik Yılı, Leeds Beckett Üniversitesi (İngiltere) - Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü UOLP 2. Sınıf, MAN 211 Inventory Balance Sheet, 27 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 103 Accounting I 2015-2016 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 1. Sınıf, MAN 103 Accounting I, 84 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 405 Auditing 2015-2016 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 4. Sınıf, MAN 405 Auditing, 38 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 211 Inventory Balance Sheet 2015-2016 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 2. Sınıf, MAN 211 Inventory Balance Sheet, 54 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 305 Cost Accounting 2014-2015 Akademik Yılı Yaz Okulu, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü, MAN 305 Cost Accounting, 25 Öğrenci, Haftalık 6 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 302 Financial Management II 2014-2015 Akademik Yılı Yaz Okulu, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü, MAN 302 Financial Management II, 21 Öğrenci, Haftalık 6 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 301 Financial Management I 2014-2015 Akademik Yılı Yaz Okulu, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü, MAN 301 Financial Management I, 26 Öğrenci, Haftalık 6 Saat Teorik Ders (Lisans)
Sİİ507 Financial Accounting 2014-2015 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, Sİİ507 Financial Accounting, 11 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (İngilizce İşletme Tezli Yüksek Lisans)
Sİİ529TZ Yöneticiler için Muhasebe 2014-2015 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı, Sİİ529TZ Yöneticiler için Muhasebe, 13 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Tezsiz Yüksek Lisans MBA)
MAN 104 Accounting II 2014-2015 Akademik Yılı, Leeds Metropolitan Üniversitesi (İngiltere) - Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü UOLP 1. Sınıf, MAN 104 Accounting II, 37 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 212 Financial Statement Analysis 2014-2015 Akademik Yılı, Leeds Metropolitan Üniversitesi (İngiltere) - Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü UOLP 2. Sınıf, MAN 212 Financial Statement Analysis, 15 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 306 Managerial Accounting 2014-2015 Akademik Yılı, Leeds Metropolitan Üniversitesi (İngiltere) - Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü UOLP 3. Sınıf, MAN 306 Managerial Accounting, 9 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 104 Accounting II 2014-2015 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 1. Sınıf, MAN 104 Accounting II, 80 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 212 Financial Statement Analysis 2014-2015 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 2. Sınıf, MAN 212 Financial Statement Analysis, 58 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 306 Managerial Accounting 2014-2015 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 3. Sınıf, MAN 306 Managerial Accounting, 48 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 404 Accounting CPA 2014-2015 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 4. Sınıf, MAN 404 Accounting CPA,, 11 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 446 Tax Accounting 2014-2015 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 4. Sınıf, MAN 446 Tax Accounting,, 12 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
Sİİ507 Financial Accounting 2014-2015 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, Sİİ507 Financial Accounting, 2 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (İngilizce İşletme Tezli Yüksek Lisans)
Sİİ534TZ Yönetim ve Maliyet Muhasebesi 2014-2015 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı, Sİİ534TZ Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, 4 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Tezsiz Yüksek Lisans MBA)
MAN 319 International Financial Reporting Standards (IFRS) 2014-2015 Akademik Yılı, Leeds Beckett Üniversitesi (İngiltere) - Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü UOLP 3. Sınıf, MAN 319 International Financial Reporting Standards (IFRS), 8 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 211 Inventory Balance Sheet 2014-2015 Akademik Yılı, Leeds Beckett Üniversitesi (İngiltere) - Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü UOLP 2. Sınıf, MAN 211 Inventory Balance Sheet, 23 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 103 Accounting I 2014-2015 Akademik Yılı, Leeds Beckett Üniversitesi (İngiltere) - Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü UOLP 1. Sınıf, MAN 103 Accounting I, 31 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 405 Auditing 2014-2015 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 4. Sınıf, MAN 405 Auditing, 43 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 319 International Financial Reporting Standards (IFRS) 2014-2015 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 3. Sınıf, MAN 319 International Financial Reporting Standards (IFRS), 34 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 211 Inventory Balance Sheet 2014-2015 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 2. Sınıf, MAN 211 Inventory Balance Sheet, 53 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 103 Accounting I 2014-2015 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 1. Sınıf, MAN 103 Accounting I, 91 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
İSL 305 Maliyet Muhasebesi 2014-2015 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İşletme Bölümü 3. Sınıf 2. Öğretim, İSL 305 Maliyet Muhasebesi, 57 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans - İkinci Öğretim)
İKT 209 Envanter Bilanço 2014-2015 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İktisat Bölümü 2. Sınıf 2. Öğretim, İKT 209 Envanter Bilanço, 64 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans - İkinci Öğretim)
Sİİ555TZ Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı, Sİİ555TZ Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 25 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Tezsiz Yüksek Lisans MBA)
MAN 104 Accounting II 2013-2014 Akademik Yılı, Leeds Metropolitan Üniversitesi (İngiltere) - Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü UOLP 1. Sınıf, MAN 104 Accounting II, 22 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 212 Financial Statement Analysis 2013-2014 Akademik Yılı, Leeds Metropolitan Üniversitesi (İngiltere) - Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü UOLP 2. Sınıf, MAN 212 Financial Statement Analysis, 7 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 404 Graduation Project (Accounting-CPA) 2013-2014 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 4. Sınıf, MAN 404 Graduation Project (Accounting-CPA), 12 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 104 Accounting II 2013-2014 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 1. Sınıf, MAN 104 Accounting II, 72 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 212 Financial Statement Analysis 2013-2014 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 2. Sınıf, MAN 212 Financial Statement Analysis, 63 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 212 Mali Tablolar Analizi 2013-2014 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İşletme Bölümü 2. Sınıf 2. Öğretim, ISL 212 Mali Tablolar Analizi, 72 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans - İkinci Öğretim)
ADL 112 Genel Muhasebe 2013-2014 Akademik Yılı, Kadir Has Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu, 1. Sınıf, 43 Öğrenci, Haftalık 2 Saat Teorik Ders (Önlisans)
Sİİ507 Financial Accounting 2013-2014 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, Sİİ507 Financial Accounting, 5 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (İngilizce İşletme Tezli Yüksek Lisans)
Sİİ511TZ  Yöneticiler için Muhasebe 2013-2014 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı, Sİİ511TZ Yöneticiler için Muhasebe, 18 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Tezsiz Yüksek Lisans MBA)
Sİİ534TZ Yönetim ve Maliyet Muhasebesi 2013-2014 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı, Sİİ534TZ Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, 6 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Tezsiz Yüksek Lisans MBA)
MAN 103 Accounting I 2013-2014 Akademik Yılı, Leeds Metropolitan Üniversitesi (İngiltere) - Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü UOLP 1. Sınıf, MAN 103 Accounting, 23 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 103 Accounting I 2013-2014 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 1. Sınıf, MAN 103 Accounting I, 66 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 211 Inventory Balance Sheet 2013-2014 Akademik Yılı, Leeds Metropolitan Üniversitesi (İngiltere) - Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü UOLP 2. Sınıf, MAN 211 Inventory Balance Sheet, 8 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 211 Inventory Balance Sheet 2013-2014 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 2. Sınıf, MAN 211 Inventory Balance Sheet, 46 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 214 Corporate Accounting 2012-2013 Akademik Yılı Yaz Okulu, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü, ISL 214 Corporate Accounting, 6 Öğrenci, Haftalık 6 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 105 Research Methods 2012-2013 Akademik Yılı Yaz Okulu, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. Sınıf, MAN 105 Research Methods, 12 Öğrenci, Haftalık 6 Saat Teorik Ders (Lisans)
MAN 102 Introduction to Business II 2012-2013 Akademik Yılı Yaz Okulu, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü, MAN 102 Introduction to Business II, 11 Öğrenci, Haftalık 6 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 407 Organizational Behavior 2012-2013 Akademik Yılı Yaz Okulu, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü, ISL 407 Organizational Behavior, 2 Öğrenci, Haftalık 6 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 408 International Marketing 2012-2013 Akademik Yılı Yaz Okulu, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü, ISL 408 International Marketing, 3 Öğrenci, Haftalık 6 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 324 Labor Law 2012-2013 Akademik Yılı Yaz Okulu, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü, ISL 324 Labor Law, 3 Öğrenci, Haftalık 6 Saat Teorik Ders (Lisans)
1080024 Financial Management 2012-2013 Akademik Yılı, Sevilla Üniversitesi - İspanya (Universidad de Sevilla) Yönetim Bilimleri Fakültesi, Finans ve Muhasebe Bölümü, 3. Sınıf, 1080024 Financial Management, 35 Öğrenci, Toplam 6 Saat Teorik Ders (Lisans)
Sİİ501TZ İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları 2012-2013 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı, Sİİ501TZ İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları, 8 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Tezsiz Yüksek Lisans MBA)
MAN 104 Accounting II 2012-2013 Akademik Yılı, Leeds Metropolitan Üniversitesi (İngiltere) - Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü UOLP 1. Sınıf, MAN 104 Accounting II, 10 Öğrenci, Haftalık 2 Saat Teorik + 2 Saat Uygulamalı Ders (Lisans)
MAN 104 Accounting II 2012-2013 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 1. Sınıf MAN 104 Accounting II, 56 Öğrenci, Haftalık 2 Saat Teorik + 2 Saat Uygulamalı Ders (Lisans)
ISL 308 Managerial Accounting 2012-2013 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 3. Sınıf, ISL 308 Managerial Accounting, 49 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ADL 112 Genel Muhasebe 2012-2013 Akademik Yılı, Kadir Has Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu, 1. Sınıf, 34 Öğrenci, Haftalık 2 Saat Teorik Ders (Önlisans)
Genel Muhasebe 2012-2013 Akademik Yılı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karamürselbey Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı, 30 Öğrenci, Haftalık 2 Saat Teorik Ders (Önlisans)
MAN 103 Accounting I

2012-2013 Akademik Yılı, Leeds Metropolitan Üniversitesi (İngiltere) - Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü UOLP 1. Sınıf, MAN 103 Accounting I, 10 Öğrenci, Haftalık 4 Saat Teorik Ders (Lisans)

MAN 103 Accounting I

2012-2013 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 1. Sınıf, MAN 103 Accounting I, 56 Öğrenci, Haftalık 4 Saat Teorik Ders (Lisans)

ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (Uzaktan Eğitim)

2012-2013 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. Sınıf, ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, 44 Öğrenci, Haftalık 1 Saat Teorik + 2 Saat Uygulamalı Ders (Lisans - Uzaktan Eğitim)

ISL 211 Inventory Balance Sheet

2012-2013 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 2. Sınıf, ISL211 Inventory Balance Sheet, 42 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)

ISL 307  Cost Accounting

2012-2013 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 3. Sınıf, ISL 307 Cost Accounting, 45 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)

Sİİ501TZ İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları 2011-2012 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı, Sİİ501TZ İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları, 9 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Tezsiz Yüksek Lisans MBA)
0800-XPAGON Financial Management 2011-2012 Akademik Yılı, Lodz Üniversitesi - Polonya (Uniwersytet Lodzki - Polonya) İşletme Fakültesi, İşletme Yönetimi Bölümü, 3. Sınıf, 0800-XPAGON Financial Management, 29 Öğrenci, Toplam 5 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 212 Mali Tablolar Analizi (İkinci Öğretim) 2011-2012 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İşletme Bölümü 2. Sınıf 2. Öğretim, ISL 212 Mali Tablolar Analizi, 34 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans - İkinci Öğretim)
ISL 212 Financial Statement Analysis 2011-2012 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 2. Sınıf, ISL 212 Financial Statement Analysis, 51 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 102 Accounting II 2011-2012 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 1. Sınıf, ISL 102 Accounting II, 56 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 211 Inventory Balance Sheet 2011-2012 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 2. Sınıf, ISL211 Inventory Balance Sheet, 58 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 101 Accounting I 2011-2012 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 1. Sınıf, ISL 101 Accounting I, 54 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 307 Cost Accounting 2011-2012 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 3. Sınıf, ISL 307 Cost Accounting, 52 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 323 International Financial Management 2011-2012 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 3. Sınıf, ISL 323 International Financial Management, 26 Öğrenci, Haftalık 2 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 309 Research Methodology 2011-2012 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 3. Sınıf, ISL 309 Research Methodology, 39 Öğrenci, Haftalık 2 Saat Teorik Ders (Lisans)
MU 101 Muhasebeye Giriş I 2010-2011 Akademik Yılı Yaz Okulu, Kadir Has Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO), Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü  1. Sınıf, MU101 Muhasebeye Giriş I, 15 Öğrenci, Haftalık 4 Saat 20 Dakika Teorik Ders + 4 Saat 20 Dakika Uygulama Dersi (Lisans)
Fİ 114 Muhasebe  2010-2011 Akademik Yılı Yaz Okulu, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO), Finans Programı 1. Sınıf, Fİ 114 Muhasebe, 2 Öğrenci, Haftalık 6 Saat Teorik Ders (Önlisans)
DT 206 Dış Ticaret Muhasebesi  2010-2011 Akademik Yılı Yaz Okulu, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO), Dış Ticaret Programı 2. Sınıf, DT 206 Dış Ticaret Muhasebesi,4 Öğrenci, Haftalık 6 Saat Teorik Ders (Önlisans)
ISL 308 Managerial Accounting 2010-2011 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 3. Sınıf, ISL 308 Managerial Accounting, 27 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
ISL 302 Analysis of Securities 2010-2011 Akademik Yılı, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İngilizce İşletme Bölümü 3. Sınıf, ISL 302 Analysis of Securities, 27 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans)
YN 102.2 İşletmeye Giriş II 2010-2011 Akademik Yılı, Kadir Has Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO), Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 1. Sınıf, YN 102.2 İşletmeye Giriş II, 53 Öğrenci, Haftalık 2 Saat Teorik Ders (Lisans)
BS 206.1 Kredi Yönetimi ve Analizi 2010-2011 Akademik Yılı, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO), Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2. Sınıf, BS 206.1 Kredi Yönetimi ve Analizi, 16 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Önlisans)
BS 212.1 Finansal Kurumlar Muhasebesi 2010-2011 Akademik Yılı, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO), Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2. Sınıf, BS 212.1 Finansal Kurumlar Muhasebesi, 17 Öğrenci, Haftalık 2 Saat Teorik Ders (Önlisans)
Fİ 210.1 Finansal Kurumlar Muhasebesi 2010-2011 Akademik Yılı, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO), Finans Programı, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı 2. Sınıf, Fİ 210.1 Finansal Kurumlar Muhasebesi, 6 Öğrenci, Haftalık 2 Saat Teorik Ders (Önlisans)
DT 114.1 Yönetim ve Organizasyon 2010-2011 Akademik Yılı, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO), Dış Ticaret Programı 1. Sınıf, DT 114.1 Yönetim ve Organizasyon, 29 Öğrenci, Haftalık 2 Saat Teorik Ders (Önlisans)
HIR 110.1 Yönetim ve Organizasyon 2010-2011 Akademik Yılı, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO), Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 1. Sınıf, HIR 110.1 Yönetim ve Organizasyon, 13 Öğrenci, Haftalık 2 Saat Teorik Ders (Önlisans)
Fİ 114.1 Muhasebe 2010-2011 Akademik Yılı, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO), Finans Programı, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı 1. Sınıf, Fİ 114.1 Muhasebe, 10 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Önlisans)
UL 118.1 Muhasebe 2010-2011 Akademik Yılı, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO), Lojistik Programı 1. Sınıf, UL 118.1 Muhasebe, 19 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Önlisans)
DT 109.1 Muhasebe

2010-2011 Akademik Yılı, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO), Dış Ticaret Programı 1. Sınıf, DT 109.1 Muhasebe, 29 Öğrenci, Haftalık 2 Saat Teorik Ders + 2 Saat Uygulama Dersi (Önlisans)

BS 211.1 Muhasebe 2010-2011 Akademik Yılı, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO), Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2. Sınıf, BS 211.1 Muhasebe, 19 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Önlisans)
FI 113.1 Finans I 2010-2011 Akademik Yılı, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO), Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı 1. Sınıf, FI 113.1 Finans I, 6 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Önlisans)
YN 101.2 İşletmeye Giriş I 2010-2011 Akademik Yılı, Kadir Has Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO), Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 1. Sınıf, YN 101.2 İşletmeye Giriş I, 60 Öğrenci, Haftalık 2 Saat Teorik Ders (Lisans)
Finans, İktisat, İngilizce 2006-2007 Akademik Yılı, SET Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Haftalık 2 Saat Teorik Ders (Lisans)
BA 428 ve CE 481
E-Commerce
(E-Ticaret)
2004-2005 Akademik Yılı, Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi, İşletme Bölümü ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf, BA 428 ve CE 481 E-Commerce (E-Ticaret), 25 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders (Lisans), Yaz Okulu, Öğr.Gör.Dr.Beşir Topaloğlu ile birlikte
PY 222
Proje Yönetimi
2004-2005 Akademik Yılı, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2. Sınıf, PY 222 Proje Yönetimi, 38 Öğrenci, Haftalık 2 Saat Teorik Ders (Önlisans), Öğr.Gör.Dr.Ayten Görgün ile birlikte
Web Programcılığı ve Web Tasarımı 2002-2003 Akademik Yılı, İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı, Web Programcılığı ve Web Tasarımı, 9 Öğrenci, Haftalık 3 Saat Teorik Ders + 3 Saat Uygulama Dersi

İ
D
A
R
İ

G
Ö
R
E
V
L
E
R

2021 -

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı Yeterlilik Sözlü Sınavı Juri Üyesi

2019 - 2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Bölüm Başkanı

2019

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı (ABD) Başkan Vekili (Periyodik)

2019 -

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doktor Öğretim Üyeliğine (Yardımcı Doçentliğe) Yükseltme ve Atama Bilim Jürisi Üyesi

2019 -

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gelişim Atölyesi Danışman Öğretim Üyesi

2018

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Doktor Öğretim Üyeliğine (Yardımcı Doçentliğe) Yükseltme ve Atama Bilim Jürisi Üyesi

2018

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı Yeterlilik Sözlü Sınavı Juri Üyesi

2018

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı Yeterlilik Yazılı Sınavı Juri Üyesi

2018

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Araştırma Görevliliğine Yükseltme ve Atama Bilim Jürisi Üyesi

2018 -

Beykent Üniversitesi Doktor Öğretim Üyeliğine (Yardımcı Doçentliğe) Yükseltme ve Atama Bilim Jürisi Üyesi

2018

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS), Bina Sınav Sorumlusu (BSS)

2017 -

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yatay Geçiş Komisyon Üyesi

2016 -2016

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı

2016

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Bölüm Başkan Vekili (Periyodik)

2016 -

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Bölüm İntibak Komisyonu Üyesi

2016 -

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kalite Elçisi

2016 -

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Aday Memurlar Hazırlayıcı Eğitim Görevlisi

2016 -

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Öğrenci Seçim Kurulu Üyesi (Sandık Başkanı)

2015 -

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı (ABD) Başkanı

2015 -

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Akademik Performans Kriterleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi (Akademik Teşvik Ön İnceleme Heyeti Üyesi)

2015 -

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Atamaları İngilizce Yabancı Dil Sınavı Jüri Üyesi

2015-2015

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Tezli Yükseklisans (MBA) Bilimsel Değerlendirme ve Mülakat Jüri Üyesi

2014- 2015

Yalova Üniversitesi Gençlik Kulübü Eş Danışman Öğretim Üyesi

2014- 2015

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü, Uluslararası İşbirlikleri Koordinatörü (Erasmus-Mevlana)

2013- 2015

Yalova Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Atamaları İngilizce Yabancı Dil Sınavı Jüri Üyesi

2013- 2015

Yalova Üniversitesi Satranç Kulübü Eş Danışman Öğretim Üyesi

2013 - 2015

Yalova Üniversitesi Kariyer Kulübü Danışman Öğretim Üyesi

2013 - 2015

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Fakülte Kurulu Doçent ve Yardımcı Doçent Seçim Komisyonu Üyesi

2012 - 2015

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

2012 -2014 Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü, Bölüm Başkan Vekili (Periyodik)
2012 -2013 Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü, Bölüm Başkan Vekili (Periyodik)

2012 - 2015

Yalova Üniversitesi Araştırma Görevlileri Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav Jüri Üyesi

2012 - 2015

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci İngilizce Sözlü Sınav Jüri Üyesi (Yalova Üniversitesi Erasmus Seçim Komisyonu Üyesi)

2012 -2013

Yalova Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü Vekili (Periyodik)

2012 - 2015

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Yatay Geçiş, Kurum Dışı Yatay Geçiş ve ÇAP Komisyonu Üyesi

2011 - 2014

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı

2011 - 2015

Yalova Üniversitesi-Leeds Metropolitan University (İngiltere) Çift Diploma Programı Koordinatörü

2011 - 2015

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü, Bölüm Kurulu Üyesi

2011 - 2015

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yükseklisans (MBA) Bitirme Projesi Sözlü Savunma Jüri Üyesi

2011 - 2015

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yükseklisans (MBA) Kabul Mülakatları ve Değerlendirme Jüri Üyesi

2011 - 2015

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yükseklisans (MBA) Bitirme Projesi Danışmanı

2011 -2012

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü, Bölüm Burs Komisyonu Üyesi

2011-2012

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İşletme Bölümü, Kariyer Günleri Koordinatörü

2010 - 2011

Kadir Has Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Müfredat Alt Komisyonu Üyesi

2007-2010

Kadir Has Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Web Koordinatörü


T
E
Z

/

P
R
O
J
E

D
A
N
I
Ş
M A N L I Ğ I

V E

J
Ü
R
İ

Ü Y E L İ Ğ İ
 

2022-2023 Hakan Özcan, “Sürdürülebilir Kalite Algısı, Ses Çıkarma Davranışı, Örgütsel Özdeşleşme ve Psikolojik İyi Oluş Kavramlarının Birbirleriyle İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma", İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı (Tez Danışmanı)
2022-2023 Muhammed Salih Sümengen, “Enerji Sektöründe Mali Tablolar Analizi: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) Üzerinde Bir Uygulama", İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı (Tez Danışmanı)
2022-2023 Büşra Koç Özdemir, "Bilgi Teknolojilerinin Muhasebe Bilgi Kalitesine Etkisinin Muhasebe Meslek Mensuplarınca Değerlendirilmesi", Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi)
2021-2022 Cansu Duman Neşeli, "Entegre Raporlamanın Finansal Başarısızlık Öngörüsündeki Etkileri: Altman Z Skoru Modeli Temelli Bir Analiz", İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı (Tez Danışmanı)
2021-2022 Mevlüt Serhat Altaş, "Sağlık İşletmeleri için Teletıp Hizmet Tasarımı", İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora Programı (Jüri Üyesi)
2021-2022 Emel Öncel, "Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Reel Sektör Firmalarının Finansal Performans ve Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Ampirik Bir Uygulama", İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı (Tez Danışmanı)
2021-2022 Moamin Mazin Ameen, "Mevzuat ve Pratik Uygulamalarda Şirket Kuruluşu İşlemleri ile Kurumsal Yönetim Altyapısı: Türkiye-Irak Karşılaştırması", Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi)
2020-2021 Seda Bulunmaz, "Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Uygulamaları", Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı (MBA) (Jüri Üyesi)
2020-2021 Eda Koçer, "Uluslararası Pazarlama Uygulamalarında Gerekli Beceri Düzeyleri ve Gümrük Müşavirleriyle Yapılan Araştırma", Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (MBA) Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi)
2020-2021 Semih Eğlen, "Müşteri Deneyiminin Müşteri Memnuniyetine Etkisinin Perakende Sektöründe İncelenmesi", Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (MBA) Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi)
2020-2021 İsmail Ustahaliloğlu, "Muhasebede Hile Denetimi: İstanbul'da Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma", İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı (Tez Danışmanı)
2020-2021 Burak Ceylan, "Uluslararası Ticarette Rekabet Gücü ve Kurumsal Yönetim Kavramlarının Hisse Senedi Portföy Getirileri Üzerindeki Etkileri: Reel Kur Endeksi ve Yönetişim Kalitesi Kavramlarını CAPM ile Entegre Etmeye Yönelik Klasik Yaklaşım ve Bayesgil Model Önerileri", İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi)
2019-2020 Sema Turan, "Gelişmekte Olan Ülkelerde Net İşletme Sermayesi Yönetiminin Firma Değeri Üzerine Etkisi: Hiyerarşik Model Yaklaşımı", İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi)
2018-2019 Gamze Özgür, "Türkiye'de Kadın Girişimcilerin Finansman Kaynaklarına Erişim Olanaklarının Analizi", Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (MBA) Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi)
2018-2019 Nedim Birinci, "Sağlık Sektöründe Kamu Alım İhaleleri ve Yabancı Menşeli Ürün Alımının Azaltılmasının Finansal Etkisinin Analizi", Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (MBA) Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi)
2018-2019 Simla Müftüoğlu, "Lider Yöneticiliğin İş Motivasyonuna Etkisi", Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (MBA) Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi)
2017-2018 Gülin Kızılırmak, "Çevresel Unsurların Özel Sektör Çalışanlarının Motivasyonuna Etkisi: Marmara Bölgesi Araştırması", Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (MBA) Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi)
2017-2018 Gülfer Kardelen Hamurlu, "Müşteri Memnuniyeti ve Hizmet Sektöründe Ölçülmesi", Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (MBA) Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi) 
2017-2018 Fidan Ağbaba, "Sanat Pazarlaması Bağlamında Özel Müzelerin İrdelenmesi", Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (MBA) Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi)
2017-2018 Murat Kaan Ayvazoğlu, "Ücret ve İş Doyumunun Çalışan Motivasyonuna Etkisi", Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (MBA) Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi)
2016 - 2017 Ozan Altun, "Boya Pazarlama ve Boya Sektöründe Çalışanların Boya Tercih Sebepleri", İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı (Tez Danışmanı)
2015 - 2016 Çağlar Bozkurt, "Özel Tasarrufların Ekonomideki Önemi ve Tasarrufa İlişkin Eğilim Çalışması", İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi)
2015 - 2016 Hasan Serdar Alpdundar, "Bireylerin Sigorta Eğilimlerini Yönlendiren Faktörlerin Davranışsal Finans Yaklaşımı ile İncelenmesi", İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi) 

2015 - 2016

Khalid Mohamed Mohamud, "Servet Planlaması ve Yönetimi: İslami ve Klasik Yaklaşımların Karşılaştırmalı Analizi", İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi)

2015 - 2016

Sertaç Hekimoğlu, "Avrupa Birliği'nde Devlet Borçları Sorunu ve Yunanistan Etkisi", Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi)

2014 - 2015

Senem Altan, "Entelektüel Sermaye ve Okul Performansı: Özel Ortaokullarda  Bir Araştırma", Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı (Jüri Üyesi)

2014 - 2015

Öykü Çayır, "Türkiye'deki Banka Kredilerinin Gelişimi ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama", İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi) 

2014 - 2015

Recep Uçar, "KOBİ Kredilerinde Teminat Sorunu ve Alternatif Model Önerisi", İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi) 

2014 - 2015

Seda Kayaalp, "Enflasyonun Banka Bilançolarına Etkisinin Faiz Marjları ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (1997-2013)", İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi)  

2014 - 2015

Hediyetullah Karahan, "Faizsiz Finans Teknikleri: Reel Sektöre Yönelik Bir Çalışma", İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi)  

2014 - 2015

Simay Çelebi, "2008 Küresel Finans Krizinin ABD Bankacılık Sektörüne Etkileri ve Türkiye Bankacılık Sektörüne Yansımaları", İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi) 

2014 - 2015

Serdar Öner, "Geleneksel Olmayan Para Politikası Araçlarının Gelişimi", İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı (Jüri Üyesi)

2014 - 2015

Zeynep Çiğdem Şahin, "Bağımsız Denetçiler için Etik İlkeler", Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezsiz Yükseklisans Programı (Jüri Üyesi) 

2014 - 2015

Elif Yazıcı, "Uluslararası ve Ulusal Yansımaları İle Enron Skandalı", Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezsiz Yükseklisans Programı (Jüri Üyesi) 

2012 - 2013

Şiyar Gazioğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumlarında Hizmet Kalitesi: Yalova Örneği", Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Tezli Yükseklisans Programı (Jüri Üyesi)

2012 - 2013

Aysun Göncü, "Yalova İlindeki Süs Bitkileri Yetiştiricilerinin İhracata Yönelik Yaklaşımları", Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezsiz Yükseklisans Programı (Jüri Üyesi) 

2012 - 2013

Merih Türkarslan, "Tarım ve Hayvancılık Sektöründe Devlet Desteğinin Önemi", Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezsiz Yükseklisans Programı (Jüri Üyesi) 

2012 - 2013

Doğan Çay, "Derneklerde İç Denetim Sisteminin Değerlendirilmesi: Yalova İli Örneği", Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezsiz Yükseklisans Programı (Jüri Üyesi) 

2012 - 2013

Ferhat Buğur, "KOBİlerin Pazarlama Stratejileri - Sorunları ve Çözüm Önerileri: Yalova İli Süs Bitkileri Sektöründe Bir Araştırma", Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezsiz Yükseklisans Programı (Jüri Üyesi)

2012 - 2013

Gülsüm Vezir, "İşletmelerin Yeni Yüzü: Kurumsal Sosyal Sorumluluk", Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezsiz Yükseklisans Programı (Jüri Üyesi)

2011 - 2012

Onur Öztürk, "Yalova'da Üretilen Kivi Meyvesinin Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar", Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezsiz Yükseklisans Programı (Jüri Üyesi)

2011 - 2012

Erol Ateş, "Lojistik Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı: Bursa'da İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama", Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezsiz Yükseklisans Programı (Jüri Üyesi)

2011 - 2012

Gökçen Yapıcı, "Türkiye'de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Yapılan Düzenlemelerin Hata ve Hileler Üzerindeki Etkileri", Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezsiz Yükseklisans Programı (Jüri Üyesi)

2011 - 2012

Sema Aslan, "Öğretim Elemanları Üzerinde İnternet Kabul Modelinin Uygulanması", Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezsiz Yükseklisans Programı (Jüri Üyesi)

2011 - 2012

Onur Gümüş, "Bursa İlinde Faaliyet Gösteren Kobilerin Finansal Oranlarındaki Değişimin İncelenmesi", Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezsiz Yükseklisans Programı (Jüri Üyesi)

2011 - 2012

Özlem Özmen, "Muhasebe Mesleğinde Etik: Yalova İli Örneği", Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezsiz Yükseklisans Programı (Jüri Üyesi)


0
R
G
A
N
İ
Z
A
S
Y
O
N
E
L


/


S
O
S
Y
A
L

F
A
A
L
İ
Y
E
T
L
E
R

2010-
 

Kadir Has Üniversitesi, Mezunlar Derneği (HASMED)
Kurucu ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Kadir Has Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin (HASMED) kuruluş aşamasında aktif görev ve sorumluluk alındı. Derneğin yol haritasının, misyon, vizyon, değerler, amblem ve tüzüğünün belirlenmesinde katkıda bulunuldu. Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edilerek HASMED'in strateji, uzun dönemli ve kısa dönemli hedefleri hakkında fikirler paylaşıldı. Derneğin yapılandırılması ve belirli bir aşamaya getirilmesi hususunda atılacak adımlar ve izlenecek politikalarla ilgili düşünceler beyan edildi. Düzenlenecek organizasyon ve etkinliklerle alakalı uygulamaya konulabilecek aktiviteler/faaliyetler açıklandı. Kadir Has Üniversitesi mezunlarına sunulabilecek yüksek kaliteli hizmetler kapsamında potansiyel aksiyon planı ve yapılabilecekler vurgulandı. 

 

2006-2009
 

Kadir Has Üniversitesi, Finans ve Bankacılık Doktora Programı
2006 Girişli
Doktora Öğrencileri Sınıf Temsilcisi 

Kadir Has Üniversitesi Finans ve Bankacılık Doktora Programı 2006 Girişli Öğrenciler Sınıf Temsilcisi olarak, öğrencilerin arzu, beklenti ve görüşleri enstitü yönetimi ve program dahilinde ders veren akademisyenlere öğretim periyodu boyunca iletildi. Benzer şekilde, enstitü yönetimi ve derslere giren öğretim üyelerinin talep, düşünce ve istekleri de net bir şekilde doktora öğrencilerine aktarıldı. Öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında köprü vazifesi görüldü. Gerekli durumlarda, doktora eğitimiyle ilgili yönetmelik ve prosedürler konusunda öğrenciler aydınlatıldı. Öğrencilere yönelik duyuruların zamanında yapılması sağlandı. Dijital ortamlarda veri paylaşımı ve iletişimin sağlanması amacıyla e-grup kuruldu. Üniversite içerisinde ve dışında gerçekleştirilen organizasyonların koordinasyonu ile planlaması yapıldı. 

 

2003-2004
 

Southern New Hampshire Üniversitesi, Satranç Kulübü Başkanı  

Southern New Hampshire üniversitesi Satranç Kulübü başkan adayı olarak seçimlere girildi ve kazanıldı. Başkan ünvanı kazanıldıktan sonra S.G.A. (Student Government Association - ögrenci Birliği) yönetim kurulu ve diğer kulüp temsilcilerini bilgilendirmek amacıyla satranç kulübünün projelerini anlatan konuşma yapıldı. Satranç Kulübü Başkanı olarak organizasyonel faaliyetlerin liderliği üstlenildi ve satranç dersleri verildi.

 

2002
 

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi - Yıllık Komitesi Başkanı      

İktisat Fakültesi için 2002 yıllığının hazırlanması ve fakülte öğrencilerine sunulması